Đang tải...
Tìm thấy 837 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.660.321,00 ₫
  7.240.719  - 73.358.136  7.240.719 ₫ - 73.358.136 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanyria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  116.235.296,00 ₫
  7.593.925  - 1.822.689.466  7.593.925 ₫ - 1.822.689.466 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  234.225.303,00 ₫
  7.880.905  - 2.916.113.530  7.880.905 ₫ - 2.916.113.530 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Fleta Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Fleta

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.03 crt - SI

  74.575.117,00 ₫
  7.365.531  - 256.541.235  7.365.531 ₫ - 256.541.235 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 2.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  2.744 crt - VS

  559.044.518,00 ₫
  10.022.216  - 3.753.321.827  10.022.216 ₫ - 3.753.321.827 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  22.669.702,00 ₫
  9.063.636  - 1.123.423.917  9.063.636 ₫ - 1.123.423.917 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  20.688.580,00 ₫
  7.483.549  - 1.110.744.734  7.483.549 ₫ - 1.110.744.734 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Ebba Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  227.432.883,00 ₫
  8.670.524  - 2.906.391.879  8.670.524 ₫ - 2.906.391.879 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Cirrus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Cirrus

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.035 crt - AAA

  7.556.567,00 ₫
  5.327.804  - 56.391.234  5.327.804 ₫ - 56.391.234 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  35.575.302,00 ₫
  8.830.146  - 300.677.818  8.830.146 ₫ - 300.677.818 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  14.377.290,00 ₫
  8.214.583  - 1.317.177.716  8.214.583 ₫ - 1.317.177.716 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - VS

  119.008.868,00 ₫
  10.485.798  - 5.089.829.645  10.485.798 ₫ - 5.089.829.645 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Fresa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Fresa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.694 crt - AAA

  17.688.594,00 ₫
  10.206.177  - 3.985.849.027  10.206.177 ₫ - 3.985.849.027 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Carenzia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Carenzia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  4.4 crt - VS

  40.867.729,00 ₫
  11.787.679  - 3.300.196.616  11.787.679 ₫ - 3.300.196.616 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.282.931,00 ₫
  8.634.863  - 117.989.999  8.634.863 ₫ - 117.989.999 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Karlee Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Karlee

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  22.641.401,00 ₫
  8.150.904  - 1.122.673.923  8.150.904 ₫ - 1.122.673.923 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.405.605,00 ₫
  5.441.860  - 63.070.452  5.441.860 ₫ - 63.070.452 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Odelyn Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  27.113.078,00 ₫
  5.561.860  - 1.618.874.398  5.561.860 ₫ - 1.618.874.398 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  14.433.892,00 ₫
  5.651.293  - 71.348.713  5.651.293 ₫ - 71.348.713 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  29.348.915,00 ₫
  8.499.015  - 122.589.034  8.499.015 ₫ - 122.589.034 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Merrita Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - VS

  13.584.839,00 ₫
  6.226.384  - 372.748.225  6.226.384 ₫ - 372.748.225 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.282.860,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.245.205,00 ₫
  5.456.577  - 1.078.735.450  5.456.577 ₫ - 1.078.735.450 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Roselina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.546 crt - VS

  43.839.413,00 ₫
  8.023.546  - 494.516.519  8.023.546 ₫ - 494.516.519 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  20.179.149,00 ₫
  10.324.479  - 324.451.289  10.324.479 ₫ - 324.451.289 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.377.318,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  58.443.117,00 ₫
  8.082.979  - 1.104.334.380  8.082.979 ₫ - 1.104.334.380 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  71.348.716,00 ₫
  8.940.523  - 1.142.810.613  8.940.523 ₫ - 1.142.810.613 ₫
 35. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Damara Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.122.545,00 ₫
  7.313.172  - 190.923.616  7.313.172 ₫ - 190.923.616 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  93.480.687,00 ₫
  7.556.567  - 242.602.615  7.556.567 ₫ - 242.602.615 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  19.415.001,00 ₫
  6.856.099  - 78.834.530  6.856.099 ₫ - 78.834.530 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  29.433.822,00 ₫
  5.750.916  - 2.042.848.806  5.750.916 ₫ - 2.042.848.806 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Starila Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  16.358.412,00 ₫
  7.313.172  - 391.002.862  7.313.172 ₫ - 391.002.862 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.311.247,00 ₫
  8.188.828  - 87.240.149  8.188.828 ₫ - 87.240.149 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  40.046.979,00 ₫
  8.309.394  - 2.909.802.243  8.309.394 ₫ - 2.909.802.243 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  6.926.004  - 1.095.928.765  6.926.004 ₫ - 1.095.928.765 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Effie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  10.698.062,00 ₫
  5.456.577  - 257.984.623  5.456.577 ₫ - 257.984.623 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Neveda

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  13.952.763,00 ₫
  7.869.019  - 281.673.191  7.869.019 ₫ - 281.673.191 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.735.788,00 ₫
  6.732.420  - 273.267.568  6.732.420 ₫ - 273.267.568 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Aubriel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Aubriel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.660.221,00 ₫
  7.381.096  - 283.668.462  7.381.096 ₫ - 283.668.462 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Helios Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  17.122.559,00 ₫
  8.609.392  - 113.362.665  8.609.392 ₫ - 113.362.665 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  23.858.377,00 ₫
  8.796.184  - 2.239.517.687  8.796.184 ₫ - 2.239.517.687 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Samar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Samar

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  26.688.551,00 ₫
  8.470.714  - 217.810.283  8.470.714 ₫ - 217.810.283 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  22.216.875,00 ₫
  7.675.435  - 106.570.247  7.675.435 ₫ - 106.570.247 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  26.518.741,00 ₫
  5.456.577  - 1.774.732.151  5.456.577 ₫ - 1.774.732.151 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April 0.07crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn April 0.07crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.716.910,00 ₫
  8.044.489  - 95.716.522  8.044.489 ₫ - 95.716.522 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Lissy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Lissy

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.150.861,00 ₫
  8.388.639  - 101.037.254  8.388.639 ₫ - 101.037.254 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clara Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Clara

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  13.301.822,00 ₫
  8.102.225  - 93.608.039  8.102.225 ₫ - 93.608.039 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  227.461.185,00 ₫
  10.061.272  - 2.917.231.450  10.061.272 ₫ - 2.917.231.450 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  18.565.948,00 ₫
  8.278.262  - 97.697.645  8.278.262 ₫ - 97.697.645 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  26.462.137,00 ₫
  10.913.155  - 1.150.720.954  10.913.155 ₫ - 1.150.720.954 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Amadora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  18.141.422,00 ₫
  7.344.021  - 83.334.505  7.344.021 ₫ - 83.334.505 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  42.679.041,00 ₫
  8.653.543  - 317.121.136  8.653.543 ₫ - 317.121.136 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Lenny Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Lenny

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  33.594.178,00 ₫
  8.299.488  - 1.204.989.568  8.299.488 ₫ - 1.204.989.568 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Carnation Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Carnation

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.886.721,00 ₫
  7.046.003  - 110.645.695  7.046.003 ₫ - 110.645.695 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Tina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Tina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.94 crt - AA

  26.518.741,00 ₫
  8.044.489  - 1.135.721.027  8.044.489 ₫ - 1.135.721.027 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.113.106,00 ₫
  9.410.332  - 122.872.055  9.410.332 ₫ - 122.872.055 ₫

You’ve viewed 60 of 837 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng