Đang tải...
Tìm thấy 834 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.544.192,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  39.608.311,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  27.928.590,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.357.016,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  20.899.129,00 ₫
  7.072.719  - 99.372.247  7.072.719 ₫ - 99.372.247 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Gorion Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Gorion

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  16.194.797,00 ₫
  8.159.581  - 119.636.025  8.159.581 ₫ - 119.636.025 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  34.092.888,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Evie 0.25 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Evie 0.25 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  22.764.640,00 ₫
  8.178.507  - 105.901.539  8.178.507 ₫ - 105.901.539 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Naola Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Naola

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  210.234.972,00 ₫
  5.623.568  - 2.744.707.359  5.623.568 ₫ - 2.744.707.359 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Amadora Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  16.951.816,00 ₫
  6.724.220  - 76.769.829  6.724.220 ₫ - 76.769.829 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  37.905.018,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  19.412.128,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Denisa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Denisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.686 crt - VS

  50.260.649,00 ₫
  9.138.299  - 437.800.274  9.138.299 ₫ - 437.800.274 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Neta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Neta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.89 crt - VS

  106.712.633,00 ₫
  8.971.755  - 1.752.931.432  8.971.755 ₫ - 1.752.931.432 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.869.668,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  221.536.184,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  23.359.440,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  66.806.920,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Brielle Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  20.412.473,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.517.848,00 ₫
  6.169.704  - 263.685.916  6.169.704 ₫ - 263.685.916 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.194.104,00 ₫
  7.502.598  - 80.095.303  7.502.598 ₫ - 80.095.303 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  26.901.208,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.276 crt - VS

  112.985.076,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  18.790.290,00 ₫
  9.473.551  - 306.295.269  9.473.551 ₫ - 306.295.269 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Erica Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.238 crt - VS

  40.040.893,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  32.984.396,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Metis Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Metis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.96 crt - VS

  28.307.099,00 ₫
  7.582.085  - 1.693.870.440  7.582.085 ₫ - 1.693.870.440 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Tulipan Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Tulipan

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  21.223.566,00 ₫
  11.343.928  - 1.264.235.150  11.343.928 ₫ - 1.264.235.150 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Julia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.679.373,00 ₫
  5.999.374  - 77.445.734  5.999.374 ₫ - 77.445.734 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.384.399,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 1.0crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Glory 1.0crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  36.580.236,00 ₫
  8.732.754  - 2.771.568.019  8.732.754 ₫ - 2.771.568.019 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Gennarina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Gennarina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  152.431.170,00 ₫
  10.236.788  - 2.336.038.792  10.236.788 ₫ - 2.336.038.792 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.816.980,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  11.923.047,00 ₫
  8.522.951  - 283.963.209  8.522.951 ₫ - 283.963.209 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Gaspara Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Gaspara

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.752 crt - VS

  65.590.283,00 ₫
  7.513.412  - 1.082.712.824  7.513.412 ₫ - 1.082.712.824 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Trompette Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Trompette

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.472 crt - VS

  135.776.754,00 ₫
  14.410.396  - 1.891.519.974  14.410.396 ₫ - 1.891.519.974 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.652.337,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1 crt - VS

  212.506.031,00 ₫
  8.932.823  - 2.769.134.741  8.932.823 ₫ - 2.769.134.741 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Empire Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  13.572.266,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Trina 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  19.655.455,00 ₫
  8.630.015  - 113.525.803  8.630.015 ₫ - 113.525.803 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Fiene Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - VS

  24.386.823,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  23.819.059,00 ₫
  7.522.604  - 1.565.947.752  7.522.604 ₫ - 1.565.947.752 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.952.162,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Odelyn Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  25.657.534,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  25.116.807,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  16.843.670,00 ₫
  7.603.984  - 90.288.022  7.603.984 ₫ - 90.288.022 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  25.441.243,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - VS

  113.201.366,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Passion Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Passion

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.734.832,00 ₫
  6.472.511  - 369.263.021  6.472.511 ₫ - 369.263.021 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Icarya Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Icarya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.708 crt - VS

  26.441.588,00 ₫
  7.202.494  - 100.602.404  7.202.494 ₫ - 100.602.404 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Raeann Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  10.733.446,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  32.930.323,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  114.012.459,00 ₫
  7.725.648  - 1.921.949.428  7.725.648 ₫ - 1.921.949.428 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Maya 0.16 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Maya 0.16 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.194.451,00 ₫
  6.022.085  - 74.201.369  6.022.085 ₫ - 74.201.369 ₫

You’ve viewed 60 of 834 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng