Đang tải...
Tìm thấy 2501 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  22.144.425,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Pastolisa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  186.796.856,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  29.998.766,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Institutionalize Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  14.937.604,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Averasa Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.045.835,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.621.465,00 ₫
  7.869.752  - 90.828.749  7.869.752 ₫ - 90.828.749 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Angelika Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.053.869,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Menba Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  14.555.850,00 ₫
  6.042.633  - 1.550.131.467  6.042.633 ₫ - 1.550.131.467 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.982.596,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Breadth Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.663.836,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Gisu Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  99.773.472,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.981.750,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Villeparis Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  31.848.867,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.364.703,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Acker Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  31.000.195,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Enero Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.903.766,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Daniele Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  21.600.992,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  24.632.855,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.599.668,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.922.262,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.184.295,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Lugh Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  22.261.492,00 ₫
  5.454.591  - 1.062.895.151  5.454.591 ₫ - 1.062.895.151 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Bagu Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Sadie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  25.648.882,00 ₫
  6.828.310  - 1.079.617.158  6.828.310 ₫ - 1.079.617.158 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Manana Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  33.634.079,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.697.369,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Efrata Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  61.709.208,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.683.463,00 ₫
  7.040.276  - 260.441.551  7.040.276 ₫ - 260.441.551 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.487.060,00 ₫
  6.642.841  - 80.122.342  6.642.841 ₫ - 80.122.342 ₫
 36. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Vàng Trắng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  43.921.697,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  37.593.559,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Adlonn Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.628.198,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.606 crt - VS

  23.292.659,00 ₫
  7.458.798  - 1.061.651.471  7.458.798 ₫ - 1.061.651.471 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Gaynelle Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Gaynelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.16 crt - VS

  183.822.853,00 ₫
  6.874.002  - 1.963.828.802  6.874.002 ₫ - 1.963.828.802 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Alfreda Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  29.270.406,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Ayoova Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  27.745.013,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Manilla Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  40.677.600,00 ₫
  6.596.879  - 2.779.354.498  6.596.879 ₫ - 2.779.354.498 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Roenou Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  44.349.413,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Iodine Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.027.559,00 ₫
  5.353.205  - 64.968.444  5.353.205 ₫ - 64.968.444 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Despiteously Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  53.150.569,00 ₫
  4.440.726  - 1.026.044.547  4.440.726 ₫ - 1.026.044.547 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  35.431.730,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.001.403,00 ₫
  7.937.884  - 1.056.054.942  7.937.884 ₫ - 1.056.054.942 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Allison Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  54.096.301,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Bernadina Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bernadina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  351.209.474,00 ₫
  8.989.599  - 3.364.638.284  8.989.599 ₫ - 3.364.638.284 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - SI

  24.879.155,00 ₫
  6.294.071  - 94.262.369  6.294.071 ₫ - 94.262.369 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Lordecita Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Lordecita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.076 crt - VS

  36.547.791,00 ₫
  7.191.679  - 1.159.536.727  7.191.679 ₫ - 1.159.536.727 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.610.447,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Intrauterine Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Intrauterine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.09 crt - VS

  92.996.800,00 ₫
  7.767.013  - 1.395.118.315  7.767.013 ₫ - 1.395.118.315 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  220.069.190,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.437.118,00 ₫
  4.769.218  - 190.809.322  4.769.218 ₫ - 190.809.322 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  30.019.044,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  36.418.017,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Mary Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Mary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  27.248.355,00 ₫
  8.081.717  - 121.636.719  8.081.717 ₫ - 121.636.719 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Bourget Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫

You’ve viewed 60 of 2501 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng