Đang tải...
Tìm thấy 429 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Hayley 2.15crt Vàng Trắng 585 & Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  25.709.714,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cadence 1.6 crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.72 crt - AA

  28.809.436,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Kiểu Đá
  Nhẫn Annige Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Annige

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.632 crt - VS

  274.195.234,00 ₫
 5. Kiểu Đá
  Nhẫn Besett Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Besett

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.812 crt - VS

  805.592.523,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 2.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.744 crt - VS

  517.029.608,00 ₫
 7. Nhẫn Sipnyo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sipnyo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.732 crt - AA

  35.984.082,00 ₫
 8. Kiểu Đá
  Nhẫn Snegyl Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Snegyl

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.752 crt - VS

  403.939.089,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cadence 2.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.144 crt - VS

  515.577.484,00 ₫
 10. Kiểu Đá
  Nhẫn Spenni Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Spenni

  Vàng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.632 crt - VS

  327.480.175,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Alina 3.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Alina 3.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  3.116 crt - VS

  1.298.531.627,00 ₫
 12. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Choice 2.0crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice 2.0crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AA

  40.920.386,00 ₫
 14. Kiểu Đá
  Nhẫn Tewalle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tewalle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.732 crt - AA

  30.119.077,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Daffney 3.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  3.972 crt - AA

  87.859.346,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bayamine 2.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  35.453.899,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Almira 2.0 crt Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Almira 2.0 crt

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AA

  42.160.005,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Berdina 3.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  3.2 crt - AAA

  83.564.616,00 ₫
 19. Kiểu Đá
  Nhẫn Htoni Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Htoni

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  1.382 crt - AAAAA

  14.120.024,00 ₫
 20. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Almira 3.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Almira 3.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  23.465.423,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Queen 3.0 crt Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Queen 3.0 crt

  Vàng 585 & Kim Cương

  3.78 crt - SI

  907.313.428,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bayamine 1.6 crt Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bayamine 1.6 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.72 crt - AA

  34.829.359,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Titina 2.0 crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Titina 2.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AA

  42.620.435,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Agrippina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Agrippina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.93 crt - VS

  837.662.819,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Violet 3.0 crt Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Violet 3.0 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  82.537.503,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Grace 2.0crt Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Grace 2.0crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  24.705.581,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Amanda 2.0crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Amanda 2.0crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  2 crt - AA

  51.560.018,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Cannoli 2.0 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cannoli 2.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.216 crt - VS

  518.353.580,00 ₫

You’ve viewed 60 of 429 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...