Đang tải...
Tìm thấy 2484 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Arthalia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAAAA

  14.521.245,00 ₫
  7.981.142  - 1.819.143.557  7.981.142 ₫ - 1.819.143.557 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  11.546.160,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Lillian Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Gratia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.08 crt - AAAAA

  11.156.566,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  10.448.212,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.356 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  10.660.718,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Vitaly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.11 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.16 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Histomania Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.17 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 60.629.100  3.719.125 ₫ - 60.629.100 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  7.437.711,00 ₫
  4.087.902  - 1.524.744.298  4.087.902 ₫ - 1.524.744.298 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Holly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.236 crt - AAAAA

  19.656.806,00 ₫
  10.503.637  - 4.369.337.604  10.503.637 ₫ - 4.369.337.604 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Liogo Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.36 crt - AAAAA

  10.979.478,00 ₫
  6.285.960  - 1.212.122.510  6.285.960 ₫ - 1.212.122.510 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Empire Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  8.783.581,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Manana Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.176 crt - AAAAA

  8.748.164,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  12.998.285,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Institutionalize Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.46 crt - AAAAA

  8.854.417,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Katre Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Katre

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.555 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  6.715.838  - 1.056.054.939  6.715.838 ₫ - 1.056.054.939 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.744 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 26. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Đá Swarovski Xanh Lam

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  25.996.570,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.476 crt - AAAAA

  12.219.095,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Saphira Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.016 crt - AAAAA

  18.558.859,00 ₫
  10.483.630  - 1.163.700.329  10.483.630 ₫ - 1.163.700.329 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.07 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  6.472.511  - 76.026.325  6.472.511 ₫ - 76.026.325 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Despiteously Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.5 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  13.954.562,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Juicy Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.15 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gredel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Gredel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.59 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
  7.210.604  - 1.066.355.803  7.210.604 ₫ - 1.066.355.803 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Podode Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Podode

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.86 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
  6.306.237  - 1.126.241.412  6.306.237 ₫ - 1.126.241.412 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Blehe Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  10.802.389,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  1.02 crt - AAAAA

  13.635.803,00 ₫
  7.702.667  - 1.959.800.380  7.702.667 ₫ - 1.959.800.380 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Marilyn Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Raeann Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.8 crt - AAAAA

  12.644.108,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Saffronia Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Saffronia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  2.54 crt - AAAAA

  20.896.425,00 ₫
  9.570.882  - 3.603.572.389  9.570.882 ₫ - 3.603.572.389 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAAAA

  11.262.819,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Picneted Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Picneted

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  9.810.694,00 ₫
  5.616.810  - 83.015.236  5.616.810 ₫ - 83.015.236 ₫
  Mới

 44. Nhẫn đính hôn Joanna Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.76 crt - AAAAA

  15.973.369,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  9.669.023,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  7.721.052,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 47. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.632 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 454.927.825  6.754.771 ₫ - 454.927.825 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Enero Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.1 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Iodine Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  9.350.265,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Huile Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Huile

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.21 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.504.262  - 68.293.922  4.504.262 ₫ - 68.293.922 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Nichele Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  9.173.176,00 ₫
  5.251.818  - 352.432.871  5.251.818 ₫ - 352.432.871 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Revealingly Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Revealingly

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.438 crt - AAAAA

  9.598.187,00 ₫
  5.495.145  - 898.216.488  5.495.145 ₫ - 898.216.488 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Tollepps Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Tollepps

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.35 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
  6.062.910  - 1.217.272.938  6.062.910 ₫ - 1.217.272.938 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Ayoova Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.73 crt - AAAAA

  10.306.541,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Lumini Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Lumini

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.458 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
  6.650.952  - 282.368.063  6.650.952 ₫ - 282.368.063 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Zonel Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  11.864.918,00 ₫
  6.792.892  - 1.238.280.212  6.792.892 ₫ - 1.238.280.212 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Densest Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Densest

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.23 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 173.235.672  9.405.960 ₫ - 173.235.672 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Burnt Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Burnt

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.3 crt - AAAAA

  17.390.075,00 ₫
  8.628.663  - 384.173.588  8.628.663 ₫ - 384.173.588 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Chaco Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Chaco

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.25 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
  7.416.622  - 274.838.424  7.416.622 ₫ - 274.838.424 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kate Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Kate

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  1.3 crt - AAAAA

  17.567.164,00 ₫
  8.716.531  - 388.864.402  8.716.531 ₫ - 388.864.402 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Phillis Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Phillis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  0.95 crt - AAAAA

  16.433.799,00 ₫
  8.781.419  - 154.161.497  8.781.419 ₫ - 154.161.497 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Atout Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Atout

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.6 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
  5.677.641  - 69.699.811  5.677.641 ₫ - 69.699.811 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Dardanelles Đá Swarovski Xanh Lam

  Nhẫn đính hôn Dardanelles

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam

  3.84 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
  6.599.041  - 5.808.025.076  6.599.041 ₫ - 5.808.025.076 ₫

You’ve viewed 60 of 2484 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng