Đang tải...
Tìm thấy 2138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Pravin

  Nhẫn GLAMIRA Pravin

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  67.953.804,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Atoryia

  Nhẫn GLAMIRA Atoryia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  33.375.881,00 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Marinella 2.0 crt
 4. Nhẫn GLAMIRA Aniyalise

  Nhẫn GLAMIRA Aniyalise

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  64.618.054,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jocelyn 0.16 crt
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Doreen 0.25crt
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Nhẫn GLAMIRA Egidia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - SI

  47.520.781,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.168.300,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 0.16 crt
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ersilia 0.5 crt
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ersilia 1.0 crt
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kylie

  Nhẫn GLAMIRA Kylie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  33.792.242,00 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Donielle 0.25 crt
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Nhẫn GLAMIRA Loredana

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.305.825,00 ₫
 16. Thiết kế mới nhất
 17. Nhẫn GLAMIRA Ebonie

  Nhẫn GLAMIRA Ebonie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.256 crt - VS

  224.646.720,00 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Viviette 0.16 crt
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jeffrey 0.1 crt
 20. Nhẫn GLAMIRA Siplora

  Nhẫn GLAMIRA Siplora

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.25 crt - VS

  165.845.545,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Gennarina

  Nhẫn GLAMIRA Gennarina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  157.468.319,00 ₫
 22. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 23. /

  Nhẫn GLAMIRA Cosmence

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  65.432.660,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Ageall

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.49 crt - VS

  40.116.055,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kabena

  Nhẫn GLAMIRA Kabena

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  19.986.650,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Siargaole

  Nhẫn GLAMIRA Siargaole

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  105.560.882,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Santa

  Nhẫn GLAMIRA Santa

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.79 crt - VS

  70.841.290,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.450.485,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Gerarda

  Nhẫn GLAMIRA Gerarda

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.05 crt - SI

  93.372.337,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Opalina

  Nhẫn GLAMIRA Opalina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  211.737.114,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Saletta

  Nhẫn GLAMIRA Saletta

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  265.378.397,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Mirabella

  Nhẫn GLAMIRA Mirabella

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  38.699.617,00 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Anissa

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.638.075,00 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Bridal Passion 0.16crt
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Doreen 0.1crt

  Nhẫn GLAMIRA Doreen 0.1crt

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  17.482.269,00 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Katherina 0.5crt
 37. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jade 0.16crt

  Nhẫn GLAMIRA Jade 0.16crt

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  22.608.369,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  /
 40. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Cassia 1.0 crt

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.256 crt - VS

  221.071.158,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy
 42. Nhẫn GLAMIRA Jonquil

  Nhẫn GLAMIRA Jonquil

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  66.707.155,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Manarela

  Nhẫn GLAMIRA Manarela

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.58 crt - VS

  284.419.315,00 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Elloine

  Nhẫn GLAMIRA Elloine

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.584 crt - VS

  63.283.538,00 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Luminous

  Nhẫn GLAMIRA Luminous

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.705.920,00 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Salamis

  Nhẫn GLAMIRA Salamis

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.932 crt - VS

  376.617.735,00 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Icarya

  Nhẫn GLAMIRA Icarya

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  29.542.661,00 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  96.012.170,00 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Antonella

  Nhẫn GLAMIRA Antonella

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  34.087.209,00 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Brigida

  Nhẫn GLAMIRA Brigida

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  2 crt - VS

  269.598.507,00 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Gervasia

  Nhẫn GLAMIRA Gervasia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.395.467,00 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Miguelina

  Nhẫn GLAMIRA Miguelina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  215.713.627,00 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Dobrila

  Nhẫn GLAMIRA Dobrila

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  64.492.334,00 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Maiyana

  Nhẫn GLAMIRA Maiyana

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  2.6 crt - VS

  821.738.925,00 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Jimalee

  Nhẫn GLAMIRA Jimalee

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  2.772 crt - VS

  834.092.662,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2138 products