Đang tải...
Tìm thấy 40 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Snep 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  17.012.918,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 2. Nhẫn Swangy 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  17.004.535,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 3. Nhẫn Rigea 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  19.932.036,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Joanna 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 5. Nhẫn nam Heroic 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Oleysa 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  35.062.411,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 7. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair 0.6 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  23.659.004,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 8. Nhẫn Gautvin 0.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Magical Day 0.6 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 11. Nhẫn cưới Pretty Path Pair 0.53 Carat

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  30.459.197,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Misery 0.62 Carat

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  21.839.724,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 13. Nhẫn Clematis 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  101.267.234,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 14. Nhẫn đính hôn Nina 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  134.820.206,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Roxanne 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  131.983.008,00 ₫
  8.562.965  - 1.080.968.977  8.562.965 ₫ - 1.080.968.977 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Marilyn 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.175.694,00 ₫
  9.103.152  - 1.086.443.842  9.103.152 ₫ - 1.086.443.842 ₫
 17. Nhẫn Jaume 0.88 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  98.029.084,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 18. Nhẫn Sonnett 0.88 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  39.943.562,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 19. Nhẫn Dossly 0.24 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  13.690.686,00 ₫
  6.123.201  - 88.544.176  6.123.201 ₫ - 88.544.176 ₫
 20. Nhẫn Semasia 0.88 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  99.409.562,00 ₫
  8.115.243  - 433.231.125  8.115.243 ₫ - 433.231.125 ₫
 21. Nhẫn Eliseo 0.62 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  63.414.394,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Moolpira 0.8 Carat

  Nhẫn đính hôn Moolpira

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  26.594.343,00 ₫
  9.746.618  - 1.770.356.389  9.746.618 ₫ - 1.770.356.389 ₫
 23. Nhẫn Pleasant Flower SET 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  33.814.413,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 24. Nhẫn Trumbeak 0.648 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  23.580.328,00 ₫
  11.815.984  - 199.001.352  11.815.984 ₫ - 199.001.352 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Izarra 0.8 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.131.954,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 27. Nhẫn Pleasant Line SET 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 28. Nhẫn Pleasant Destiny SET 0.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  32.520.721,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.811.193  - 209.194.066  12.811.193 ₫ - 209.194.066 ₫
 29. Nhẫn Elodie 0.97 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  33.968.789,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 30. Nhẫn nam Aquil 0.8 Carat

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  41.288.082,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Machi 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  136.085.780,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Amery 0.76 Carat

  Nhẫn đính hôn Amery

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  21.708.057,00 ₫
  8.409.398  - 1.095.838.988  8.409.398 ₫ - 1.095.838.988 ₫
 33. Nhẫn Assieve 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  32.979.799,00 ₫
  7.650.216  - 1.073.871.922  7.650.216 ₫ - 1.073.871.922 ₫
 34. Nhẫn Paras 0.98 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  101.044.993,00 ₫
  6.807.492  - 155.770.158  6.807.492 ₫ - 155.770.158 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Ivey 0.97 Carat

  Nhẫn đính hôn Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - VS

  52.091.282,00 ₫
  12.131.228  - 2.791.196.435  12.131.228 ₫ - 2.791.196.435 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Ellish 0.88 Carat

  Nhẫn đính hôn Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  37.865.544,00 ₫
  6.140.504  - 1.570.192.468  6.140.504 ₫ - 1.570.192.468 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Eionia 0.88 Carat

  Nhẫn đính hôn Eionia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  115.330.483,00 ₫
  5.975.042  - 1.567.502.350  5.975.042 ₫ - 1.567.502.350 ₫
 38. Nhẫn Anisah 0.76 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - VS

  45.317.585,00 ₫
  10.338.986  - 1.144.842.450  10.338.986 ₫ - 1.144.842.450 ₫
 39. Nhẫn Bayins SET 0.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  35.821.864,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 40. Nhẫn Pleasant Beauty SET 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  34.974.274,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 41. Nhẫn Pleasant Day SET 0.65 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫
 42. Nhẫn Pleasant Mood SET 0.774 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Mood SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.774 crt - AAAAA

  45.992.954,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.560.946  - 276.487.643  17.560.946 ₫ - 276.487.643 ₫

You’ve viewed 40 of 40 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng