Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Courgo Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Courgo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.347.661,00 ₫
  5.860.137  - 69.713.326  5.860.137 ₫ - 69.713.326 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Damion Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Damion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  5.2 crt - AAA

  27.094.247,00 ₫
  9.349.183  - 4.153.519.620  9.349.183 ₫ - 4.153.519.620 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Monique Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Monique

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.988 crt - AAA

  23.420.272,00 ₫
  8.090.639  - 311.932.353  8.090.639 ₫ - 311.932.353 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Cajoleri Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Cajoleri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  50.256.322,00 ₫
  11.668.905  - 177.277.608  11.668.905 ₫ - 177.277.608 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Skyros Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Skyros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.984 crt - VS

  60.341.437,00 ₫
  8.561.883  - 135.398.240  8.561.883 ₫ - 135.398.240 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Carlota Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Carlota

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.13 crt - VS

  84.097.773,00 ₫
  6.772.615  - 139.994.427  6.772.615 ₫ - 139.994.427 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Azure Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Azure

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.64 crt - VS

  148.697.173,00 ₫
  9.120.725  - 255.831.841  9.120.725 ₫ - 255.831.841 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Catfish Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Catfish

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.76 crt - AAA

  24.179.183,00 ₫
  8.932.823  - 141.968.084  8.932.823 ₫ - 141.968.084 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Aldyne Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Aldyne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.95 crt - AAA

  51.395.365,00 ₫
  8.056.573  - 131.897.029  8.056.573 ₫ - 131.897.029 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Debating Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Debating

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  20.686.622,00 ₫
  9.349.183  - 146.699.454  9.349.183 ₫ - 146.699.454 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Duma Kết Hợp

  Nhẫn đính hôn Duma

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.416 crt - AAA

  35.914.058,00 ₫
  11.528.316  - 224.185.749  11.528.316 ₫ - 224.185.749 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng