Đang tải...
Tìm thấy 50 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá
  3.4 mm
  19.686.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Cloud SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.118 crt - AAAAA

  32.968.711,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.987.674  - 156.706.800  12.987.674 ₫ - 156.706.800 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  28.485.713,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.430.129  - 149.150.234  12.430.129 ₫ - 149.150.234 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.65 crt - AAAAA

  39.833.301,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.691.906  - 1.514.780.556  15.691.906 ₫ - 1.514.780.556 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  40.487.071,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.458.699  - 1.032.207.366  15.458.699 ₫ - 1.032.207.366 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Night SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.21 crt - AAAAA

  35.210.209,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.937.664  - 181.018.005  14.937.664 ₫ - 181.018.005 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Almitora SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.02 crt - AAAAA

  38.899.342,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.323.983  - 188.956.643  15.323.983 ₫ - 188.956.643 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.65 crt - AAAAA

  41.234.237,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.743.981  - 1.521.148.446  15.743.981 ₫ - 1.521.148.446 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impulse SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.072 crt - AAAAA

  30.587.117,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.976.352  - 145.598.358  12.976.352 ₫ - 145.598.358 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.65 crt - AAAAA

  37.731.896,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.864.080  - 1.505.228.714  14.864.080 ₫ - 1.505.228.714 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Cute Thought SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.276 crt - AAAAA

  27.458.359,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.981.829  - 154.753.979  11.981.829 ₫ - 154.753.979 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bliss SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  36.984.730,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.569.742  - 177.480.290  14.569.742 ₫ - 177.480.290 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.35 crt - AAAAA

  40.066.789,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.783.886  - 496.073.114  15.783.886 ₫ - 496.073.114 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dream SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  43.849.319,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.742.467  - 246.607.315  16.742.467 ₫ - 246.607.315 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Destiny SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.7 crt - AAAAA

  38.058.781,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.992.853  - 237.239.438  14.992.853 ₫ - 237.239.438 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Life SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.056 crt - AAAAA

  31.661.170,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.432.011  - 149.065.328  13.432.011 ₫ - 149.065.328 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  39.973.395,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.747.095  - 202.102.813  15.747.095 ₫ - 202.102.813 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Cute Behaviour SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.204 crt - AAAAA

  25.356.954,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.064.852  - 137.390.852  11.064.852 ₫ - 137.390.852 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Dawn SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.11 crt - AAAAA

  33.108.804,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.046.159  - 344.050.250  14.046.159 ₫ - 344.050.250 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Impression SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAAAA

  34.416.345,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.600.873  - 262.852.521  14.600.873 ₫ - 262.852.521 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Amirta SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  39.086.133,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.397.567  - 179.871.781  15.397.567 ₫ - 179.871.781 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Apritor SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.012 crt - AAAAA

  49.219.577,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.792.929  - 225.027.232  18.792.929 ₫ - 225.027.232 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Ballima SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  54.776.625,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 253.399.735  20.914.711 ₫ - 253.399.735 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  41.981.403,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.538.128  - 2.296.871.183  16.538.128 ₫ - 2.296.871.183 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Berins SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  39.039.437,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.379.172  - 179.659.523  15.379.172 ₫ - 179.659.523 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Berrila SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.056 crt - AAAAA

  55.103.512,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  21.039.522  - 255.621.428  21.039.522 ₫ - 255.621.428 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Cute Inspiration SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.42 crt - AAAAA

  42.681.871,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.814.070  - 233.234.736  16.814.070 ₫ - 233.234.736 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Cute Sleek SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.464 crt - AAAAA

  54.449.740,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.789.901  - 290.177.865  20.789.901 ₫ - 290.177.865 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Fermelle SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  54.776.625,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 254.192.184  20.914.711 ₫ - 254.192.184 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Gemisre SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.04 crt - AAAAA

  40.627.164,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.004.640  - 208.951.833  16.004.640 ₫ - 208.951.833 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Herfals SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  31.334.285,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.293.333  - 144.636.106  13.293.333 ₫ - 144.636.106 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Himonyo SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.036 crt - AAAAA

  54.776.625,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.914.711  - 252.890.303  20.914.711 ₫ - 252.890.303 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Klamerces SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.02 crt - AAAAA

  38.759.249,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.268.795  - 188.319.856  15.268.795 ₫ - 188.319.856 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Mariess SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.04 crt - AAAAA

  48.752.597,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.614.628  - 223.414.029  18.614.628 ₫ - 223.414.029 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Memner SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  31.334.285,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.293.333  - 143.900.261  13.293.333 ₫ - 143.900.261 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Mirona SET

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  48.799.296,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.632.458  - 224.418.743  18.632.458 ₫ - 224.418.743 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Aim SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.064 crt - AAAAA

  36.144.167,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.238.611  - 170.178.434  14.238.611 ₫ - 170.178.434 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Balance SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  42.541.778,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.758.882  - 212.899.929  16.758.882 ₫ - 212.899.929 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Bond SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.05 crt - AAAAA

  32.875.314,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.950.881  - 165.197.323  12.950.881 ₫ - 165.197.323 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.65 crt - AAAAA

  35.537.094,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.999.461  - 1.495.252.341  13.999.461 ₫ - 1.495.252.341 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Ease SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.072 crt - AAAAA

  33.062.106,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.024.466  - 156.848.306  13.024.466 ₫ - 156.848.306 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Expression SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.288 crt - AAAAA

  40.113.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.802.283  - 208.824.477  15.802.283 ₫ - 208.824.477 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Fantasy SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.136 crt - AAAAA

  43.615.829,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.181.993  - 210.763.144  17.181.993 ₫ - 210.763.144 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Glow SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  43.896.017,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.760.297  - 202.329.225  16.760.297 ₫ - 202.329.225 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Mood SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.774 crt - AAAAA

  54.262.949,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  20.718.580  - 317.234.341  20.718.580 ₫ - 317.234.341 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Nature SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.448 crt - AAAAA

  46.464.400,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.304.157  - 252.409.173  18.304.157 ₫ - 252.409.173 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Search SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.414 crt - AAAAA

  42.028.102,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.556.525  - 228.791.365  16.556.525 ₫ - 228.791.365 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Shine SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.04 crt - AAAAA

  28.205.525,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.965.980  - 131.829.559  11.965.980 ₫ - 131.829.559 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Shiny SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.144 crt - AAAAA

  33.622.480,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.245.219  - 166.074.677  13.245.219 ₫ - 166.074.677 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Pleasant Start SET

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.084 crt - AAAAA

  33.108.804,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.042.862  - 159.607.729  13.042.862 ₫ - 159.607.729 ₫

You’ve viewed 50 of 50 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng