Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Flower Nhẫn Đôi Venice Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  22.441.284,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 2. Flower Nhẫn Đôi Gautvin Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 631.881.006  6.346.792 ₫ - 631.881.006 ₫
 3. Flower Nhẫn Đôi Rabanne Vàng 585 Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAA

  12.655.463,00 ₫
  6.232.428  - 741.783.934  6.232.428 ₫ - 741.783.934 ₫
 4. Flower Nhẫn Đôi Cowle Vàng 585 Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  12.669.521,00 ₫
  6.711.783  - 81.203.796  6.711.783 ₫ - 81.203.796 ₫
 5. Flower Nhẫn Đôi Eldora Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  15.051.968,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng