Đang tải...
Tìm thấy 2501 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  190.921.257,00 ₫
  6.874.002  - 1.982.646.129  6.874.002 ₫ - 1.982.646.129 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  36.058.972,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS

  24.515.516,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Wulden Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.7 crt - VS

  26.501.069,00 ₫
  5.474.868  - 1.551.483.285  5.474.868 ₫ - 1.551.483.285 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Alonnisos Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Alonnisos

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.87 crt - VS

  30.690.627,00 ₫
  8.034.133  - 857.067.102  8.034.133 ₫ - 857.067.102 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Alfreda Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.591.826,00 ₫
  5.535.700  - 252.938.949  5.535.700 ₫ - 252.938.949 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.655.927,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Averasa Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.670.722,00 ₫
  4.479.389  - 19.322.367  4.479.389 ₫ - 19.322.367 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Angelika Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.718.305,00 ₫
  4.499.936  - 45.650.940  4.499.936 ₫ - 45.650.940 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Gisu Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Gisu

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.744 crt - VS

  103.593.713,00 ₫
  6.367.069  - 1.547.887.444  6.367.069 ₫ - 1.547.887.444 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Acker Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.82 crt - VS

  34.621.719,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Leare Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Leare

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.47 crt - AA

  15.686.512,00 ₫
  5.583.014  - 368.357.304  5.583.014 ₫ - 368.357.304 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Breadth Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.325.915,00 ₫
  6.103.464  - 1.042.671.927  6.103.464 ₫ - 1.042.671.927 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Erica Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Erica

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.238 crt - VS

  39.188.706,00 ₫
  8.691.658  - 1.281.376.223  8.691.658 ₫ - 1.281.376.223 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  29.904.411,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Ayoova Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.73 crt - VS

  30.312.118,00 ₫
  5.900.691  - 1.542.628.866  5.900.691 ₫ - 1.542.628.866 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Manana Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.08 crt - VS

  33.711.134,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Hobnailed Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Hobnailed

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.32 crt - VS

  199.832.452,00 ₫
  9.443.811  - 2.018.063.805  9.443.811 ₫ - 2.018.063.805 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Pavon Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  83.201.788,00 ₫
  6.387.347  - 1.337.963.392  6.387.347 ₫ - 1.337.963.392 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Rokh Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  105.819.350,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.12 crt - VS

  39.745.656,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Ebba Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  224.543.711,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 26. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn A Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - VS

  52.013.688,00 ₫
  11.906.826  - 278.799.255  11.906.826 ₫ - 278.799.255 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Hayley 0.62crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  31.544.977,00 ₫
  7.522.604  - 1.565.947.752  7.522.604 ₫ - 1.565.947.752 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Institutionalize Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  14.221.139,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Multipla Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Multipla

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  70.283.800,00 ₫
  6.285.960  - 1.225.478.487  6.285.960 ₫ - 1.225.478.487 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.754.172,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Ailani Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Ailani

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.58 crt - VS

  285.064.134,00 ₫
  9.405.960  - 362.193.008  9.405.960 ₫ - 362.193.008 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.984.311,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Efrata Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  65.298.289,00 ₫
  6.460.345  - 807.428.292  6.460.345 ₫ - 807.428.292 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.144 crt - VS

  524.153.426,00 ₫
  8.243.935  - 3.545.065.638  8.243.935 ₫ - 3.545.065.638 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.090.201,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Grede - A Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Grede - A

  Vàng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.97 crt - VS

  20.471.953,00 ₫
  6.995.665  - 1.372.164.420  6.995.665 ₫ - 1.372.164.420 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  228.625.125,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Lillian Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  224.553.446,00 ₫
  8.232.581  - 441.977.399  8.232.581 ₫ - 441.977.399 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.68 crt - VS

  22.659.739,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.016.703,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Bagu Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Bagu

  Vàng 18K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.35 crt - AAA

  19.667.351,00 ₫
  7.669.683  - 379.807.219  7.669.683 ₫ - 379.807.219 ₫
 43. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous Nhẫn A Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Gemmiferous Nhẫn A

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.25 crt - VS

  33.556.485,00 ₫
  9.068.005  - 1.125.497.909  9.068.005 ₫ - 1.125.497.909 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  74.820.505,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.576 crt - VS

  28.512.577,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Villeparis Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - VS

  34.471.396,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Thursa Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.382 crt - VS

  337.228.145,00 ₫
  5.482.979  - 3.242.393.241  5.482.979 ₫ - 3.242.393.241 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Roenou Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  48.680.642,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Victoria Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Victoria

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.624 crt - VS

  40.266.917,00 ₫
  9.472.469  - 111.808.992  9.472.469 ₫ - 111.808.992 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Sipnyo Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.732 crt - VS

  52.023.421,00 ₫
  6.995.665  - 2.561.333.038  6.995.665 ₫ - 2.561.333.038 ₫
 52. Nhẫn Consecratedness SET Vàng 18K

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.824 crt - VS

  28.750.497,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  46.169.502,00 ₫
  8.383.984  - 2.775.217.931  8.383.984 ₫ - 2.775.217.931 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Daniele Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daniele

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  26.662.204,00 ₫
  8.097.939  - 100.602.405  8.097.939 ₫ - 100.602.405 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.8 crt

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.276 crt - VS

  120.937.019,00 ₫
  8.161.204  - 1.752.944.953  8.161.204 ₫ - 1.752.944.953 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  37.064.727,00 ₫
  6.945.648  - 271.999.606  6.945.648 ₫ - 271.999.606 ₫
 57. Kiểu Đá
  Nhẫn đính hôn Besett Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Besett

  Vàng 18K & Kim Cương

  2.812 crt - VS

  818.434.808,00 ₫
  7.007.832  - 2.880.078.569  7.007.832 ₫ - 2.880.078.569 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  27.703.647,00 ₫
  7.437.710  - 1.061.327.037  7.437.710 ₫ - 1.061.327.037 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn đính hôn Adlonn Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  12.694.125,00 ₫
  5.178.009  - 145.969.470  5.178.009 ₫ - 145.969.470 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Mutinda Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Mutinda

  Vàng 18K & Kim Cương

  3.68 crt - VS

  1.181.597.343,00 ₫
  12.698.992  - 6.006.066.640  12.698.992 ₫ - 6.006.066.640 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Mabule Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Mabule

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.644 crt - VS

  64.659.149,00 ₫
  7.159.236  - 1.061.408.147  7.159.236 ₫ - 1.061.408.147 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Empire Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.668.084,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  12.982.873,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Enero Vàng 18K

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.660.819,00 ₫
  7.716.996  - 88.233.255  7.716.996 ₫ - 88.233.255 ₫

You’ve viewed 60 of 2501 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng