Đang tải...
Tìm thấy 2061 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  10.045.910,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  8.529.168,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  15.304.218,00 ₫
  8.522.951  - 283.963.209  8.522.951 ₫ - 283.963.209 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Federica Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Federica

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  11.955.490,00 ₫
  6.748.283  - 1.046.524.617  6.748.283 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.744 crt - AAA

  12.418.893,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.66 crt - AAA

  13.063.713,00 ₫
  7.076.775  - 1.548.712.057  7.076.775 ₫ - 1.548.712.057 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.78 crt - AAA

  11.079.511,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  11.232.266,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Ayoova Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.73 crt - AAA

  11.279.850,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Quishm Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Quishm

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.93 crt - AAA

  24.602.843,00 ₫
  11.053.827  - 2.523.617.272  11.053.827 ₫ - 2.523.617.272 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Cuivr Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Cuivr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  8.679.220,00 ₫
  4.907.104  - 58.020.090  4.907.104 ₫ - 58.020.090 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Destinesia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Destinesia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.615 crt - AAA

  16.284.016,00 ₫
  8.370.466  - 1.078.157.194  8.370.466 ₫ - 1.078.157.194 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Gaynelle Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  13.250.263,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Reperch Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Reperch

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.17 crt - AAA

  8.008.177,00 ₫
  4.520.483  - 68.537.242  4.520.483 ₫ - 68.537.242 ₫
  Mới

 17. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  10.265.715,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.62 crt - AAA

  11.774.617,00 ₫
  6.248.650  - 1.554.795.244  6.248.650 ₫ - 1.554.795.244 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.25 crt - AAA

  9.885.314,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Luster Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Luster

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  11.835.179,00 ₫
  6.326.515  - 92.315.754  6.326.515 ₫ - 92.315.754 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Lauralee Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Lauralee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.64 crt - AAA

  16.401.083,00 ₫
  7.260.892  - 2.194.935.868  7.260.892 ₫ - 2.194.935.868 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Parisse Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Parisse

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.004 crt - AAA

  22.505.630,00 ₫
  10.227.866  - 1.641.460.394  10.227.866 ₫ - 1.641.460.394 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Caprina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Caprina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  21.221.401,00 ₫
  7.910.847  - 1.606.231.973  7.910.847 ₫ - 1.606.231.973 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Ebba Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.168 crt - AAA

  16.186.414,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Leenil Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.512 crt - AAA

  10.930.270,00 ₫
  5.839.860  - 1.029.491.687  5.839.860 ₫ - 1.029.491.687 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  8.750.056,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Cadieux Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.44 crt - AAA

  9.671.997,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bayamine 2.0 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  23.044.195,00 ₫
  8.754.923  - 3.559.070.488  8.754.923 ₫ - 3.559.070.488 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.692 crt - AAA

  15.695.974,00 ₫
  8.321.800  - 1.083.659.098  8.321.800 ₫ - 1.083.659.098 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Bernadina Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  21.446.614,00 ₫
  8.989.599  - 3.364.638.284  8.989.599 ₫ - 3.364.638.284 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Numrana Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Numrana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.33 crt - AAA

  10.168.655,00 ₫
  5.697.918  - 890.835.554  5.697.918 ₫ - 890.835.554 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Luann Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Luann

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  16.756.613,00 ₫
  6.579.576  - 2.110.217.343  6.579.576 ₫ - 2.110.217.343 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Pierya Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Pierya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.36 crt - AAA

  11.920.884,00 ₫
  6.462.778  - 1.216.583.510  6.462.778 ₫ - 1.216.583.510 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.096 crt - AAA

  17.836.987,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Demaura Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Demaura

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.064 crt - AAA

  35.198.405,00 ₫
  11.663.499  - 3.715.678.788  11.663.499 ₫ - 3.715.678.788 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Clerical Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.16 crt - AAA

  9.945.875,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Chole Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.18 crt - AAA

  17.300.313,00 ₫
  8.609.467  - 2.733.662.993  8.609.467 ₫ - 2.733.662.993 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.356 crt - AAA

  14.007.282,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  13.199.976,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Essru Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Essru

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.25 crt - AAA

  15.587.288,00 ₫
  7.066.230  - 449.250.181  7.066.230 ₫ - 449.250.181 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  7.829.197,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Envy Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Envy

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  8.999.872,00 ₫
  5.028.768  - 74.214.885  5.028.768 ₫ - 74.214.885 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.15 crt - AAA

  17.328.433,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Multipla Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.5 crt - AAA

  11.682.423,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Zonel Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.6 crt - AAA

  12.946.373,00 ₫
  6.792.892  - 1.238.280.212  6.792.892 ₫ - 1.238.280.212 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.12 crt - AAA

  12.774.152,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Elienor Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.99 crt - AAA

  20.747.181,00 ₫
  8.886.320  - 3.833.760.221  8.886.320 ₫ - 3.833.760.221 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  11.601.314,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Chanoa Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Chanoa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.568 crt - AAA

  24.300.035,00 ₫
  8.532.143  - 743.325.004  8.532.143 ₫ - 743.325.004 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  9.279.699,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  12.627.614,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.02 crt - AAA

  14.338.749,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.708 crt - AAA

  8.302.875,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Azalea Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Azalea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.195 crt - AAA

  16.531.128,00 ₫
  8.139.034  - 2.133.036.052  8.139.034 ₫ - 2.133.036.052 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Bartlow Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Bartlow

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.065 crt - AAA

  14.875.959,00 ₫
  7.046.764  - 1.742.495.387  7.046.764 ₫ - 1.742.495.387 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Tessa Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Tessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1 crt - AAA

  16.164.244,00 ₫
  7.134.903  - 1.597.837.178  7.134.903 ₫ - 1.597.837.178 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Fantine Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Fantine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.798.713,00 ₫
  7.806.757  - 1.479.471.859  7.806.757 ₫ - 1.479.471.859 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.744 crt - AAA

  22.750.309,00 ₫
  9.215.623  - 3.582.064.938  9.215.623 ₫ - 3.582.064.938 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Fibrizia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Fibrizia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.358 crt - AAA

  10.612.323,00 ₫
  6.315.700  - 359.827.325  6.315.700 ₫ - 359.827.325 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Vaisselle Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  10.483.899,00 ₫
  5.414.037  - 2.220.106.752  5.414.037 ₫ - 2.220.106.752 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Malgosia Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Malgosia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.49 crt - AAA

  16.069.348,00 ₫
  7.411.215  - 1.755.418.784  7.411.215 ₫ - 1.755.418.784 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Nubita Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn đính hôn Nubita

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.22 crt - AAA

  15.972.827,00 ₫
  7.187.623  - 1.980.888.761  7.187.623 ₫ - 1.980.888.761 ₫

You’ve viewed 60 of 2061 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng