Đang tải...
Tìm thấy 50 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Winsome Aura Đá Swarovski

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  17.319.241,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 2. Nhẫn Pleasant Luck SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  24.580.134,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 3. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  33.814.413,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 4. Nhẫn Pleasant Dawn SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  28.728.867,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.188.004  - 315.487.639  12.188.004 ₫ - 315.487.639 ₫
 5. Nhẫn Pleasant Impression SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  29.621.068,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.566.514  - 236.298.051  12.566.514 ₫ - 236.298.051 ₫
 6. Nhẫn Pleasant Life SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  27.167.517,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.525.613  - 128.409.338  11.525.613 ₫ - 128.409.338 ₫
 7. Nhẫn Cute Treasure SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  34.037.463,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 8. Nhẫn Pleasant Cloud SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.118 crt - AAAAA

  28.193.548,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.106.549  - 134.695.298  11.106.549 ₫ - 134.695.298 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pleasant Line SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  32.074.622,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 11. Nhẫn Cute Behaviour SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  22.037.362,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.616.303  - 121.312.284  9.616.303 ₫ - 121.312.284 ₫
 12. Nhẫn Pleasant Destiny SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  32.520.721,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.811.193  - 209.194.066  12.811.193 ₫ - 209.194.066 ₫
 13. Nhẫn Pleasant Dream SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  37.160.166,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.188.427  - 214.087.656  14.188.427 ₫ - 214.087.656 ₫
 14. Nhẫn Almitora SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  33.056.042,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.022.077  - 161.853.348  13.022.077 ₫ - 161.853.348 ₫
 15. Nhẫn Amirta SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  33.234.483,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.092.372  - 153.174.670  13.092.372 ₫ - 153.174.670 ₫
 16. Nhẫn Apritor SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  41.531.950,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.857.653  - 190.025.265  15.857.653 ₫ - 190.025.265 ₫
 17. Nhẫn Ballima SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  46.126.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.612.045  - 213.884.886  17.612.045 ₫ - 213.884.886 ₫
 18. Nhẫn Bayins SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  35.821.864,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 19. Nhẫn Berins SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Berins SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  33.189.872,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.074.798  - 152.971.893  13.074.798 ₫ - 152.971.893 ₫
 20. Nhẫn Berrila SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Berrila SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  46.483.666,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.748.308  - 216.210.015  17.748.308 ₫ - 216.210.015 ₫
 21. Nhẫn Cute Inspiration SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cute Inspiration SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  36.312.576,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.304.954  - 202.529.602  14.304.954 ₫ - 202.529.602 ₫
 22. Nhẫn Cute Sleek SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cute Sleek SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.464 crt - AAAAA

  46.216.005,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.646.111  - 250.843.627  17.646.111 ₫ - 250.843.627 ₫
 23. Nhẫn Cute Thought SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.276 crt - AAAAA

  23.866.373,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.414.417  - 137.088.018  10.414.417 ₫ - 137.088.018 ₫
 24. Nhẫn Fermelle SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Fermelle SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  46.171.395,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.629.078  - 214.844.675  17.629.078 ₫ - 214.844.675 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Gemisre SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Gemisre SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  34.528.173,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.602.007  - 180.143.468  13.602.007 ₫ - 180.143.468 ₫
 27. Nhẫn Herfals SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Herfals SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  26.810.635,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.374.209  - 123.975.363  11.374.209 ₫ - 123.975.363 ₫
 28. Nhẫn Himonyo SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Himonyo SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  46.126.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.612.045  - 213.398.231  17.612.045 ₫ - 213.398.231 ₫
 29. Nhẫn Klamerces SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Klamerces SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  32.922.212,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.969.356  - 161.245.031  12.969.356 ₫ - 161.245.031 ₫
 30. Nhẫn Mariess SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mariess SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  41.219.681,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.738.423  - 189.092.516  15.738.423 ₫ - 189.092.516 ₫
 31. Nhẫn Memner SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Memner SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  26.855.246,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.393.134  - 123.475.194  11.393.134 ₫ - 123.475.194 ₫
 32. Nhẫn Mirona SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mirona SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  41.219.681,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.738.423  - 189.849.534  15.738.423 ₫ - 189.849.534 ₫
 33. Nhẫn Pleasant Aim SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Aim SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  30.870.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.160.968  - 145.942.434  12.160.968 ₫ - 145.942.434 ₫
 34. Nhẫn Pleasant Balance SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Balance SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  36.178.746,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.252.233  - 183.103.956  14.252.233 ₫ - 183.103.956 ₫
 35. Nhẫn Pleasant Beauty SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  34.974.274,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 36. Nhẫn Pleasant Behaviour SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  34.483.564,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.166.451  - 966.997.072  13.166.451 ₫ - 966.997.072 ₫
 37. Nhẫn Pleasant Blaze SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  33.992.852,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.391.123  - 174.006.204  13.391.123 ₫ - 174.006.204 ₫
 38. Nhẫn Pleasant Bliss SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  31.494.690,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.406.999  - 152.106.727  12.406.999 ₫ - 152.106.727 ₫
 39. Nhẫn Pleasant Bond SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bond SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.05 crt - AAAAA

  28.059.716,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.053.827  - 142.603.436  11.053.827 ₫ - 142.603.436 ₫
 40. Nhẫn Pleasant Day SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  30.290.219,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫
 41. Nhẫn Pleasant Ease SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Ease SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  28.238.157,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.124.122  - 134.627.704  11.124.122 ₫ - 134.627.704 ₫
 42. Nhẫn Pleasant Expression SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Expression SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  34.349.733,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.531.713  - 181.441.211  13.531.713 ₫ - 181.441.211 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Pleasant Fantasy SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Fantasy SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  37.070.946,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.603.706  - 180.454.384  14.603.706 ₫ - 180.454.384 ₫
 45. Nhẫn Pleasant Glow SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Glow SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  37.160.166,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.188.427  - 171.586.449  14.188.427 ₫ - 171.586.449 ₫
 46. Nhẫn Pleasant Impulse SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  26.230.705,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.128.177  - 125.502.919  11.128.177 ₫ - 125.502.919 ₫
 47. Nhẫn Pleasant Mood SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Mood SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.774 crt - AAAAA

  45.992.954,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.560.946  - 276.487.643  17.560.946 ₫ - 276.487.643 ₫
 48. Nhẫn Pleasant Nature SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Nature SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  39.658.329,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.622.978  - 219.630.117  15.622.978 ₫ - 219.630.117 ₫
 49. Nhẫn Pleasant Night SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  30.022.560,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.736.843  - 156.500.147  12.736.843 ₫ - 156.500.147 ₫
 50. Nhẫn Pleasant Search SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Search SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.414 crt - AAAAA

  35.866.475,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.129.217  - 199.095.980  14.129.217 ₫ - 199.095.980 ₫
 51. Nhẫn Pleasant Shine SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Shine SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  24.223.254,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.276.532  - 113.566.358  10.276.532 ₫ - 113.566.358 ₫
 52. Nhẫn Pleasant Shiny SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Shiny SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  28.818.088,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.352.580  - 143.644.340  11.352.580 ₫ - 143.644.340 ₫
 53. Nhẫn Pleasant Start SET Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Start SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.084 crt - AAAAA

  28.327.378,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.159.270  - 137.466.527  11.159.270 ₫ - 137.466.527 ₫

You’ve viewed 50 of 50 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng