Đang tải...
Tìm thấy 2484 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  10.448.212,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Ocorie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Ocorie

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  10.129.453,00 ₫
  5.799.305  - 91.761.503  5.799.305 ₫ - 91.761.503 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.356 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Glinda Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Glinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.745 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
  8.190.674  - 1.412.989.376  8.190.674 ₫ - 1.412.989.376 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Adlonn Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.744 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.176 crt - AAAAA

  8.748.164,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Nicole Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Nicole

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.28 crt - AAAAA

  16.681.723,00 ₫
  9.423.263  - 2.741.638.734  9.423.263 ₫ - 2.741.638.734 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Multipla Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  10.979.478,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Roenou Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.526 crt - AAAAA

  12.608.691,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Penthe Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Penthe

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAAAA

  13.069.120,00 ₫
  7.582.085  - 102.914.019  7.582.085 ₫ - 102.914.019 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  7.437.711,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 18. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Swarovski Đỏ

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  25.996.570,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  7.721.052,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  12.998.285,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Fiene Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.572 crt - AAAAA

  13.777.474,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Gratia Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.08 crt - AAAAA

  11.156.566,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Oleysa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  10.837.806,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.632 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Harebrained Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Harebrained

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.358 crt - AAAAA

  16.646.304,00 ₫
  8.894.972  - 2.167.804.851  8.894.972 ₫ - 2.167.804.851 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Manana Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Folio Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.274 crt - AAAAA

  9.385.682,00 ₫
  5.373.482  - 86.800.327  5.373.482 ₫ - 86.800.327 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Vomen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Vomen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  9.669.023,00 ₫
  5.535.700  - 64.306.050  5.535.700 ₫ - 64.306.050 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.46 crt - AAAAA

  8.854.417,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.904 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Metrize Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Metrize

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.44 crt - AAAAA

  12.714.943,00 ₫
  6.988.366  - 817.972.485  6.988.366 ₫ - 817.972.485 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Syfig - A Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Syfig - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.01 crt - AAAAA

  12.856.613,00 ₫
  7.360.656  - 1.379.329.064  7.360.656 ₫ - 1.379.329.064 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  10.271.124,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  1 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
  6.250.812  - 2.743.990.894  6.250.812 ₫ - 2.743.990.894 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Mania Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAAAA

  9.527.353,00 ₫
  5.454.591  - 1.570.584.498  5.454.591 ₫ - 1.570.584.498 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Tiassale Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Tiassale

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  3.428 crt - AAAAA

  16.079.622,00 ₫
  7.978.438  - 5.925.836.148  7.978.438 ₫ - 5.925.836.148 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Paris 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.692 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  8.321.800  - 1.083.659.098  8.321.800 ₫ - 1.083.659.098 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Blehe Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  10.660.718,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Odelyn Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Lillian Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.476 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  9.669.023,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.35 crt - AAAAA

  13.954.562,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.354 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Effie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  5.039.583  - 244.828.036  5.039.583 ₫ - 244.828.036 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.25 crt - AAAAA

  10.660.718,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Makares Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Makares

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.596 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 1.053.540.558  6.346.792 ₫ - 1.053.540.558 ₫
 56. Nhẫn SYLVIE Ngoen Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  3.06 crt - AAAAA

  12.042.007,00 ₫
  6.618.507  - 496.550.348  6.618.507 ₫ - 496.550.348 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Histomania Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.17 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.8 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.8 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  6.337.329  - 1.705.928.669  6.337.329 ₫ - 1.705.928.669 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Belva

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.832.636  - 1.047.335.705  6.832.636 ₫ - 1.047.335.705 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Jemma 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.5 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
  6.337.329  - 1.041.049.745  6.337.329 ₫ - 1.041.049.745 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Fresa Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.694 crt - AAAAA

  16.681.723,00 ₫
  9.295.922  - 3.802.979.294  9.295.922 ₫ - 3.802.979.294 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Cannoli 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.216 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.832.636  - 3.535.819.193  6.832.636 ₫ - 3.535.819.193 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Mariko Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  4.32 crt - AAAAA

  23.446.497,00 ₫
  11.454.777  - 1.202.064.967  11.454.777 ₫ - 1.202.064.967 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  1.096 crt - AAAAA

  16.079.622,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Swarovski Đỏ

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫

You’ve viewed 60 of 2484 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng