Đang tải...
Tìm thấy 837 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  19.811.225,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  40.354.900,00 ₫
  7.365.813  - 286.838.259  7.365.813 ₫ - 286.838.259 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Velma

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.944 crt - VS

  95.492.373,00 ₫
  11.879.943  - 1.186.310.408  11.879.943 ₫ - 1.186.310.408 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Evie 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Evie 0.25 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  34.559.834,00 ₫
  9.558.915  - 120.834.325  9.558.915 ₫ - 120.834.325 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  29.026.274,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Monique

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.988 crt - AAA

  33.205.878,00 ₫
  9.414.294  - 337.781.413  9.414.294 ₫ - 337.781.413 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Trompette

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.472 crt - VS

  163.604.506,00 ₫
  16.501.336  - 1.996.391.479  16.501.336 ₫ - 1.996.391.479 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Precoce

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  2.822 crt - VS

  722.613.931,00 ₫
  16.457.185  - 2.428.700.747  16.457.185 ₫ - 2.428.700.747 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  45.967.704,00 ₫
  9.445.709  - 306.833.443  9.445.709 ₫ - 306.833.443 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  124.680.538,00 ₫
  8.057.508  - 1.827.146.993  8.057.508 ₫ - 1.827.146.993 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Trina 1.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.15 crt - VS

  56.523.126,00 ₫
  11.213.154  - 2.944.797.363  11.213.154 ₫ - 2.944.797.363 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  20.538.013,00 ₫
  5.916.197  - 73.895.870  5.916.197 ₫ - 73.895.870 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  230.347.963,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 16. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  45.157.142,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  26.459.873,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  81.255.460,00 ₫
  9.470.331  - 1.147.904.928  9.470.331 ₫ - 1.147.904.928 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.745.947,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.504.760,00 ₫
  8.128.263  - 110.815.509  8.128.263 ₫ - 110.815.509 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  34.211.157,00 ₫
  8.275.432  - 119.348.485  8.275.432 ₫ - 119.348.485 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  29.440.613,00 ₫
  9.237.691  - 121.216.403  9.237.691 ₫ - 121.216.403 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.108.605,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  82.132.816,00 ₫
  12.586.355  - 1.173.758.585  12.586.355 ₫ - 1.173.758.585 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  31.983.242,00 ₫
  9.273.068  - 126.692.789  9.273.068 ₫ - 126.692.789 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  33.348.518,00 ₫
  9.700.425  - 1.129.791.807  9.700.425 ₫ - 1.129.791.807 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  102.233.853,00 ₫
  8.023.546  - 247.272.408  8.023.546 ₫ - 247.272.408 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.298 crt - VS

  38.714.531,00 ₫
  10.430.893  - 135.791.801  10.430.893 ₫ - 135.791.801 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  49.036.746,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.019.908,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Amalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  31.196.454,00 ₫
  9.199.201  - 115.244.730  9.199.201 ₫ - 115.244.730 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.1crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.832.352,00 ₫
  7.162.607  - 80.051.502  7.162.607 ₫ - 80.051.502 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  38.523.212,00 ₫
  11.682.963  - 1.157.937.904  11.682.963 ₫ - 1.157.937.904 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  123.734.129,00 ₫
  9.064.485  - 1.830.514.904  9.064.485 ₫ - 1.830.514.904 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Pammes

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  68.928.352,00 ₫
  9.638.444  - 188.277.408  9.638.444 ₫ - 188.277.408 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Gerarda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.05 crt - SI

  107.577.222,00 ₫
  10.394.950  - 223.003.653  10.394.950 ₫ - 223.003.653 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  6.108.649  - 1.087.862.762  6.108.649 ₫ - 1.087.862.762 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  42.303.194,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  28.249.676,00 ₫
  8.830.146  - 103.216.490  8.830.146 ₫ - 103.216.490 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  26.485.911,00 ₫
  7.823.453  - 88.004.297  7.823.453 ₫ - 88.004.297 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Macolie

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.777.261,00 ₫
  6.339.592  - 76.612.837  6.339.592 ₫ - 76.612.837 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  28.581.373,00 ₫
  7.807.887  - 195.805.674  7.807.887 ₫ - 195.805.674 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Julia 1.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1 crt - VS

  228.246.842,00 ₫
  6.953.740  - 2.885.575.944  6.953.740 ₫ - 2.885.575.944 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alonsa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Alonsa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.6 crt - AA

  22.258.759,00 ₫
  6.598.836  - 1.110.617.369  6.598.836 ₫ - 1.110.617.369 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  25.413.840,00 ₫
  6.995.343  - 1.095.716.500  6.995.343 ₫ - 1.095.716.500 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Ahivia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.86 crt - SI

  117.866.609,00 ₫
  12.932.768  - 322.809.786  12.932.768 ₫ - 322.809.786 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Naidene

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  1.39 crt - VS

  34.734.173,00 ₫
  8.023.546  - 3.066.155.275  8.023.546 ₫ - 3.066.155.275 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  31.581.358,00 ₫
  11.049.004  - 331.243.709  11.049.004 ₫ - 331.243.709 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gervasia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Gervasia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  38.998.682,00 ₫
  7.349.965  - 285.578.833  7.349.965 ₫ - 285.578.833 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Perenna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.29 crt - VS

  46.401.288,00 ₫
  9.426.181  - 1.857.316.664  9.426.181 ₫ - 1.857.316.664 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Jaluite

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  187.358.732,00 ₫
  10.661.835  - 285.706.185  10.661.835 ₫ - 285.706.185 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - VS

  20.296.883,00 ₫
  6.588.648  - 376.144.443  6.588.648 ₫ - 376.144.443 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Nature 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  72.666.446,00 ₫
  10.600.421  - 225.805.528  10.600.421 ₫ - 225.805.528 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.16 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.16 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  20.088.581,00 ₫
  5.773.556  - 67.910.048  5.773.556 ₫ - 67.910.048 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  242.900.355,00 ₫
  8.322.412  - 2.920.358.793  8.322.412 ₫ - 2.920.358.793 ₫
 59. Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  22.756.871,00 ₫
  7.599.020  - 1.117.551.302  7.599.020 ₫ - 1.117.551.302 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Nichelle

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.084 crt - VS

  232.158.143,00 ₫
  8.609.959  - 2.897.462.679  8.609.959 ₫ - 2.897.462.679 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jade Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Jade

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.362 crt - VS

  43.650.357,00 ₫
  8.063.169  - 303.522.142  8.063.169 ₫ - 303.522.142 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.04 crt - VS

  48.348.447,00 ₫
  11.479.190  - 1.852.024.235  11.479.190 ₫ - 1.852.024.235 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.594.631,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Chubascoli

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.042 crt - AA

  40.422.825,00 ₫
  11.268.625  - 1.869.090.194  11.268.625 ₫ - 1.869.090.194 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Gandolfa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  32.268.525,00 ₫
  7.746.189  - 111.070.225  7.746.189 ₫ - 111.070.225 ₫

You’ve viewed 60 of 837 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng