Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.987.469,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 2. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 3. Fashion Nhẫn Đôi Nam Hercules Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 109.605.521  9.068.005 ₫ - 109.605.521 ₫
 4. Fashion Nhẫn Đôi Hrundl Vàng Trắng 585 Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 585 & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 208.653.341  5.738.473 ₫ - 208.653.341 ₫
 5. Fashion Nhẫn Đôi Nam Dossleyn Vàng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Dossleyn

  Vàng 585
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.623.902  4.562.390 ₫ - 45.623.902 ₫
 6. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 7. Fashion Nhẫn Đôi Rondek B Vàng Hồng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.672.141,00 ₫
  5.535.700  - 100.751.105  5.535.700 ₫ - 100.751.105 ₫
 8. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.929.535,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Fashion Nhẫn Đôi Nam Magical Day Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 11. Fashion Nhẫn Đôi Nam Pineiro Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.891.558,00 ₫
  8.720.858  - 109.037.763  8.720.858 ₫ - 109.037.763 ₫
 12. Fashion Nhẫn Đôi Nam Allame Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  21.503.392,00 ₫
  9.964.261  - 120.109.161  9.964.261 ₫ - 120.109.161 ₫
 13. Fashion Nhẫn Đôi Cosete Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.721.626,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 14. Fashion Nhẫn Đôi Nam Silent Approval Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 15. Fashion Nhẫn Đôi Nam Feratibes Vàng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Feratibes

  Vàng 585
  15.690.028,00 ₫
  7.785.128  - 89.828.407  7.785.128 ₫ - 89.828.407 ₫
 16. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ardito Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  18.118.165,00 ₫
  9.349.183  - 101.224.246  9.349.183 ₫ - 101.224.246 ₫
 17. Fashion Nhẫn Đôi Cgani Vàng Hồng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAA

  32.287.126,00 ₫
  9.292.406  - 174.154.904  9.292.406 ₫ - 174.154.904 ₫
 18. Fashion Nhẫn Đôi Nam Motivo Vàng Trắng 585 Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 585 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  19.509.188,00 ₫
  7.403.645  - 265.456.802  7.403.645 ₫ - 265.456.802 ₫
 19. Fashion Nhẫn Đôi Javier Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  16.992.640,00 ₫
  5.901.503  - 77.283.518  5.901.503 ₫ - 77.283.518 ₫
 20. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bellanca Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.728.029,00 ₫
  8.107.672  - 91.531.697  8.107.672 ₫ - 91.531.697 ₫
 21. Fashion Nhẫn Đôi Lexina Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 54.816.282  5.221.808 ₫ - 54.816.282 ₫
 22. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beamard Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.174.130,00 ₫
  9.292.406  - 101.048.503  9.292.406 ₫ - 101.048.503 ₫
 23. Fashion Nhẫn Đôi Nam Cledwyn Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 228.254.724  11.132.233 ₫ - 228.254.724 ₫
 24. Fashion Nhẫn Đôi Nam Komala Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  27.983.474,00 ₫
  10.772.649  - 155.580.906  10.772.649 ₫ - 155.580.906 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Fashion Nhẫn Đôi Nam Plante Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  20.875.607,00 ₫
  8.908.220  - 110.511.244  8.908.220 ₫ - 110.511.244 ₫
 27. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beau Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 28. Fashion Nhẫn Đôi Nam Couchelle Vàng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Couchelle

  Vàng 585
  18.488.024,00 ₫
  9.173.447  - 105.847.470  9.173.447 ₫ - 105.847.470 ₫
 29. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ciprian Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  21.790.518,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 30. Fashion Nhẫn Đôi Nam Paul Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  33.841.990,00 ₫
  11.582.389  - 146.618.345  11.582.389 ₫ - 146.618.345 ₫
 31. Fashion Nhẫn Đôi Taniguchi Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  21.743.745,00 ₫
  7.864.344  - 89.355.264  7.864.344 ₫ - 89.355.264 ₫
 32. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ty Vàng Trắng-Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ty

  Vàng Trắng-Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  24.483.342,00 ₫
  11.020.302  - 136.276.921  11.020.302 ₫ - 136.276.921 ₫
 33. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viaggio Vàng Trắng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 151.241.570  8.891.187 ₫ - 151.241.570 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Nam Cymbale Vàng Trắng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Cymbale

  Vàng Trắng 585
  21.215.185,00 ₫
  10.202.722  - 121.460.985  10.202.722 ₫ - 121.460.985 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Alecander Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  20.188.072,00 ₫
  10.325.197  - 148.510.889  10.325.197 ₫ - 148.510.889 ₫
 36. Fashion Nhẫn Đôi Nam Fine Tune Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  28.485.540,00 ₫
  20.547.657  - 157.081.429  20.547.657 ₫ - 157.081.429 ₫
 37. Fashion Nhẫn Đôi Nam Admetus Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 38. Fashion Nhẫn Đôi Catheline Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Catheline

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  15.017.091,00 ₫
  8.253.668  - 108.686.285  8.253.668 ₫ - 108.686.285 ₫
 39. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aritos Vàng Trắng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Aritos

  Vàng Trắng 585
  25.004.875,00 ₫
  10.689.106  - 143.157.682  10.689.106 ₫ - 143.157.682 ₫
 40. Fashion Nhẫn Đôi Victorina Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.685.820,00 ₫
  6.488.733  - 69.348.341  6.488.733 ₫ - 69.348.341 ₫
 41. Fashion Nhẫn Đôi Nam Surrett Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Surrett

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  24.627.988,00 ₫
  10.764.809  - 140.805.522  10.764.809 ₫ - 140.805.522 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Fashion Nhẫn Đôi Cotillona Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cotillona

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  15.046.020,00 ₫
  7.967.624  - 85.718.873  7.967.624 ₫ - 85.718.873 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Nam Wartol Vàng Trắng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Wartol

  Vàng Trắng 585
  14.910.839,00 ₫
  7.398.508  - 85.367.400  7.398.508 ₫ - 85.367.400 ₫
 45. Fashion Nhẫn Đôi Healde Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.529.228,00 ₫
  7.552.885  - 97.520.256  7.552.885 ₫ - 97.520.256 ₫
 46. Fashion Nhẫn Đôi Nam Cohen Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Cohen

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  27.523.315,00 ₫
  11.973.335  - 144.495.988  11.973.335 ₫ - 144.495.988 ₫
 47. Fashion Nhẫn Đôi Nam Perfect Balance Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Perfect Balance

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  33.601.635,00 ₫
  11.791.921  - 166.314.350  11.791.921 ₫ - 166.314.350 ₫
 48. Fashion Nhẫn Đôi Nam Vacanza Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  38.619.049,00 ₫
  8.703.824  - 644.209.597  8.703.824 ₫ - 644.209.597 ₫
 49. Fashion Nhẫn Đôi Nam Sewaddle Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  Nhẫn nam GLAMIRA Sewaddle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  28.848.098,00 ₫
  11.673.231  - 168.666.521  11.673.231 ₫ - 168.666.521 ₫
 50. Fashion Nhẫn Đôi Thachis Set Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Thachis Set

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  26.173.658,00 ₫
  12.986.929  - 155.797.195  12.986.929 ₫ - 155.797.195 ₫
 51. Fashion Nhẫn Đôi Nam Warden Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Warden

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  22.277.714,00 ₫
  10.713.710  - 129.031.168  10.713.710 ₫ - 129.031.168 ₫
 52. Fashion Nhẫn Đôi Nam Relaxing Voyage Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  42.235.707,00 ₫
  17.487.137  - 222.644.675  17.487.137 ₫ - 222.644.675 ₫
 53. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bogdan Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Bogdan

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  28.287.633,00 ₫
  11.160.621  - 235.486.957  11.160.621 ₫ - 235.486.957 ₫
 54. Fashion Nhẫn Đôi Nam Horrell Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Horrell

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  29.788.424,00 ₫
  13.123.464  - 172.992.345  13.123.464 ₫ - 172.992.345 ₫
 55. Fashion Nhẫn Đôi Nam Scraggy Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Scraggy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  29.329.616,00 ₫
  10.931.353  - 154.188.535  10.931.353 ₫ - 154.188.535 ₫
 56. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aquil Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  41.288.082,00 ₫
  12.460.531  - 258.535.482  12.460.531 ₫ - 258.535.482 ₫
 57. Fashion Nhẫn Đôi Nam Balconi Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn nam GLAMIRA Balconi

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  32.161.407,00 ₫
  13.007.748  - 162.029.086  13.007.748 ₫ - 162.029.086 ₫
 58. Fashion Nhẫn Đôi Roverta Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  17.164.862,00 ₫
  6.774.238  - 75.404.493  6.774.238 ₫ - 75.404.493 ₫
 59. Fashion Nhẫn Đôi Susanna Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  20.968.882,00 ₫
  8.249.884  - 90.923.378  8.249.884 ₫ - 90.923.378 ₫
 60. Fashion Nhẫn Đôi Gisco Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Gisco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAAAA

  14.875.422,00 ₫
  7.948.698  - 116.499.806  7.948.698 ₫ - 116.499.806 ₫
 61. Fashion Nhẫn Đôi Nam Aela Vàng Trắng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Aela

  Vàng Trắng 585
  18.133.847,00 ₫
  8.720.858  - 103.819.740  8.720.858 ₫ - 103.819.740 ₫
 62. Fashion Nhẫn Đôi Nam Viva Vàng Trắng 585

  Nhẫn nam GLAMIRA Viva

  Vàng Trắng 585
  19.444.301,00 ₫
  9.351.076  - 111.322.335  9.351.076 ₫ - 111.322.335 ₫
 63. Fashion Nhẫn Đôi Nam Bisogno Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn nam GLAMIRA Bisogno

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  20.931.844,00 ₫
  10.066.459  - 132.491.832  10.066.459 ₫ - 132.491.832 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng