Đang tải...
Tìm thấy 2944 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  102.537.248,00 ₫
  7.301.851  - 1.626.699.830  7.301.851 ₫ - 1.626.699.830 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.792.363,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  193.300.968,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.976 crt - VS

  31.358.340,00 ₫
  6.856.099  - 1.808.326.333  6.856.099 ₫ - 1.808.326.333 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Lugh

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.78 crt - VS

  21.650.839,00 ₫
  6.240.536  - 1.117.947.528  6.240.536 ₫ - 1.117.947.528 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  23.716.868,00 ₫
  6.219.309  - 1.628.978.123  6.219.309 ₫ - 1.628.978.123 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  21.282.916,00 ₫
  7.947.131  - 1.115.202.254  7.947.131 ₫ - 1.115.202.254 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  27.197.983,00 ₫
  6.707.514  - 1.620.133.824  6.707.514 ₫ - 1.620.133.824 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  8.037.696,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  30.962.116,00 ₫
  9.356.559  - 906.519.284  9.356.559 ₫ - 906.519.284 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  29.773.443,00 ₫
  6.022.612  - 2.045.395.964  6.022.612 ₫ - 2.045.395.964 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  6.990.532,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  62.886.493,00 ₫
  7.473.360  - 851.797.845  7.473.360 ₫ - 851.797.845 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.08 crt - VS

  33.254.557,00 ₫
  7.238.172  - 1.818.939.486  7.238.172 ₫ - 1.818.939.486 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.537.689,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  72.027.958,00 ₫
  9.470.331  - 1.147.904.928  9.470.331 ₫ - 1.147.904.928 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.698.033,00 ₫
  5.420.351  - 204.197.143  5.420.351 ₫ - 204.197.143 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Oectra

  Vàng 9K & Đá Garnet

  0.66 crt - AAA

  12.113.149,00 ₫
  8.257.035  - 1.629.685.666  8.257.035 ₫ - 1.629.685.666 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  12.198.055,00 ₫
  4.151.300  - 66.013.836  4.151.300 ₫ - 66.013.836 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  40.669.617,00 ₫
  8.807.504  - 2.914.472.028  8.807.504 ₫ - 2.914.472.028 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  13.075.408,00 ₫
  6.113.178  - 2.030.933.765  6.113.178 ₫ - 2.030.933.765 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  11.349.002,00 ₫
  7.233.927  - 1.634.779.986  7.233.927 ₫ - 1.634.779.986 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng 9K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  13.415.030,00 ₫
  8.965.995  - 407.347.124  8.965.995 ₫ - 407.347.124 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  14.009.366,00 ₫
  5.807.519  - 99.112.735  5.807.519 ₫ - 99.112.735 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.273.521,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  49.584.670,00 ₫
  8.044.773  - 2.688.425.934  8.044.773 ₫ - 2.688.425.934 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.980.994,00 ₫
  6.346.668  - 270.295.888  6.346.668 ₫ - 270.295.888 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Grede - A Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Grede - A

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.97 crt - VS

  16.075.393,00 ₫
  7.917.414  - 1.442.328.063  7.917.414 ₫ - 1.442.328.063 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  11.632.019,00 ₫
  7.259.399  - 1.275.644.894  7.259.399 ₫ - 1.275.644.894 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.92 crt - VS

  54.452.570,00 ₫
  8.969.390  - 3.989.485.802  8.969.390 ₫ - 3.989.485.802 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.198.040,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Iodine

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  13.047.106,00 ₫
  6.113.178  - 73.103.421  6.113.178 ₫ - 73.103.421 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  54.197.855,00 ₫
  5.009.409  - 1.077.674.132  5.009.409 ₫ - 1.077.674.132 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.773.542,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ragging - 1.5 crt Vàng 9K
  Mới

  Nhẫn đính hôn Ragging - 1.5 crt

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.5 crt - VS

  21.367.822,00 ₫
  9.509.388  - 1.376.116.116  9.509.388 ₫ - 1.376.116.116 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Nubita

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.22 crt - VS

  193.329.271,00 ₫
  8.241.470  - 2.081.876.923  8.241.470 ₫ - 2.081.876.923 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  20.575.373,00 ₫
  6.516.478  - 1.114.820.187  6.516.478 ₫ - 1.114.820.187 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Pique

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.274 crt - VS

  11.688.622,00 ₫
  7.238.172  - 282.154.317  7.238.172 ₫ - 282.154.317 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.36 crt - VS

  40.726.221,00 ₫
  7.562.228  - 2.915.589.951  7.562.228 ₫ - 2.915.589.951 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  2.82 crt - VS

  29.914.951,00 ₫
  9.679.199  - 1.891.646.690  9.679.199 ₫ - 1.891.646.690 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  11.971.640,00 ₫
  6.962.230  - 864.392.122  6.962.230 ₫ - 864.392.122 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.641.444,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bernarda Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bernarda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  17.999.913,00 ₫
  8.087.225  - 309.437.206  8.087.225 ₫ - 309.437.206 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.518.826,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.471.605,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.094.186,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  37.528.123,00 ₫
  7.387.606  - 2.893.896.660  7.387.606 ₫ - 2.893.896.660 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.282.960,00 ₫
  7.726.378  - 78.027.928  7.726.378 ₫ - 78.027.928 ₫
 54. Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.824 crt - VS

  26.603.646,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.190.144  - 1.163.046.370  9.190.144 ₫ - 1.163.046.370 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.18 crt - VS

  42.197.912,00 ₫
  10.040.046  - 2.927.094.616  10.040.046 ₫ - 2.927.094.616 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  228.197.030,00 ₫
  9.235.993  - 2.912.122.982  9.235.993 ₫ - 2.912.122.982 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.820.650,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.708 crt - VS

  96.424.070,00 ₫
  4.544.128  - 1.598.865.057  4.544.128 ₫ - 1.598.865.057 ₫
 59. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING A

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  17.094.257,00 ₫
  7.376.851  - 118.372.074  7.376.851 ₫ - 118.372.074 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.245.233,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.669.731,00 ₫
  9.069.862  - 102.551.397  9.069.862 ₫ - 102.551.397 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  104.688.182,00 ₫
  7.429.209  - 1.644.841.257  7.429.209 ₫ - 1.644.841.257 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Mania

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.94 crt - VS

  27.056.475,00 ₫
  6.240.536  - 1.649.397.840  6.240.536 ₫ - 1.649.397.840 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Ocorie

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  10.698.062,00 ₫
  6.580.157  - 101.150.460  6.580.157 ₫ - 101.150.460 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  20.292.355,00 ₫
  9.434.671  - 115.287.185  9.434.671 ₫ - 115.287.185 ₫

You’ve viewed 60 of 2944 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng