Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn hứa cặp Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.188.659,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.188.659  - 8.716.939  4.188.659 ₫ - 8.716.939 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.892.947,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 6. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.479.741,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April 0.03 Carat

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.711.348,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.087.408,00 ₫
  5.073.088  - 51.636.541  5.073.088 ₫ - 51.636.541 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.340.780,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 14. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.434.613,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 16. Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  25.438.745,00 ₫
  11.839.188  - 143.744.595  11.839.188 ₫ - 143.744.595 ₫
 17. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  24.353.373,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 18. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  20.757.918,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  17.093.691,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 20. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  19.649.905,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.727.679,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 22. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.822.857,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.500.500,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 24. Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  24.373.750,00 ₫
  10.537.591  - 133.853.132  10.537.591 ₫ - 133.853.132 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.774.660,00 ₫
  6.028.272  - 68.377.027  6.028.272 ₫ - 68.377.027 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  26.549.589,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  16.422.656,00 ₫
  8.261.281  - 91.796.728  8.261.281 ₫ - 91.796.728 ₫
 29. Nhẫn cặp Pretty Spark Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.5 mm
  31.402.775,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.581.529  - 184.456.669  15.581.529 ₫ - 184.456.669 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.494.840,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  15.859.168,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  12.138.338,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.807.262,00 ₫
  9.192.408  - 103.471.202  9.192.408 ₫ - 103.471.202 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  24.466.863,00 ₫
  9.169.767  - 109.527.777  9.169.767 ₫ - 109.527.777 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.937.336,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.977.385,00 ₫
  8.215.715  - 83.476.013  8.215.715 ₫ - 83.476.013 ₫
 38. Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.425.104,00 ₫
  8.130.527  - 97.740.099  8.130.527 ₫ - 97.740.099 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.927.474,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.512.754,00 ₫
  7.471.662  - 83.122.240  7.471.662 ₫ - 83.122.240 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.811.635,00 ₫
  6.498.081  - 72.226.066  6.498.081 ₫ - 72.226.066 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  13.880.876,00 ₫
  7.768.830  - 78.537.359  7.768.830 ₫ - 78.537.359 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  14.263.516,00 ₫
  7.599.020  - 91.980.691  7.599.020 ₫ - 91.980.691 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  13.055.597,00 ₫
  7.004.683  - 72.990.217  7.004.683 ₫ - 72.990.217 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  27.517.791,00 ₫
  10.199.951  - 139.669.142  10.199.951 ₫ - 139.669.142 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  38.899.342,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.323.983  - 188.956.643  15.323.983 ₫ - 188.956.643 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  19.208.115,00 ₫
  7.904.679  - 96.155.201  7.904.679 ₫ - 96.155.201 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  30.587.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.976.352  - 145.598.358  12.976.352 ₫ - 145.598.358 ₫
 50. Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  38.206.515,00 ₫
  13.610.312  - 185.645.345  13.610.312 ₫ - 185.645.345 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  12.323.713,00 ₫
  6.602.232  - 70.075.132  6.602.232 ₫ - 70.075.132 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.788.598,00 ₫
  8.558.449  - 101.235.368  8.558.449 ₫ - 101.235.368 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  21.126.690,00 ₫
  9.776.557  - 113.773.043  9.776.557 ₫ - 113.773.043 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  18.707.739,00 ₫
  8.399.960  - 85.683.553  8.399.960 ₫ - 85.683.553 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.399.931,00 ₫
  8.065.999  - 81.509.047  8.065.999 ₫ - 81.509.047 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  18.306.421,00 ₫
  9.766.934  - 106.287.231  9.766.934 ₫ - 106.287.231 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Buisson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.704.541,00 ₫
  8.823.353  - 94.513.696  8.823.353 ₫ - 94.513.696 ₫
 58. Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  26.622.043,00 ₫
  12.748.524  - 154.570.020  12.748.524 ₫ - 154.570.020 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.236.105,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  18.886.889,00 ₫
  8.787.693  - 97.697.644  8.787.693 ₫ - 97.697.644 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  19.057.267,00 ₫
  9.937.311  - 98.942.925  9.937.311 ₫ - 98.942.925 ₫
 62. Nhẫn hứa nữ Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  16.272.374,00 ₫
  8.476.940  - 108.424.012  8.476.940 ₫ - 108.424.012 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  15.549.830,00 ₫
  7.492.888  - 81.296.779  7.492.888 ₫ - 81.296.779 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng