Đang tải...
Tìm thấy 1386 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  11.881.140,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  12.824.439,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  12.014.700,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.385.370,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  11.485.057,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  15.325.036,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  17.308.965,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Armi Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Armi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.922.970,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  13.411.670,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  11.154.402,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Sora Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.322.839,00 ₫
  5.677.641  - 1.038.413.697  5.677.641 ₫ - 1.038.413.697 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.66 crt - AAA

  13.469.259,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Sharon Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Sharon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  16.144.509,00 ₫
  7.882.730  - 1.074.074.700  7.882.730 ₫ - 1.074.074.700 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Zamazenta Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.116 crt - AAA

  18.900.057,00 ₫
  8.292.601  - 1.102.327.725  8.292.601 ₫ - 1.102.327.725 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Gaynelle Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  14.358.755,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Meringata Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Meringata

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.922.970,00 ₫
  5.495.145  - 800.128.462  5.495.145 ₫ - 800.128.462 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Modesta Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  2.15 crt - AAA

  19.220.980,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Linde Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.66 crt - AAA

  11.910.881,00 ₫
  6.596.879  - 251.506.024  6.596.879 ₫ - 251.506.024 ₫
 23. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Annige Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Annige

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.632 crt - AAA

  17.944.321,00 ₫
  6.637.974  - 1.294.867.383  6.637.974 ₫ - 1.294.867.383 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  14.551.795,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Blehe Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  12.749.008,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  15.595.938,00 ₫
  6.974.036  - 1.745.915.487  6.974.036 ₫ - 1.745.915.487 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  16.074.754,00 ₫
  8.132.545  - 2.761.632.139  8.132.545 ₫ - 2.761.632.139 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Ehtel Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.862.409,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  9.162.361,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Abella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.906 crt - AAA

  15.179.850,00 ₫
  7.520.442  - 1.727.138.720  7.520.442 ₫ - 1.727.138.720 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  18.163.316,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  10.320.871,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  17.385.208,00 ₫
  8.932.823  - 2.769.134.741  8.932.823 ₫ - 2.769.134.741 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Ailefroide Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Ailefroide

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  14.828.377,00 ₫
  7.124.629  - 831.504.200  7.124.629 ₫ - 831.504.200 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.12 crt - AAA

  14.125.971,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Fleta Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Fleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  15.982.831,00 ₫
  6.813.170  - 242.840.859  6.813.170 ₫ - 242.840.859 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Natose Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.924 crt - AAA

  12.644.647,00 ₫
  6.062.910  - 1.129.431.704  6.062.910 ₫ - 1.129.431.704 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  10.543.650,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Bridal Heart 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.747.852,00 ₫
  5.999.915  - 1.040.846.975  5.999.915 ₫ - 1.040.846.975 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Tiassale Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  3.428 crt - AAA

  25.920.867,00 ₫
  7.978.438  - 5.925.836.148  7.978.438 ₫ - 5.925.836.148 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  15.115.774,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Acker Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.82 crt - AAA

  22.456.695,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Miyesha Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Miyesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  13.265.404,00 ₫
  6.813.170  - 1.130.783.528  6.813.170 ₫ - 1.130.783.528 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  26.991.508,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Pocot Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Pocot

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  15.893.610,00 ₫
  7.903.277  - 1.066.396.360  7.903.277 ₫ - 1.066.396.360 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Ardelia Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Ardelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  2.582 crt - AAA

  32.948.166,00 ₫
  10.456.594  - 3.381.333.260  10.456.594 ₫ - 3.381.333.260 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Nina Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  17.130.796,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Tina Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Tina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  15.643.254,00 ₫
  7.397.156  - 1.082.104.502  7.397.156 ₫ - 1.082.104.502 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Zanyria Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  15.030.068,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Vavuniya Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Vavuniya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.628 crt - AAA

  19.398.068,00 ₫
  8.273.135  - 1.311.237.916  8.273.135 ₫ - 1.311.237.916 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  8.708.421,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Jay Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.455 crt - AAA

  12.322.914,00 ₫
  6.265.683  - 809.077.508  6.265.683 ₫ - 809.077.508 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Cheilia Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Cheilia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.66 crt - AAA

  13.044.246,00 ₫
  6.560.109  - 1.546.278.779  6.560.109 ₫ - 1.546.278.779 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Villeparis Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.976 crt - AAA

  13.112.648,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Katherina 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1 crt - AAA

  18.270.651,00 ₫
  8.999.873  - 2.774.204.066  8.999.873 ₫ - 2.774.204.066 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Puerza Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Puerza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.198 crt - AAA

  18.956.833,00 ₫
  8.015.748  - 2.784.450.856  8.015.748 ₫ - 2.784.450.856 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Roselly Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Roselly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.848 crt - AAA

  19.037.672,00 ₫
  8.800.344  - 1.097.393.580  8.800.344 ₫ - 1.097.393.580 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lindsey Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Lindsey

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  22.443.988,00 ₫
  11.884.115  - 1.102.084.400  11.884.115 ₫ - 1.102.084.400 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Anrika Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Anrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.807 crt - AAA

  24.669.082,00 ₫
  10.122.424  - 1.139.989.413  10.122.424 ₫ - 1.139.989.413 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  16.547.891,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.576 crt - AAA

  16.224.537,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Rashell Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  14.338.208,00 ₫
  6.676.907  - 1.063.733.280  6.676.907 ₫ - 1.063.733.280 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  12.066.610,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫

You’ve viewed 60 of 1386 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng