Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.937.336,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.496.212,00 ₫
  8.215.715  - 98.758.960  8.215.715 ₫ - 98.758.960 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.788.598,00 ₫
  8.558.449  - 101.235.368  8.558.449 ₫ - 101.235.368 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Afrisera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  16.885.107,00 ₫
  8.782.599  - 124.909.781  8.782.599 ₫ - 124.909.781 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Certtan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  14.145.215,00 ₫
  7.743.359  - 82.471.307  7.743.359 ₫ - 82.471.307 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Gyddodad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  17.695.952,00 ₫
  9.088.258  - 121.159.797  9.088.258 ₫ - 121.159.797 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng