Đang tải...
Tìm thấy 1974 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  10.281.742,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  20.371.033,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  14.488.231,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - AA

  18.133.214,00 ₫
  7.238.172  - 1.108.791.908  7.238.172 ₫ - 1.108.791.908 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  16.757.183,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  9.193.822,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  17.343.028,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  10.912.022,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - AA

  13.788.896,00 ₫
  6.588.648  - 376.144.443  6.588.648 ₫ - 376.144.443 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Cassidy 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.24 crt - AA

  31.973.902,00 ₫
  8.660.335  - 2.922.000.294  8.660.335 ₫ - 2.922.000.294 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Miyesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.942 crt - AA

  21.828.008,00 ₫
  7.833.924  - 1.190.286.807  7.833.924 ₫ - 1.190.286.807 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.906 crt - AA

  23.309.887,00 ₫
  8.646.751  - 1.815.614.031  8.646.751 ₫ - 1.815.614.031 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - AA

  18.218.402,00 ₫
  6.622.609  - 1.082.768.446  6.622.609 ₫ - 1.082.768.446 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.17 crt - AAA

  11.485.699,00 ₫
  4.151.300  - 66.013.836  4.151.300 ₫ - 66.013.836 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sabella 016crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Sabella 016crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  15.843.036,00 ₫
  7.871.282  - 100.598.573  7.871.282 ₫ - 100.598.573 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Cruceshe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AAA

  13.399.464,00 ₫
  6.261.762  - 109.457.027  6.261.762 ₫ - 109.457.027 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.33 crt - AA

  19.751.508,00 ₫
  8.300.903  - 303.125.918  8.300.903 ₫ - 303.125.918 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  19.370.001,00 ₫
  8.724.015  - 1.322.272.031  8.724.015 ₫ - 1.322.272.031 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.356 crt - AA

  32.749.370,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Loste

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.57 crt - AA

  21.300.746,00 ₫
  9.370.710  - 425.021.569  9.370.710 ₫ - 425.021.569 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  28.200.430,00 ₫
  9.549.010  - 2.913.382.412  9.549.010 ₫ - 2.913.382.412 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brianna Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Brianna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.256 crt - AAA

  14.708.985,00 ₫
  6.622.609  - 88.839.194  6.622.609 ₫ - 88.839.194 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  16.510.392,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.346 crt - AA

  21.960.742,00 ₫
  9.445.709  - 306.833.443  9.445.709 ₫ - 306.833.443 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - AA

  22.235.835,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Matso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  14.660.872,00 ₫
  7.259.399  - 105.112.705  7.259.399 ₫ - 105.112.705 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Heartlin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.028 crt - AA

  27.253.171,00 ₫
  7.323.078  - 1.127.838.988  7.323.078 ₫ - 1.127.838.988 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Demoiselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.66 crt - AA

  22.763.948,00 ₫
  7.280.625  - 1.619.921.566  7.280.625 ₫ - 1.619.921.566 ₫
 33. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AA

  16.806.993,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  28.719.485,00 ₫
  9.826.368  - 2.916.354.099  9.826.368 ₫ - 2.916.354.099 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Cheilia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.66 crt - AA

  23.876.206,00 ₫
  7.600.718  - 1.626.289.456  7.600.718 ₫ - 1.626.289.456 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  16.811.805,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  16.070.299,00 ₫
  6.926.004  - 1.095.928.765  6.926.004 ₫ - 1.095.928.765 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Akee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  11.317.302,00 ₫
  5.334.313  - 67.612.882  5.334.313 ₫ - 67.612.882 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  19.256.512,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.47 crt - AA

  22.218.572,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Claire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  27.439.678,00 ₫
  10.579.194  - 152.150.214  10.579.194 ₫ - 152.150.214 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Iselin Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.86 crt - AA

  25.787.139,00 ₫
  9.212.219  - 1.827.882.838  9.212.219 ₫ - 1.827.882.838 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - AA

  23.016.115,00 ₫
  5.850.537  - 1.622.058.343  5.850.537 ₫ - 1.622.058.343 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  20.590.372,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.19 crt - AAA

  13.360.689,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  11.809.753,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.55 crt - AA

  18.892.267,00 ₫
  8.629.770  - 1.109.216.438  8.629.770 ₫ - 1.109.216.438 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Ellie 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  26.828.644,00 ₫
  9.571.652  - 2.905.528.674  9.571.652 ₫ - 2.905.528.674 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.744 crt - AA

  26.706.663,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Dream 0.5crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Bridal Dream 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  18.888.022,00 ₫
  8.560.713  - 1.112.060.762  8.560.713 ₫ - 1.112.060.762 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana 1.0 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Loredana 1.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  1 crt - AA

  23.899.696,00 ₫
  7.768.830  - 2.888.759.889  7.768.830 ₫ - 2.888.759.889 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Numrana

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.33 crt - AA

  15.551.245,00 ₫
  6.537.704  - 938.259.697  6.537.704 ₫ - 938.259.697 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Nicolena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  1.244 crt - AA

  24.096.958,00 ₫
  7.492.888  - 1.591.563.205  7.492.888 ₫ - 1.591.563.205 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.596 crt - AA

  20.283.581,00 ₫
  8.356.375  - 1.121.103.173  8.356.375 ₫ - 1.121.103.173 ₫
 56. Glamira Bộ cô dâu Gemmiferous Ring A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.25 crt - AA

  35.793.224,00 ₫
  10.485.799  - 1.189.635.869  10.485.799 ₫ - 1.189.635.869 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Alidia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.14 crt - AAA

  15.346.623,00 ₫
  7.959.867  - 92.589.181  7.959.867 ₫ - 92.589.181 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Pliers

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.65 crt - AA

  18.986.795,00 ₫
  7.682.227  - 1.413.743.294  7.682.227 ₫ - 1.413.743.294 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  19.187.454,00 ₫
  8.830.146  - 103.216.490  8.830.146 ₫ - 103.216.490 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anni Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Anni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.565 crt - AA

  24.497.994,00 ₫
  7.947.131  - 1.296.871.203  7.947.131 ₫ - 1.296.871.203 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Rowen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.02 crt - AA

  21.526.877,00 ₫
  6.410.346  - 2.033.905.452  6.410.346 ₫ - 2.033.905.452 ₫
 63. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  15.768.887,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  17.849.913,00 ₫
  7.330.153  - 1.106.117.395  7.330.153 ₫ - 1.106.117.395 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - AA

  26.476.570,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Everg

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.74 crt - AA

  27.382.228,00 ₫
  10.321.649  - 1.455.346.874  10.321.649 ₫ - 1.455.346.874 ₫

You’ve viewed 60 of 1974 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng