Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.931.734,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.340.780,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  40.885.276,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  34.597.193,00 ₫
  10.677.684  - 164.970.912  10.677.684 ₫ - 164.970.912 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.957.177,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  15.072.946,00 ₫
  6.839.967  - 96.933.499  6.839.967 ₫ - 96.933.499 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.405.279,00 ₫
  6.983.457  - 99.268.392  6.983.457 ₫ - 99.268.392 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  26.417.986,00 ₫
  13.245.219  - 161.886.019  13.245.219 ₫ - 161.886.019 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  26.278.176,00 ₫
  13.245.220  - 217.442.363  13.245.220 ₫ - 217.442.363 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng