Đang tải...
Tìm thấy 2739 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.744 crt - AAAAA

  12.049.470,00 ₫
  6.898.551  - 1.622.666.832  6.898.551 ₫ - 1.622.666.832 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Lugh Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 1.114.551.318  5.900.915 ₫ - 1.114.551.318 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  9.083.446,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Pastolisa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.356 crt - AAAAA

  12.902.201,00 ₫
  7.386.756  - 2.077.348.636  7.386.756 ₫ - 2.077.348.636 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Mania Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAAAA

  10.306.931,00 ₫
  5.900.915  - 1.646.001.630  5.900.915 ₫ - 1.646.001.630 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Oectra Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.66 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.726.377  - 1.624.379.086  7.726.377 ₫ - 1.624.379.086 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Maine Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Maine

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.23 crt - AAAAA

  18.203.969,00 ₫
  9.727.312  - 2.261.380.787  9.727.312 ₫ - 2.261.380.787 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Bagu Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.35 crt - AAAAA

  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 401.191.492  8.375.054 ₫ - 401.191.492 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Vaisselle Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1 crt - AAAAA

  10.269.856,00 ₫
  5.879.688  - 2.326.135.197  5.879.688 ₫ - 2.326.135.197 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Alonnisos Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAAAA

  15.126.720,00 ₫
  8.775.807  - 900.788.181  8.775.807 ₫ - 900.788.181 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Saphira Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.016 crt - AAAAA

  20.206.036,00 ₫
  11.414.096  - 1.224.630.986  11.414.096 ₫ - 1.224.630.986 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Faque Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Faque

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.506 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 297.691.979  7.519.209 ₫ - 297.691.979 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Zanessa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.483.549  - 1.110.744.734  7.483.549 ₫ - 1.110.744.734 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Sucette Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Sucette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.462 crt - AAAAA

  14.348.139,00 ₫
  7.666.944  - 402.182.053  7.666.944 ₫ - 402.182.053 ₫
 17. Nhẫn nữ Vitaly Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.11 crt - AAAAA

  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Efrata Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  11.382.115,00 ₫
  7.037.796  - 847.764.848  7.037.796 ₫ - 847.764.848 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Pavones Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.62 crt - AAAAA

  12.346.072,00 ₫
  6.785.627  - 1.630.110.193  6.785.627 ₫ - 1.630.110.193 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Alfreda Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.25 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 266.899.678  6.007.047 ₫ - 266.899.678 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.25 crt - AAAAA

  14.199.838,00 ₫
  7.587.699  - 288.125.990  7.587.699 ₫ - 288.125.990 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Navarra Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.5 crt - AAAAA

  14.607.665,00 ₫
  7.805.623  - 2.248.913.865  7.805.623 ₫ - 2.248.913.865 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.052.796  - 82.556.204  7.052.796 ₫ - 82.556.204 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Isre Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1.02 crt - AAAAA

  10.084.479,00 ₫
  5.773.557  - 2.027.537.555  5.773.557 ₫ - 2.027.537.555 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.744 crt - AAAAA

  16.832.183,00 ₫
  10.022.216  - 3.753.321.827  10.022.216 ₫ - 3.753.321.827 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Neta Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.89 crt - AAAAA

  18.871.325,00 ₫
  9.795.802  - 1.839.429.959  9.795.802 ₫ - 1.839.429.959 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.904 crt - AAAAA

  13.198.804,00 ₫
  7.556.567  - 242.602.615  7.556.567 ₫ - 242.602.615 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Jonquil Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Jonquil

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.46 crt - AAAAA

  15.497.472,00 ₫
  8.281.092  - 1.300.946.659  8.281.092 ₫ - 1.300.946.659 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Marquita Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.964 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.679.199  - 4.146.532.229  9.679.199 ₫ - 4.146.532.229 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.27crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Cynthia 0.27crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.602 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  7.698.076  - 942.986.095  7.698.076 ₫ - 942.986.095 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Zfarel Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Zfarel

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.17 crt - AAAAA

  15.682.849,00 ₫
  8.380.148  - 114.834.358  8.380.148 ₫ - 114.834.358 ₫
  Mới

 34. Nhẫn đính hôn Averasa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  8.304.865,00 ₫
  4.818.089  - 20.525.561  4.818.089 ₫ - 20.525.561 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Shasha Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.708 crt - AAAAA

  7.971.187,00 ₫
  4.381.110  - 1.597.166.952  4.381.110 ₫ - 1.597.166.952 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Aldea Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.176 crt - AAAAA

  9.417.124,00 ₫
  5.750.916  - 2.042.848.806  5.750.916 ₫ - 2.042.848.806 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Breadth Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  11.567.491,00 ₫
  6.622.609  - 1.093.806.130  6.622.609 ₫ - 1.093.806.130 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Angelika Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.015 crt - AAAAA

  8.341.941,00 ₫
  4.839.599  - 49.061.085  4.839.599 ₫ - 49.061.085 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  1 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.517.327  - 2.875.387.314  6.517.327 ₫ - 2.875.387.314 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  14.830.118,00 ₫
  8.603.732  - 98.688.210  8.603.732 ₫ - 98.688.210 ₫
 41. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.812 crt - AAAAA

  13.866.160,00 ₫
  7.621.095  - 3.017.844.183  7.621.095 ₫ - 3.017.844.183 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Empire Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  9.491.274,00 ₫
  5.651.293  - 71.348.713  5.651.293 ₫ - 71.348.713 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.276 crt - AAAAA

  14.867.192,00 ₫
  8.852.221  - 1.837.958.262  8.852.221 ₫ - 1.837.958.262 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  2.15 crt - AAAAA

  15.571.624,00 ₫
  8.796.184  - 2.239.517.687  8.796.184 ₫ - 2.239.517.687 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Histomania Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.17 crt - AAAAA

  6.858.929,00 ₫
  3.979.226  - 64.315.731  3.979.226 ₫ - 64.315.731 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Wulden Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  10.344.006,00 ₫
  5.922.141  - 1.626.006.436  5.922.141 ₫ - 1.626.006.436 ₫
 47. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Spenni Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Spenni

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.632 crt - AAAAA

  13.347.105,00 ₫
  7.335.813  - 478.978.854  7.335.813 ₫ - 478.978.854 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 1.112.060.764  6.240.536 ₫ - 1.112.060.764 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  3.972 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  10.485.798  - 5.089.829.645  10.485.798 ₫ - 5.089.829.645 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Nettle Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Nettle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.19 crt - AAAAA

  15.905.300,00 ₫
  9.106.088  - 2.060.183.624  9.106.088 ₫ - 2.060.183.624 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Acker Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.82 crt - AAAAA

  16.572.656,00 ₫
  9.108.635  - 1.885.703.322  9.108.635 ₫ - 1.885.703.322 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Ebba Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.168 crt - AAAAA

  15.349.171,00 ₫
  8.670.524  - 2.906.391.879  8.670.524 ₫ - 2.906.391.879 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Cyndroa Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.44 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 840.123.376  6.007.047 ₫ - 840.123.376 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Gamed Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Gamed

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.4 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.834.873  - 1.514.511.687  6.834.873 ₫ - 1.514.511.687 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Bouvais Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Bouvais

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  10.158.630,00 ₫
  5.816.010  - 79.160.000  5.816.010 ₫ - 79.160.000 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Rutorte Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Rutorte

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  14.459.364,00 ₫
  7.947.131  - 313.668.319  7.947.131 ₫ - 313.668.319 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Kailey Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Kailey

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  17.647.840,00 ₫
  9.969.009  - 230.602.678  9.969.009 ₫ - 230.602.678 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Harew Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Harew

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.36 crt - AAAAA

  13.013.428,00 ₫
  7.152.418  - 1.277.555.264  7.152.418 ₫ - 1.277.555.264 ₫
  Mới

 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn nữ Joanna Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.76 crt - AAAAA

  17.462.463,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.5 crt - AAAAA

  15.163.794,00 ₫
  8.102.791  - 1.114.395.655  8.102.791 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Alcali Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Alcali

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.42 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 99.820.278  7.376.568 ₫ - 99.820.278 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAAAA

  14.867.192,00 ₫
  8.171.281  - 1.829.411.133  8.171.281 ₫ - 1.829.411.133 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Lordecita Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.076 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  7.825.434  - 1.216.989.512  7.825.434 ₫ - 1.216.989.512 ₫
 66. Bộ cô dâu Crinkly Ring A Đá Swarovski Xanh Lá

  Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.09 crt - AAAAA

  28.251.374,00 ₫
  12.939.561  - 300.649.513  12.939.561 ₫ - 300.649.513 ₫

You’ve viewed 60 of 2739 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng