Đang tải...
Tìm thấy 98 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. /

  Nhẫn GLAMIRA Roxanne

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  137.190.217,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  115.330.483,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Nhẫn GLAMIRA Modesta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  62.490.020,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Alonnisos

  Nhẫn GLAMIRA Alonnisos

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.87 crt - VS

  76.729.275,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Nhẫn GLAMIRA Efrata

  Nhẫn GLAMIRA Efrata

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  59.236.731,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.078 crt - VS

  168.189.600,00 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Jolene

  Nhẫn GLAMIRA Jolene

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.6 crt - VS

  627.096.647,00 ₫
 9. /

  Nhẫn GLAMIRA Sylvia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.258 crt - VS

  176.193.995,00 ₫
 10. /

  Nhẫn GLAMIRA Marilyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  132.939.284,00 ₫
 11. /

  Nhẫn GLAMIRA Joanna

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  132.797.614,00 ₫
 12. Thiết kế mới nhất
 13. Nhẫn GLAMIRA Berafia

  Nhẫn GLAMIRA Berafia

  Vàng Trắng 375 & Kim Cương

  1.174 crt - VS

  177.710.196,00 ₫
 14. /

  Nhẫn GLAMIRA Vanessa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  132.974.703,00 ₫
 15. /

  Nhẫn GLAMIRA Eva

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  1.62 crt - SI

  152.659.356,00 ₫
 16. /

  Nhẫn GLAMIRA Eleanor

  Vàng 375 & Kim Cương

  1.32 crt - SI

  116.445.734,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.608 crt - SI

  55.694.964,00 ₫
 18. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 19. /

  Nhẫn GLAMIRA Gloria

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  129.291.264,00 ₫
 20. /

  Nhẫn GLAMIRA Claudia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.522 crt - SI

  87.990.202,00 ₫
 21. /

  Nhẫn GLAMIRA Jenny

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.76 crt - SI

  94.624.663,00 ₫
 22. /

  Nhẫn GLAMIRA Betsy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.96 crt - SI

  107.114.122,00 ₫
 23. /

  Nhẫn GLAMIRA Betty

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  56.691.253,00 ₫
 24. /

  Nhẫn GLAMIRA Tina

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  137.712.559,00 ₫
 25. /

  Nhẫn GLAMIRA Lucy

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  145.610.429,00 ₫
 26. /

  Nhẫn GLAMIRA Lauren

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  142.806.214,00 ₫
 27. /

  Nhẫn GLAMIRA Emily

  Vàng 585 & Kim Cương

  1.45 crt - SI

  143.659.213,00 ₫
 28. /

  Nhẫn GLAMIRA Lydia

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.056 crt - SI

  102.431.150,00 ₫
 29. Kiểu Đá
  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.856 crt - SI

  110.607.766,00 ₫
 30. /

  Nhẫn GLAMIRA Sharon

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  130.778.807,00 ₫
 31. /

  Nhẫn GLAMIRA Shirley

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.04 crt - VS

  147.090.941,00 ₫
 32. /

  Nhẫn GLAMIRA Veronica

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  1.442 crt - SI

  147.371.039,00 ₫
 33. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 34. /

  Nhẫn GLAMIRA Miranda

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.216 crt - SI

  132.650.535,00 ₫
 35. /

  Nhẫn GLAMIRA Chole

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  173.056.962,00 ₫
 36. /

  Nhẫn GLAMIRA Sandy

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.242 crt - SI

  136.743.574,00 ₫
 37. /

  Nhẫn GLAMIRA Nicole

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.28 crt - VS

  171.100.880,00 ₫
 38. /

  Nhẫn GLAMIRA Helena

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  149.296.841,00 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Fiene

  Nhẫn GLAMIRA Fiene

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.572 crt - VS

  67.552.854,00 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Jayda

  Nhẫn GLAMIRA Jayda

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.772 crt - VS

  138.758.327,00 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Tamara

  Nhẫn GLAMIRA Tamara

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  52.942.659,00 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Egista

  Nhẫn GLAMIRA Egista

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.94 crt - SI

  103.792.703,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Cosenza

  Nhẫn GLAMIRA Cosenza

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.064 crt - VS

  142.570.188,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Aritrika

  Nhẫn GLAMIRA Aritrika

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  141.421.951,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Jay

  Nhẫn GLAMIRA Jay

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  61.583.218,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Sue

  Nhẫn GLAMIRA Sue

  Vàng 375 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.764.294,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Aconit

  Nhẫn GLAMIRA Aconit

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  122.477.012,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Nazana

  Nhẫn GLAMIRA Nazana

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  64.190.067,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Duct

  Nhẫn GLAMIRA Duct

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  63.835.890,00 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Jakanis

  Nhẫn GLAMIRA Jakanis

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  23.609.254,00 ₫

You’ve viewed 60 of 98 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng