Đang tải...
Tìm thấy 2138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Titina

  Nhẫn GLAMIRA Titina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.907.924,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Titina 3.0 crt
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Savanna

  Nhẫn GLAMIRA Savanna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  19.431.864,00 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cadence 2.0 crt
 5. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Grace

  Nhẫn GLAMIRA Grace

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  38.988.096,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Empire

  Nhẫn GLAMIRA Empire

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kabena

  Nhẫn GLAMIRA Kabena

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  19.986.650,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Jade 1.0 crt

  Nhẫn GLAMIRA Jade 1.0 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.112 crt - VS

  219.441.945,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  /
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Nhẫn GLAMIRA Ersilia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.363.039,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Amay

  Nhẫn GLAMIRA Amay

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  43.372.587,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Federica 1.00 crt
 14. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Katherina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.248.481,00 ₫
 15. Thiết kế mới nhất
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Brianna

  Nhẫn GLAMIRA Brianna

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  19.467.282,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Hisa

  Nhẫn GLAMIRA Hisa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.992 crt - VS

  58.859.032,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Nhẫn GLAMIRA Tasenka

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  35.942.176,00 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy
 21. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 22. Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  96.012.170,00 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Katherina 0.1crt
 24. Nhẫn GLAMIRA Gerarda

  Nhẫn GLAMIRA Gerarda

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.05 crt - SI

  93.372.337,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Jade

  Nhẫn GLAMIRA Jade

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.362 crt - VS

  35.401.178,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Enero

  Nhẫn GLAMIRA Enero

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.903.766,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Ellie

  Nhẫn GLAMIRA Ellie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  30.793.366,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  /
 29. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Penthe

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.304 crt - VS

  23.883.676,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Anissa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.638.075,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Amay 0.17 crt
 32. Kích Thước Đá Quý
  /
 33. Nhẫn GLAMIRA Fibrizia

  Nhẫn GLAMIRA Fibrizia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.358 crt - VS

  37.973.150,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Saona

  Nhẫn GLAMIRA Saona

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.42 crt - VS

  814.155.217,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 0.5 crt
 36. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Marinella 1.0 crt
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.450.485,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Alina 0.16crt
 40. Nhẫn GLAMIRA Velaria

  Nhẫn GLAMIRA Velaria

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  3.311 crt - VS

  475.340.033,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Viviette 0.16 crt
 42. Nhẫn GLAMIRA Jireliss

  Nhẫn GLAMIRA Jireliss

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.43 crt - SI

  653.277.607,00 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Capritta

  Nhẫn GLAMIRA Capritta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  3.14 crt - VS

  970.736.747,00 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Adira 0.27crt
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Penthe 0.1crt
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Wesle 0.16 crt
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Donielle 0.25 crt
 48. GLAMIRA Ring Thomasett

  Nhẫn GLAMIRA Thomasett

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.106 crt - VS

  153.272.271,00 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Ersilia 0.25 crt
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Bridal Passion 0.16crt
 51. Nhẫn GLAMIRA Jokina

  Nhẫn GLAMIRA Jokina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  2.75 crt - VS

  825.952.276,00 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Alina 0.25crt
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Mackenzie

  Nhẫn GLAMIRA Mackenzie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.34 crt - VS

  97.405.355,00 ₫

You’ve viewed 60 of 2138 products