Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 2. Infinity Nhẫn Đôi Naolin Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.521.236,00 ₫
  6.319.215  - 93.099.810  6.319.215 ₫ - 93.099.810 ₫
 3. Infinity Nhẫn Đôi Istorkia Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  13.600.385,00 ₫
  7.475.021  - 89.409.343  7.475.021 ₫ - 89.409.343 ₫
 4. Infinity Nhẫn Đôi Cregan Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.179.960,00 ₫
  7.078.126  - 86.840.880  7.078.126 ₫ - 86.840.880 ₫
 5. Infinity Nhẫn Đôi Afrisera Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Afrisera

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  13.954.562,00 ₫
  7.669.683  - 111.822.512  7.669.683 ₫ - 111.822.512 ₫
 6. Infinity Nhẫn Đôi Certtan Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Certtan

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
  6.696.372  - 70.727.195  6.696.372 ₫ - 70.727.195 ₫
 7. Infinity Nhẫn Đôi Gyddodad Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Gyddodad

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  14.485.826,00 ₫
  7.961.675  - 97.533.773  7.961.675 ₫ - 97.533.773 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng