Đang tải...
Tìm thấy 2745 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.356 crt - AAAAA

  13.532.482,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.176 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.744 crt - AAAAA

  12.753.900,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.78 crt - AAAAA

  10.900.136,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.976 crt - AAAAA

  11.975.320,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.24 crt - AAAAA

  14.422.289,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 1.628.978.123  6.219.309 ₫ - 1.628.978.123 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  13.347.105,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  12.271.922,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Marquita

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.964 crt - AAAAA

  18.723.024,00 ₫
  10.290.517  - 4.152.900.126  10.290.517 ₫ - 4.152.900.126 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.12 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  12.976.353,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAAAA

  12.976.353,00 ₫
  7.627.322  - 3.257.361.916  7.627.322 ₫ - 3.257.361.916 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.82 crt - AAAAA

  17.610.764,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.73 crt - AAAAA

  11.715.792,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAAAA

  12.420.223,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.009.409  - 1.077.674.132  5.009.409 ₫ - 1.077.674.132 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAAAA

  15.460.397,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.18 crt - AAAAA

  17.536.614,00 ₫
  10.040.046  - 2.927.094.616  10.040.046 ₫ - 2.927.094.616 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.87 crt - AAAAA

  16.127.753,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.076 crt - AAAAA

  15.608.698,00 ₫
  8.340.525  - 1.222.508.349  8.340.525 ₫ - 1.222.508.349 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAAAA

  14.051.536,00 ₫
  8.044.773  - 2.688.425.934  8.044.773 ₫ - 2.688.425.934 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  1.06 crt - AAAAA

  13.532.482,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Grede - A Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Grede - A

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.97 crt - AAAAA

  13.829.084,00 ₫
  7.917.414  - 1.442.328.063  7.917.414 ₫ - 1.442.328.063 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Swarovski

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Hydrogenation

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.938 crt - AAAAA

  16.201.903,00 ₫
  9.275.898  - 1.461.799.668  9.275.898 ₫ - 1.461.799.668 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Vavuniya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.628 crt - AAAAA

  16.720.957,00 ₫
  9.573.067  - 1.381.734.013  9.573.067 ₫ - 1.381.734.013 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAAAA

  15.905.300,00 ₫
  9.470.331  - 1.147.904.928  9.470.331 ₫ - 1.147.904.928 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  8.712.693,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  11.085.513,00 ₫
  6.346.668  - 843.519.586  6.346.668 ₫ - 843.519.586 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  9.936.178,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.46 crt - AAAAA

  10.010.329,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.144 crt - AAAAA

  16.350.204,00 ₫
  9.610.425  - 3.720.534.246  9.610.425 ₫ - 3.720.534.246 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.36 crt - AAAAA

  12.383.148,00 ₫
  7.562.228  - 2.915.589.951  7.562.228 ₫ - 2.915.589.951 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.168 crt - AAAAA

  16.350.204,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  3.796 crt - AAAAA

  21.021.691,00 ₫
  11.553.906  - 1.688.185.388  11.553.906 ₫ - 1.688.185.388 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  3.016 crt - AAAAA

  21.577.822,00 ₫
  12.188.998  - 1.232.484.724  12.188.998 ₫ - 1.232.484.724 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAAA

  12.086.546,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  12.160.695,00 ₫
  6.962.230  - 864.392.122  6.962.230 ₫ - 864.392.122 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.02 crt - AAAAA

  10.677.684,00 ₫
  6.113.178  - 2.030.933.765  6.113.178 ₫ - 2.030.933.765 ₫
 47. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.76 crt - AAAAA

  18.760.098,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Huberta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.98 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  7.199.965  - 138.254.058  7.199.965 ₫ - 138.254.058 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.5 crt - AAAAA

  12.679.750,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  8.749.769,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.924 crt - AAAAA

  12.123.621,00 ₫
  6.941.004  - 1.188.234.932  6.941.004 ₫ - 1.188.234.932 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.382 crt - AAAAA

  12.568.525,00 ₫
  6.236.291  - 3.399.875.394  6.236.291 ₫ - 3.399.875.394 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  15.163.794,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  12.642.675,00 ₫
  7.720.717  - 394.823.594  7.720.717 ₫ - 394.823.594 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.74 crt - AAAAA

  19.130.852,00 ₫
  11.682.963  - 1.157.937.904  11.682.963 ₫ - 1.157.937.904 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  11.085.513,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Mabilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.21 crt - AAAAA

  13.680.783,00 ₫
  7.519.209  - 1.838.863.919  7.519.209 ₫ - 1.838.863.919 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  2.812 crt - AAAAA

  14.755.967,00 ₫
  8.110.149  - 3.022.938.498  8.110.149 ₫ - 3.022.938.498 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  17.721.990,00 ₫
  9.469.765  - 471.790.210  9.469.765 ₫ - 471.790.210 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Mariko

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  4.32 crt - AAAAA

  27.250.342,00 ₫
  13.313.144  - 1.273.819.432  13.313.144 ₫ - 1.273.819.432 ₫
 64. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Tewalle Đá Swarovski

  Nhẫn đính hôn Tewalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.661.850  - 3.260.871.336  7.661.850 ₫ - 3.260.871.336 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  12.902.201,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Ebbony

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.22 crt - AAAAA

  20.984.617,00 ₫
  11.533.530  - 1.863.585.506  11.533.530 ₫ - 1.863.585.506 ₫

You’ve viewed 60 of 2745 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng