Đang tải...
Tìm thấy 305 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.812 crt - AAA

  62.767.683,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  50.810.568,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Agathon Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Agathon

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.576 crt - AAA

  62.232.902,00 ₫
  12.688.178  - 2.742.625.561  12.688.178 ₫ - 2.742.625.561 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Muranda Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Muranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.808 crt - AAA

  52.318.388,00 ₫
  7.802.702  - 3.592.446.919  7.802.702 ₫ - 3.592.446.919 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Sipnyo Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.732 crt - AAA

  41.283.214,00 ₫
  6.995.665  - 2.561.333.038  6.995.665 ₫ - 2.561.333.038 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Camponilla 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.024 crt - AAA

  45.296.497,00 ₫
  7.382.556  - 3.527.154.033  7.382.556 ₫ - 3.527.154.033 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Brianica Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Brianica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.622 crt - AAA

  121.967.105,00 ₫
  17.227.588  - 2.863.343.047  17.227.588 ₫ - 2.863.343.047 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Maine Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.23 crt - AAA

  53.010.249,00 ₫
  8.894.972  - 2.156.016.984  8.894.972 ₫ - 2.156.016.984 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Lanisa Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Lanisa

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  49.111.332,00 ₫
  9.712.823  - 3.546.971.708  9.712.823 ₫ - 3.546.971.708 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alfrida 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  47.234.195,00 ₫
  8.292.601  - 3.536.224.741  8.292.601 ₫ - 3.536.224.741 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Mariko Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.32 crt - AAA

  75.761.911,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gervasia 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Gervasia 2.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  48.402.978,00 ₫
  9.183.180  - 3.542.916.248  9.183.180 ₫ - 3.542.916.248 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Maletha Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Maletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.204 crt - AAA

  72.669.490,00 ₫
  11.741.363  - 2.952.698.316  11.741.363 ₫ - 2.952.698.316 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Ropelina Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Ropelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.748 crt - AAA

  65.617.859,00 ₫
  8.843.062  - 1.800.164.006  8.843.062 ₫ - 1.800.164.006 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Bernie Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bernie

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  72.040.894,00 ₫
  9.254.556  - 4.974.006.492  9.254.556 ₫ - 4.974.006.492 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Cassine Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Cassine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.25 crt - AAA

  84.582.265,00 ₫
  13.461.418  - 4.924.678.594  13.461.418 ₫ - 4.924.678.594 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Berdina 2.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.17 crt - AAA

  48.024.738,00 ₫
  8.486.723  - 3.551.635.486  8.486.723 ₫ - 3.551.635.486 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Clariss 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.418 crt - AAA

  75.557.247,00 ₫
  13.145.092  - 4.875.972.535  13.145.092 ₫ - 4.875.972.535 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Marinella Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Marinella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.53 crt - AAA

  69.614.649,00 ₫
  9.257.260  - 4.858.128.520  9.257.260 ₫ - 4.858.128.520 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Trinetta Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Trinetta

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.064 crt - AAA

  70.888.602,00 ₫
  9.522.216  - 2.951.387.051  9.522.216 ₫ - 2.951.387.051 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Mablene Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Mablene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.67 crt - AAA

  69.968.555,00 ₫
  10.552.843  - 1.814.222.933  10.552.843 ₫ - 1.814.222.933 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  45.002.881,00 ₫
  7.851.367  - 3.523.450.043  7.851.367 ₫ - 3.523.450.043 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Matalina Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Matalina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2.4 crt - AAA

  64.513.964,00 ₫
  8.740.324  - 1.766.976.839  8.740.324 ₫ - 1.766.976.839 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Matteline Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Matteline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2.4 crt - AAA

  63.663.940,00 ₫
  8.273.135  - 1.762.110.292  8.273.135 ₫ - 1.762.110.292 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Navarra Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.5 crt - AAA

  50.877.078,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Lucetta Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Lucetta

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.41 crt - AAA

  78.638.314,00 ₫
  16.032.579  - 3.305.671.917  16.032.579 ₫ - 3.305.671.917 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Faried Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Faried

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.06 crt - AAA

  71.373.906,00 ₫
  10.068.351  - 2.680.766.292  10.068.351 ₫ - 2.680.766.292 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Jimalee Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Jimalee

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.772 crt - AAA

  73.207.514,00 ₫
  13.614.985  - 1.850.073.184  13.614.985 ₫ - 1.850.073.184 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Yelita Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Yelita

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.902 crt - AAA

  47.448.863,00 ₫
  10.814.556  - 2.611.526.099  10.814.556 ₫ - 2.611.526.099 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Mangabel Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Mangabel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.892 crt - AAA

  43.854.917,00 ₫
  8.868.476  - 1.338.558.191  8.868.476 ₫ - 1.338.558.191 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Diana Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Diana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  4 crt - AAA

  91.627.409,00 ₫
  9.814.209  - 7.101.324.354  9.814.209 ₫ - 7.101.324.354 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Daphne Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Daphne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.452 crt - AAA

  95.943.226,00 ₫
  14.248.177  - 7.156.410.995  14.248.177 ₫ - 7.156.410.995 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Aida Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Aida

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.12 crt - AAA

  69.025.796,00 ₫
  9.405.960  - 1.840.948.406  9.405.960 ₫ - 1.840.948.406 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Sabina Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Sabina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.22 crt - AAA

  52.421.667,00 ₫
  11.412.060  - 2.656.365.952  11.412.060 ₫ - 2.656.365.952 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2.15 crt - AAA

  50.339.866,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alfrida 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  71.420.409,00 ₫
  12.536.233  - 4.834.917.775  12.536.233 ₫ - 4.834.917.775 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alina 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.116 crt - AAA

  49.260.573,00 ₫
  9.423.263  - 3.550.621.622  9.423.263 ₫ - 3.550.621.622 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.116 crt - AAA

  67.213.277,00 ₫
  10.263.554  - 4.813.626.619  10.263.554 ₫ - 4.813.626.619 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alisha 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.198 crt - AAA

  52.737.181,00 ₫
  10.295.457  - 3.571.858.701  10.295.457 ₫ - 3.571.858.701 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Alisha 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.198 crt - AAA

  69.485.685,00 ₫
  10.442.535  - 4.827.969.428  10.442.535 ₫ - 4.827.969.428 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Almira 2.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  46.242.500,00 ₫
  8.285.571  - 3.530.547.098  8.285.571 ₫ - 3.530.547.098 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Almira 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  63.911.863,00 ₫
  8.993.384  - 4.791.929.913  8.993.384 ₫ - 4.791.929.913 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Amanda 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  50.775.962,00 ₫
  10.239.221  - 3.556.502.033  10.239.221 ₫ - 3.556.502.033 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Amanda 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  67.843.225,00 ₫
  10.570.147  - 4.814.437.713  10.570.147 ₫ - 4.814.437.713 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arian 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Arian 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  49.784.267,00 ₫
  9.963.450  - 3.550.824.391  9.963.450 ₫ - 3.550.824.391 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Arian 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  69.472.438,00 ₫
  11.784.081  - 4.823.765.268  11.784.081 ₫ - 4.823.765.268 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Berdina 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.2 crt - AAA

  67.856.472,00 ₫
  10.302.487  - 4.827.644.991  10.302.487 ₫ - 4.827.644.991 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  68.728.667,00 ₫
  12.285.336  - 4.819.507.038  12.285.336 ₫ - 4.819.507.038 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  53.113.529,00 ₫
  12.164.212  - 3.569.885.048  12.164.212 ₫ - 3.569.885.048 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 3.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  70.464.133,00 ₫
  12.677.904  - 4.829.442.910  12.677.904 ₫ - 4.829.442.910 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Cassidy 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.24 crt - AAA

  49.711.808,00 ₫
  9.149.114  - 3.564.937.386  9.149.114 ₫ - 3.564.937.386 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Cassidy 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.24 crt - AAA

  67.062.413,00 ₫
  9.635.769  - 4.824.495.248  9.635.769 ₫ - 4.824.495.248 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Clariss 2.0crt

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.402 crt - AAA

  53.308.730,00 ₫
  10.185.148  - 3.588.080.538  10.185.148 ₫ - 3.588.080.538 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.744 crt - AAA

  50.516.682,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.972 crt - AAA

  68.798.690,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Donielle 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.274 crt - AAA

  54.380.452,00 ₫
  12.610.853  - 3.585.295.787  12.610.853 ₫ - 3.585.295.787 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Donielle 3.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Donielle 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.274 crt - AAA

  71.128.956,00 ₫
  12.779.560  - 4.841.406.507  12.779.560 ₫ - 4.841.406.507 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 2.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Ellie 2.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  55.203.171,00 ₫
  13.376.524  - 3.581.848.651  13.376.524 ₫ - 3.581.848.651 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Ellie 3.0crt

  Vàng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  67.559.884,00 ₫
  10.992.996  - 4.812.815.530  10.992.996 ₫ - 4.812.815.530 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gardenia 2.0 crt Đá Sultan

  Nhẫn đính hôn Gardenia 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.096 crt - AAA

  55.023.379,00 ₫
  11.692.697  - 3.590.054.194  11.692.697 ₫ - 3.590.054.194 ₫

You’ve viewed 60 of 305 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng