Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 2. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 3. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 4. Eternity Nhẫn Đôi Masha Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.548.246,00 ₫
  5.373.482  - 56.168.097  5.373.482 ₫ - 56.168.097 ₫
 5. Eternity Nhẫn Đôi Roosevelt Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  14.297.653,00 ₫
  5.941.246  - 1.956.826.377  5.941.246 ₫ - 1.956.826.377 ₫
 6. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 7. Eternity Nhẫn Đôi Dossleyn Women Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.749.195,00 ₫
  6.245.406  - 78.675.894  6.245.406 ₫ - 78.675.894 ₫
 8. Eternity Nhẫn Đôi Trevenant Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  31.421.150,00 ₫
  9.304.843  - 126.259.938  9.304.843 ₫ - 126.259.938 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Eternity Nhẫn Đôi Tamriel Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 119.960.460  7.299.825 ₫ - 119.960.460 ₫
 11. Eternity Nhẫn Đôi Dossly Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  13.041.812,00 ₫
  6.123.201  - 76.648.164  6.123.201 ₫ - 76.648.164 ₫
 12. Eternity Nhẫn Đôi Lannie Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  73.515.459,00 ₫
  6.287.582  - 1.125.430.322  6.287.582 ₫ - 1.125.430.322 ₫
 13. Eternity Nhẫn Đôi Dossleyn Set Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Set

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  22.923.343,00 ₫
  11.699.997  - 133.221.811  11.699.997 ₫ - 133.221.811 ₫
 14. Eternity Nhẫn Đôi Trumbeak Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  21.498.526,00 ₫
  11.815.984  - 166.882.120  11.815.984 ₫ - 166.882.120 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng