Đang tải...
Tìm thấy 69 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Urengan 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  14.465.278,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 2. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B 0.445 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 3. Nhẫn Venice 0.28 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 4. Nhẫn cưới Winsome Aura 0.28 Carat

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  17.319.241,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A 0.5 Carat

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 6. Nhẫn Emmy 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 7. Nhẫn Hrundl 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Final Round 0.36 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  34.869.102,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Cadieux 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Tasenka 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 13. Nhẫn Eldora 0.27 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  17.079.697,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Egidia 0.36 Carat

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 15. Nhẫn Tamriel 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 16. Nhẫn Monalisa 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 17. Nhẫn Rondek B 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 1.036.994.285  5.535.700 ₫ - 1.036.994.285 ₫
 18. Nhẫn Astrid 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  21.344.417,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 19. Nhẫn đính hôn Ehtel 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 20. Nhẫn Cgani 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  34.152.636,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 21. Nhẫn Redfern 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.041.602,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 22. Nhẫn Emilly 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  69.030.662,00 ₫
  8.989.599  - 848.956.185  8.989.599 ₫ - 848.956.185 ₫
 23. Nhẫn nam Viaggio 0.5 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Abbacy 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  13.691.226,00 ₫
  6.618.507  - 814.119.795  6.618.507 ₫ - 814.119.795 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Masdevalia 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 27. Nhẫn đính hôn Idly 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.251.818  - 797.695.192  5.251.818 ₫ - 797.695.192 ₫
 28. Nhẫn đính hôn Anamir 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  24.089.692,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 29. Nhẫn Ellura 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Modesta 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.473.044,00 ₫
  6.491.437  - 814.728.120  6.491.437 ₫ - 814.728.120 ₫
 31. Nhẫn nam Alecander 0.27 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  21.512.855,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 32. Nhẫn Isedoria 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.543.465,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 33. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair 0.5 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  43.492.901,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 34. Nhẫn Cadha 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  12.315.616,00 ₫
  5.684.130  - 86.056.831  5.684.130 ₫ - 86.056.831 ₫
 35. Nhẫn Ekaterina 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 36. Nhẫn nam Admetus 0.4 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 37. Nhẫn Vitalba 0.49 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.700.031,00 ₫
  7.764.851  - 107.780.568  7.764.851 ₫ - 107.780.568 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Duct 0.44 Carat

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  25.579.397,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 39. Nhẫn Inocenta 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  14.510.429,00 ₫
  7.202.494  - 101.873.116  7.202.494 ₫ - 101.873.116 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Bucha 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  14.393.632,00 ₫
  6.042.633  - 360.341.014  6.042.633 ₫ - 360.341.014 ₫
 41. Nhẫn xếp chồng Lovset 0.2 Carat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.110.553,00 ₫
  6.529.287  - 255.034.268  6.529.287 ₫ - 255.034.268 ₫
 42. Nhẫn Cute Treasure SET 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  34.037.463,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn nam Vacanza 0.35 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  38.619.049,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 45. Nhẫn nam Sewaddle 0.285 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  28.848.098,00 ₫
  11.673.231  - 179.967.732  11.673.231 ₫ - 179.967.732 ₫
 46. Nhẫn Bettae 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bettae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.047.489,00 ₫
  5.860.137  - 65.901.195  5.860.137 ₫ - 65.901.195 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  17.160.806,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  16.493.819,00 ₫
  8.062.251  - 1.069.640.728  8.062.251 ₫ - 1.069.640.728 ₫
 49. Nhẫn Hjjuw 0.29 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hjjuw

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.65 crt - VS

  23.412.702,00 ₫
  7.533.419  - 120.731.000  7.533.419 ₫ - 120.731.000 ₫
 50. Nhẫn Despoina 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  36.782.196,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 51. Nhẫn Theone 0.33 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  14.762.949,00 ₫
  7.578.841  - 93.140.365  7.578.841 ₫ - 93.140.365 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Aizaya 0.5 Carat

  Nhẫn đính hôn Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  16.179.656,00 ₫
  6.569.842  - 1.060.691.682  6.569.842 ₫ - 1.060.691.682 ₫
 53. Nhẫn Ciera 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  23.454.067,00 ₫
  6.907.797  - 380.077.576  6.907.797 ₫ - 380.077.576 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt 0.35 Carat

  Nhẫn đính hôn Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  17.597.714,00 ₫
  8.382.902  - 116.729.611  8.382.902 ₫ - 116.729.611 ₫
 55. Nhẫn Salvina 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  24.489.289,00 ₫
  8.072.254  - 255.101.858  8.072.254 ₫ - 255.101.858 ₫
 56. Nhẫn Soterios 0.44 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  60.799.163,00 ₫
  6.683.395  - 236.257.495  6.683.395 ₫ - 236.257.495 ₫
 57. Nhẫn Catheline 0.448 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Catheline

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  16.747.420,00 ₫
  8.253.668  - 125.340.702  8.253.668 ₫ - 125.340.702 ₫
 58. Nhẫn Terantia 0.4 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  31.637.172,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫
 59. Nhẫn Feinsteina 0.144 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Feinsteina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.661.091,00 ₫
  9.595.215  - 119.676.582  9.595.215 ₫ - 119.676.582 ₫
 60. Nhẫn Pretty Morning Set 0.35 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pretty Morning Set

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  64.797.305,00 ₫
  26.601.645  - 656.186.719  26.601.645 ₫ - 656.186.719 ₫
 61. Nhẫn Abworn 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Abworn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.347.011,00 ₫
  7.260.892  - 120.379.523  7.260.892 ₫ - 120.379.523 ₫
 62. Nhẫn Gisind 0.352 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gisind

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  13.456.280,00 ₫
  6.914.556  - 100.075.198  6.914.556 ₫ - 100.075.198 ₫
 63. Nhẫn Gyddodad 0.288 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gyddodad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  15.594.318,00 ₫
  7.961.675  - 108.240.183  7.961.675 ₫ - 108.240.183 ₫

You’ve viewed 60 of 69 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng