Đang tải...
Tìm thấy 503 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Vamo Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  21.712.922,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 2. Nhẫn Marrifest Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  36.901.966,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Mima Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  32.908.692,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 4. Nhẫn Nodeles Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  32.313.891,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 5. Nhẫn Onen Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  31.264.880,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 6. Nhẫn Osedr Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  42.509.316,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 7. Nhẫn Owulle Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  34.238.882,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 8. Nhẫn Oxpen Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  29.012.748,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  25.949.525,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  33.160.132,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  44.201.792,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  36.204.428,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  28.258.431,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  29.361.517,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  24.029.941,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Snep Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  30.015.799,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  37.145.296,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  39.329.836,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  25.381.761,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  29.969.835,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  35.187.859,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  28.864.048,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  25.981.969,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  26.228.001,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  31.781.275,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  26.173.927,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  31.967.828,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  25.979.265,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Vitaly Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  19.209.353,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  19.409.422,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 33. Nhẫn Vontasia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.976.214,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 34. Nhẫn Holz Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  31.408.173,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Expai Women Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  23.283.737,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Juicy Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  32.484.222,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 37. Nhẫn nam Hercules Platin trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  42.641.791,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 38. Nhẫn nam Buizel Platin trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  25.276.319,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Platin trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  47.164.980,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Oleysa Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  46.562.069,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 41. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Platin trắng

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Bạch Kim 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  48.762.834,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 42. Nhẫn nam Dossleyn Platin trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Bạch Kim 950
  16.424.604,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Platin trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  25.379.057,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 45. Nhẫn Masha Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  20.507.100,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 46. Nhẫn Ekaterina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  76.983.415,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 47. Nhẫn Katharyn Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.432.783,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 48. Nhẫn Eldora Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  31.473.059,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 49. Nhẫn Trumbeak Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  46.391.742,00 ₫
  11.815.984  - 199.001.352  11.815.984 ₫ - 199.001.352 ₫
 50. Nhẫn Violinda Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  30.086.094,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Joanna Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  51.982.867,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 52. Nhẫn cưới Winsome Aura Platin trắng

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski
  3.4 mm
  35.696.146,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 53. Nhẫn Venice Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  36.872.228,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 54. Nhẫn Monalisa Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  32.048.935,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Clerical Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Bạch Kim 950 & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  20.599.025,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 56. Nhẫn Amelie Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  33.922.557,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Egidia Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  28.799.160,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 58. Nhẫn Javier Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  29.056.006,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 59. Nhẫn Begonia Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  44.120.684,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 60. Nhẫn nam Motivo Platin trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  37.886.093,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 61. Nhẫn nam Relaxing Voyage Platin trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Relaxing Voyage

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  82.747.576,00 ₫
  17.487.137  - 222.644.675  17.487.137 ₫ - 222.644.675 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Burke Platin trắng

  Nhẫn đính hôn Burke

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  27.555.489,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 63. Nhẫn Angelina Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  24.178.641,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫

You’ve viewed 60 of 503 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng