Đang tải...
Tìm thấy 2138 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Joy 0.5crt
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Bridal Choice 0.16crt
 4. Nhẫn GLAMIRA Simone

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.896.704,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Egista

  Nhẫn GLAMIRA Egista

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.94 crt - SI

  103.792.703,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Lissy

  Nhẫn GLAMIRA Lissy

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.843.324,00 ₫
 8. GLAMIRA Ring Mary

  Nhẫn GLAMIRA Mary

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  22.521.313,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Alexis

  Nhẫn GLAMIRA Alexis

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  26.441.589,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Clara
 11. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Julia
 12. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Jessica

  Nhẫn GLAMIRA Jessica

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.734.832,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Grace

  Nhẫn GLAMIRA Grace

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  36.255.799,00 ₫
 14. Thiết kế mới nhất
 15. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Paris
 16. GLAMIRA Diamonds Ring Julianne

  Nhẫn GLAMIRA Julianne

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Penelope
 18. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Magnolia
 19. GLAMIRA Diamonds Ring Ivy

  Nhẫn GLAMIRA Ivy

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.657.188,00 ₫
 20. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 21. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Lia
 22. GLAMIRA Diamonds Ring Coco

  Nhẫn GLAMIRA Coco

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  3.164 crt - SI

  714.058.118,00 ₫
 23. GLAMIRA Ring Shelly

  Nhẫn GLAMIRA Shelly

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  1.31 crt - SI

  77.567.404,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Esther

  Nhẫn GLAMIRA Esther

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  3.38 crt - SI

  665.176.323,00 ₫
 25. GLAMIRA Diamonds Ring Emma

  Nhẫn GLAMIRA Emma

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  1.8 crt - SI

  199.420.418,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Cynthia
 27. GLAMIRA Diamonds Ring Abigail

  Nhẫn GLAMIRA Abigail

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  266.497.703,00 ₫
 28. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Amy

  Nhẫn GLAMIRA Amy

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.57 crt - SI

  37.093.927,00 ₫
 30. GLAMIRA Diamonds Ring Naomi

  Nhẫn GLAMIRA Naomi

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  26.711.954,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Ruby

  Nhẫn GLAMIRA Ruby

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.822 crt - SI

  73.187.509,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Gemma
 33. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Alisha
 34. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Jade
 35. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Dahlia
 36. GLAMIRA Diamonds Ring Victoria

  Nhẫn GLAMIRA Victoria

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  30.794.448,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Adele

  Nhẫn GLAMIRA Adele

  Vàng Hồng 375 & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  14.870.014,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Mirabella
 39. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Amalia

  Nhẫn GLAMIRA Amalia

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.546.964,00 ₫
 40. GLAMIRA Diamonds Ring Madeleine

  Nhẫn GLAMIRA Madeleine

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  0.572 crt - VS

  33.471.051,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Kate

  Nhẫn GLAMIRA Kate

  Vàng Hồng 375 & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  128.179.527,00 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Diamonds Ring Amanda

You’ve viewed 60 of 2138 products