Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Castrele Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Castrele

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.35 crt - AAA

  17.236.508,00 ₫
  7.066.230  - 1.230.250.405  7.066.230 ₫ - 1.230.250.405 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Kiwanis Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Kiwanis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.532 crt - VS

  274.181.445,00 ₫
  6.229.184  - 431.554.869  6.229.184 ₫ - 431.554.869 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Tollepps Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Tollepps

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  12.374.283,00 ₫
  6.062.910  - 1.217.272.938  6.062.910 ₫ - 1.217.272.938 ₫
 4. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Sestea Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Sestea

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.332 crt - VS

  18.403.940,00 ₫
  6.637.974  - 414.048.805  6.637.974 ₫ - 414.048.805 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Mosallas Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Mosallas

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.29 crt - VS

  16.774.727,00 ₫
  5.981.801  - 406.803.052  5.981.801 ₫ - 406.803.052 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Ellmeria Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Ellmeria

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.929 crt - VS

  18.046.248,00 ₫
  7.170.050  - 2.415.566.337  7.170.050 ₫ - 2.415.566.337 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Saletta Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Saletta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  19.266.131,00 ₫
  7.299.825  - 409.439.098  7.299.825 ₫ - 409.439.098 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Stefania Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Stefania

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.2 crt - AAA

  27.518.448,00 ₫
  10.741.827  - 364.658.187  10.741.827 ₫ - 364.658.187 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tranglo B Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Tranglo B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.35 crt - AA

  24.550.393,00 ₫
  5.170.709  - 1.208.350.930  5.170.709 ₫ - 1.208.350.930 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Togos Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Togos

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  16.305.646,00 ₫
  7.759.444  - 1.239.780.738  7.759.444 ₫ - 1.239.780.738 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Creably Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Creably

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.475 crt - VS

  23.256.161,00 ₫
  9.304.843  - 455.671.325  9.304.843 ₫ - 455.671.325 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Manarela Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Manarela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.58 crt - VS

  284.419.315,00 ₫
  9.027.450  - 653.537.155  9.027.450 ₫ - 653.537.155 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Nopalle Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Nopalle

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.414 crt - VS

  12.197.195,00 ₫
  5.961.523  - 1.221.882.642  5.961.523 ₫ - 1.221.882.642 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Krupp Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Krupp

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.51 crt - VS

  25.790.823,00 ₫
  6.144.019  - 1.231.926.665  6.144.019 ₫ - 1.231.926.665 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Ignom Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Ignom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.365.978,00 ₫
  6.365.447  - 1.222.950.580  6.365.447 ₫ - 1.222.950.580 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Foolery Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Foolery

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  0.35 crt - AAA

  11.505.605,00 ₫
  5.596.532  - 1.212.609.160  5.596.532 ₫ - 1.212.609.160 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Elberga Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Elberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.765 crt - AA

  29.978.759,00 ₫
  6.906.445  - 1.262.315.566  6.906.445 ₫ - 1.262.315.566 ₫
 20. Nhẫn đính hôn Macaulay Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Macaulay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.445 crt - VS

  30.182.613,00 ₫
  8.312.067  - 1.250.933.244  8.312.067 ₫ - 1.250.933.244 ₫
 21. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Arla - Trillion Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Arla - Trillion

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.428 crt - VS

  273.568.799,00 ₫
  8.213.655  - 438.989.872  8.213.655 ₫ - 438.989.872 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Mitzies Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Mitzies

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.41 crt - VS

  16.093.139,00 ₫
  7.864.344  - 1.243.755.082  7.864.344 ₫ - 1.243.755.082 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Ondine Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Ondine

  Vàng Hồng 14K & Đá Morganite & Đá Swarovski

  1.46 crt - AAA

  45.713.939,00 ₫
  11.222.805  - 477.773.574  11.222.805 ₫ - 477.773.574 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Capionn Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Capionn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  45.280.816,00 ₫
  6.832.636  - 1.227.817.135  6.832.636 ₫ - 1.227.817.135 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Leigh Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Leigh

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  19.021.992,00 ₫
  6.754.771  - 1.227.006.040  6.754.771 ₫ - 1.227.006.040 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn đính hôn Aquakel Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Aquakel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  14.853.521,00 ₫
  7.183.028  - 1.231.467.048  7.183.028 ₫ - 1.231.467.048 ₫
  Mới

 28. Nhẫn đính hôn Askel Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Askel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  17.793.187,00 ₫
  8.554.313  - 1.248.297.198  8.554.313 ₫ - 1.248.297.198 ₫
  Mới

 29. Nhẫn đính hôn Heryuwek Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Heryuwek

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.472.231,00 ₫
  6.423.845  - 1.223.558.898  6.423.845 ₫ - 1.223.558.898 ₫
  Mới

 30. Nhẫn đính hôn Gaum Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Gaum

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  13.627.149,00 ₫
  6.346.792  - 1.237.144.688  6.346.792 ₫ - 1.237.144.688 ₫
  Mới

 31. Nhẫn đính hôn Spro Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Spro

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.878 crt - VS

  20.025.041,00 ₫
  8.896.053  - 1.274.130.469  8.896.053 ₫ - 1.274.130.469 ₫
  Mới

 32. Nhẫn đính hôn Xena Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Xena

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  3.51 crt - AAA

  42.323.846,00 ₫
  10.965.959  - 3.602.328.713  10.965.959 ₫ - 3.602.328.713 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Maxson Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Maxson

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  15.526.456,00 ₫
  7.552.885  - 1.235.319.730  7.552.885 ₫ - 1.235.319.730 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Kirtoy Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Kirtoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.2 crt - VS

  19.572.724,00 ₫
  7.280.359  - 412.277.923  7.280.359 ₫ - 412.277.923 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Tekine Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Tekine

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  18.147.364,00 ₫
  8.993.384  - 1.250.324.928  8.993.384 ₫ - 1.250.324.928 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Gaque Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Gaque

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  13.720.155,00 ₫
  6.560.109  - 1.224.978.310  6.560.109 ₫ - 1.224.978.310 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Gear Giác Cắt Trilliant

  Nhẫn đính hôn Gear

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  4.064 crt - AAAAA

  20.329.743,00 ₫
  10.087.277  - 231.080.029  10.087.277 ₫ - 231.080.029 ₫
  Mới

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng