Đang tải...
Tìm thấy 834 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.544.192,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  66.806.920,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.176 crt - VS

  27.928.590,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Merrita Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - VS

  12.734.138,00 ₫
  5.753.343  - 354.257.821  5.753.343 ₫ - 354.257.821 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  19.412.128,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Tambour Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Tambour

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.602 crt - VS

  54.180.926,00 ₫
  15.306.652  - 2.651.418.295  15.306.652 ₫ - 2.651.418.295 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Almira 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  32.930.323,00 ₫
  6.037.225  - 2.744.193.671  6.037.225 ₫ - 2.744.193.671 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.354.937,00 ₫
  5.039.583  - 56.195.137  5.039.583 ₫ - 56.195.137 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 3.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.972 crt - VS

  113.201.366,00 ₫
  9.637.391  - 4.858.615.171  9.637.391 ₫ - 4.858.615.171 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.357.016,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  217.534.799,00 ₫
  8.431.298  - 2.790.763.853  8.431.298 ₫ - 2.790.763.853 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Jemma 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  33.471.051,00 ₫
  6.705.024  - 2.748.249.131  6.705.024 ₫ - 2.748.249.131 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Morte Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  2.39 crt - VS

  640.708.390,00 ₫
  7.669.683  - 2.154.881.462  7.669.683 ₫ - 2.154.881.462 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.384.399,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  11.923.047,00 ₫
  8.522.951  - 283.963.209  8.522.951 ₫ - 283.963.209 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  22.332.058,00 ₫
  8.062.792  - 2.135.942.466  8.062.792 ₫ - 2.135.942.466 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.842.631,00 ₫
  6.349.225  - 362.571.514  6.349.225 ₫ - 362.571.514 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.952.162,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Chole Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Chole

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  169.545.206,00 ₫
  8.609.467  - 2.733.662.993  8.609.467 ₫ - 2.733.662.993 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  221.536.184,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.302.597,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  32.984.396,00 ₫
  5.999.915  - 2.744.599.219  5.999.915 ₫ - 2.744.599.219 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  23.359.440,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.896.704,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  13.572.266,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Samar Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Samar

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  25.062.733,00 ₫
  7.776.206  - 204.827.696  7.776.206 ₫ - 204.827.696 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Carnation Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Carnation

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.761.522,00 ₫
  6.436.823  - 102.251.626  6.436.823 ₫ - 102.251.626 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  26.901.208,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Rutorte Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Rutorte

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  17.789.943,00 ₫
  7.338.757  - 297.008.267  7.338.757 ₫ - 297.008.267 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Damara Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  18.871.400,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  88.463.069,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Camponilla

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  55.505.709,00 ₫
  7.721.592  - 1.055.757.541  7.721.592 ₫ - 1.055.757.541 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Clara 0.5crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Clara 0.5crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  14.626.686,00 ₫
  9.063.679  - 177.588.528  9.063.679 ₫ - 177.588.528 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  34.092.888,00 ₫
  7.022.432  - 2.752.912.909  7.022.432 ₫ - 2.752.912.909 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Sydney

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.638 crt - VS

  24.467.933,00 ₫
  9.229.142  - 1.090.080.242  9.229.142 ₫ - 1.090.080.242 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  114.012.459,00 ₫
  7.725.648  - 1.921.949.428  7.725.648 ₫ - 1.921.949.428 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.194.451,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Fantine Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Fantine

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  23.683.877,00 ₫
  7.806.757  - 1.479.471.859  7.806.757 ₫ - 1.479.471.859 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Atoryia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  30.794.447,00 ₫
  6.411.950  - 267.930.629  6.411.950 ₫ - 267.930.629 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  21.196.530,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Amadora Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  16.951.816,00 ₫
  6.724.220  - 76.769.829  6.724.220 ₫ - 76.769.829 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Ebba Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Ebba

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.168 crt - VS

  216.345.197,00 ₫
  7.982.764  - 2.773.406.486  7.982.764 ₫ - 2.773.406.486 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.16 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.16 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.355.977,00 ₫
  5.039.583  - 60.412.814  5.039.583 ₫ - 60.412.814 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Nature

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.464.814,00 ₫
  7.301.176  - 106.618.000  7.301.176 ₫ - 106.618.000 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Effie

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  10.003.464,00 ₫
  5.039.583  - 244.828.036  5.039.583 ₫ - 244.828.036 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Zanyria Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  110.714.019,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Gertha Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  25.089.770,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.652.337,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Eglontina Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Eglontina

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  62.372.952,00 ₫
  8.050.085  - 1.087.011.610  8.050.085 ₫ - 1.087.011.610 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  58.993.403,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  18.790.290,00 ₫
  9.473.551  - 306.295.269  9.473.551 ₫ - 306.295.269 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Helios Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Helios

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  15.762.215,00 ₫
  7.867.588  - 103.833.252  7.867.588 ₫ - 103.833.252 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia Vàng Trắng-Vàng 9K

  Nhẫn đính hôn Julia

  Vàng Trắng-Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.679.373,00 ₫
  5.999.374  - 77.445.734  5.999.374 ₫ - 77.445.734 ₫

You’ve viewed 60 of 834 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng