Đang tải...
Tìm thấy 834 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Kailey Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Kailey

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  45.231.339,00 ₫
  9.163.173  - 214.939.306  9.163.173 ₫ - 214.939.306 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Gratia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.184.295,00 ₫
  6.642.841  - 67.442.275  6.642.841 ₫ - 67.442.275 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zouyoor Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Zouyoor

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  13.919.144,00 ₫
  7.650.216  - 98.642.266  7.650.216 ₫ - 98.642.266 ₫
  Mới

 4. Nhẫn đính hôn Marissa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Marissa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.698.519,00 ₫
  7.891.921  - 107.388.541  7.891.921 ₫ - 107.388.541 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Aldea Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  33.053.878,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Indifferently Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Indifferently

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.796.357,00 ₫
  5.353.205  - 68.929.274  5.353.205 ₫ - 68.929.274 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Crece Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Crece

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.467.155,00 ₫
  9.349.183  - 126.232.901  9.349.183 ₫ - 126.232.901 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.697.369,00 ₫
  5.013.628  - 58.425.637  5.013.628 ₫ - 58.425.637 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Roselina 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.796 crt - AA

  16.446.776,00 ₫
  7.543.152  - 1.255.245.551  7.543.152 ₫ - 1.255.245.551 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - SI

  24.879.155,00 ₫
  6.294.071  - 94.262.369  6.294.071 ₫ - 94.262.369 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Salbatora Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Salbatora

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  18.307.689,00 ₫
  7.302.528  - 93.451.279  7.302.528 ₫ - 93.451.279 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Pravin Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Pravin

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  67.953.804,00 ₫
  10.699.921  - 1.106.680.583  10.699.921 ₫ - 1.106.680.583 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Almira 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  29.088.452,00 ₫
  6.037.225  - 1.705.320.351  6.037.225 ₫ - 1.705.320.351 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Nature Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Nature

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  19.580.022,00 ₫
  7.301.176  - 106.618.000  7.301.176 ₫ - 106.618.000 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Amadora Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Amadora

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  19.658.969,00 ₫
  6.724.220  - 76.769.829  6.724.220 ₫ - 76.769.829 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  20.558.740,00 ₫
  6.306.237  - 72.606.222  6.306.237 ₫ - 72.606.222 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Neveda 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  58.219.350,00 ₫
  7.426.355  - 1.052.323.917  7.426.355 ₫ - 1.052.323.917 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.12 crt - VS

  221.683.533,00 ₫
  8.431.298  - 2.790.763.853  8.431.298 ₫ - 2.790.763.853 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Fiene Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Fiene

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.572 crt - VS

  25.862.740,00 ₫
  7.993.038  - 831.004.027  7.993.038 ₫ - 831.004.027 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Grace

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  38.988.096,00 ₫
  7.051.090  - 366.018.656  7.051.090 ₫ - 366.018.656 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bayamine 1.6 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.72 crt - VS

  57.972.510,00 ₫
  8.584.594  - 3.137.573.160  8.584.594 ₫ - 3.137.573.160 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fausta 0.27 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Fausta 0.27 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  45.786.126,00 ₫
  7.570.188  - 1.037.007.801  7.570.188 ₫ - 1.037.007.801 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - SI

  26.041.449,00 ₫
  6.488.733  - 94.194.783  6.488.733 ₫ - 94.194.783 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Gricl Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Gricl

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.028 crt - VS

  29.505.082,00 ₫
  9.481.661  - 1.393.415.024  9.481.661 ₫ - 1.393.415.024 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  70.075.619,00 ₫
  8.224.469  - 1.088.674.347  8.224.469 ₫ - 1.088.674.347 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Raeann Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  13.725.563,00 ₫
  6.563.353  - 1.718.906.136  6.563.353 ₫ - 1.718.906.136 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  15.493.472,00 ₫
  8.522.951  - 283.963.209  8.522.951 ₫ - 283.963.209 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Zanessa Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Zanessa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.62 crt - VS

  20.549.278,00 ₫
  6.874.813  - 1.058.447.662  6.874.813 ₫ - 1.058.447.662 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.576 crt - VS

  23.524.363,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Tonia 0.1 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.337.084,00 ₫
  7.502.598  - 80.095.303  7.502.598 ₫ - 80.095.303 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Camponilla Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Camponilla

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  58.497.826,00 ₫
  7.721.592  - 1.055.757.541  7.721.592 ₫ - 1.055.757.541 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Empire Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  9.446.513,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.982.596,00 ₫
  6.369.773  - 1.044.496.887  6.369.773 ₫ - 1.044.496.887 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.981.750,00 ₫
  5.178.009  - 64.265.497  5.178.009 ₫ - 64.265.497 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.646 crt - VS

  42.776.435,00 ₫
  7.971.408  - 300.103.931  7.971.408 ₫ - 300.103.931 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Zanyria Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  113.496.604,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Agnella 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.904 crt - SI

  91.346.229,00 ₫
  6.975.388  - 228.808.971  6.975.388 ₫ - 228.808.971 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  11.282.554,00 ₫
  6.184.844  - 258.616.591  6.184.844 ₫ - 258.616.591 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Tonia Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Tonia

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  25.785.415,00 ₫
  7.041.357  - 104.482.126  7.041.357 ₫ - 104.482.126 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Odelyn Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Odelyn

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.78 crt - VS

  26.382.109,00 ₫
  5.147.728  - 1.544.670.115  5.147.728 ₫ - 1.544.670.115 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Gertha Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  28.006.455,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.255.435,00 ₫
  5.039.583  - 1.028.883.372  5.039.583 ₫ - 1.028.883.372 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.25 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.25 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  45.480.615,00 ₫
  6.661.766  - 293.939.639  6.661.766 ₫ - 293.939.639 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney 1.0 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  1.476 crt - VS

  224.427.725,00 ₫
  7.275.492  - 2.783.301.806  7.275.492 ₫ - 2.783.301.806 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.74 crt - VS

  25.366.081,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Damara Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Damara

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  21.612.078,00 ₫
  6.719.083  - 179.751.438  6.719.083 ₫ - 179.751.438 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Daffney 0.16 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.556 crt - VS

  30.019.044,00 ₫
  7.844.878  - 114.472.074  7.844.878 ₫ - 114.472.074 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April 0.07crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn April 0.07crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.960.196,00 ₫
  7.372.282  - 87.989.928  7.372.282 ₫ - 87.989.928 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Almira 0.5 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.274.242,00 ₫
  6.037.225  - 1.040.441.427  6.037.225 ₫ - 1.040.441.427 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Brielle Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Brielle

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.316 crt - VS

  23.622.503,00 ₫
  7.248.455  - 100.183.340  7.248.455 ₫ - 100.183.340 ₫
 64. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sadie 0.16 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Sadie 0.16 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  13.030.456,00 ₫
  6.578.494  - 108.713.322  6.578.494 ₫ - 108.713.322 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Carnation Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Carnation

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  13.797.209,00 ₫
  6.436.823  - 102.251.626  6.436.823 ₫ - 102.251.626 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Vàng Trắng-Vàng 14K

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  27.069.645,00 ₫
  5.039.583  - 1.693.762.296  5.039.583 ₫ - 1.693.762.296 ₫

You’ve viewed 60 of 834 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng