Đang tải...
Tìm thấy 157 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Samingi 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  12.229.639,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 2. Nhẫn Marrifest 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.861.505,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 3. Nhẫn Vamo 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  11.077.618,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 4. Nhẫn Onen 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  16.157.485,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 5. Nhẫn Soldin 0.224 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  18.467.746,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 6. Nhẫn Vexata 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  13.659.593,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 7. Nhẫn Rigean 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  22.517.797,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 8. Nhẫn Unlit 0.112 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  12.828.766,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  13.397.611,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Nodeles 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  16.680.369,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 12. Nhẫn Vaurp 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  16.561.139,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 13. Nhẫn Mima 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  16.523.558,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 14. Nhẫn Owulle 0.248 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  17.252.459,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 15. Nhẫn Psiathoa 0.22 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  16.812.578,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 16. Nhẫn Sretonan 0.2 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  21.253.576,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 17. Nhẫn Stota 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  13.205.652,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 18. Nhẫn Tamant 0.11 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  17.712.889,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 19. Nhẫn Tilf 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  14.282.782,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 20. Nhẫn Vomar 0.164 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  16.484.627,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 21. Nhẫn Zige 0.168 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  12.938.804,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.16 Carat

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 23. Nhẫn Tanazia 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 24. Nhẫn Vontasia 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn đính hôn Vitaly 0.11 Carat

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 27. Nhẫn Violinda 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 28. Nhẫn nam Hercules 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 29. Nhẫn Amelie 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 30. Nhẫn Holz 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 31. Nhẫn Katharyn 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 32. Nhẫn Kinkade 0.195 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.016.127,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 33. Nhẫn cưới Pretty Bund Pair 0.102 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Bund Pair

  Vàng 14K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  24.154.851,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.907.172  - 150.241.219  12.907.172 ₫ - 150.241.219 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Aryan 0.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  13.896.973,00 ₫
  5.495.145  - 59.250.243  5.495.145 ₫ - 59.250.243 ₫
 35. Nhẫn Julee 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  11.787.865,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana 0.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.251.599,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Bourget 0.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 186.970.159  7.221.960 ₫ - 186.970.159 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt 0.16 Carat

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.717.216,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 40. Nhẫn Lamiyye 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.114.076,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Edoarda 0.25 Carat

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Danitacsa 0.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Jayendra 0.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  28.220.312,00 ₫
  6.265.683  - 87.773.637  6.265.683 ₫ - 87.773.637 ₫
 45. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair 0.1 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  30.600.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Ashwin 0.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.022.338,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫
 47. Nhẫn Parma 0.114 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.198.116,00 ₫
  7.004.587  - 90.612.457  7.004.587 ₫ - 90.612.457 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Fritsche 0.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.024.432,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 49. Nhẫn Toinette 0.14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.246.977,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 50. Nhẫn cưới Pretty One Pair 0.25 Carat

  Nhẫn cưới Pretty One Pair

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Zirconia
  6.10 mm
  42.324.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.354.346  - 439.895.596  20.354.346 ₫ - 439.895.596 ₫
 51. Nhẫn Hosley 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  18.907.628,00 ₫
  6.367.069  - 77.513.327  6.367.069 ₫ - 77.513.327 ₫
 52. Nhẫn Javier 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  16.992.640,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 53. Nhẫn nam Ciprian 0.1 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  21.790.518,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 54. Nhẫn Pintius 0.1 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  11.238.755,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Margalit 0.2 Carat

  Nhẫn đính hôn Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  30.179.098,00 ₫
  6.164.296  - 193.229.078  6.164.296 ₫ - 193.229.078 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Sue 0.15 Carat

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  18.198.464,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 57. Nhẫn Dylis 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.327.081,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt 0.1 Carat

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.361.999,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 59. Nhẫn Fridolin 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  21.160.841,00 ₫
  6.739.631  - 80.054.751  6.739.631 ₫ - 80.054.751 ₫
 60. Nhẫn Trevenant 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  31.421.150,00 ₫
  9.304.843  - 148.267.560  9.304.843 ₫ - 148.267.560 ₫
 61. Nhẫn nam Silent Approval 0.12 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 62. Nhẫn Pleasant Luck SET 0.16 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  24.580.134,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 63. Nhẫn Clinkstone 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.634.331,00 ₫
  6.427.901  - 211.032.541  6.427.901 ₫ - 211.032.541 ₫

You’ve viewed 60 of 157 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng