Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.560.104,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 2. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.045.281,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 3. Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  21.709.423,00 ₫
  10.127.499  - 1.338.885.162  10.127.499 ₫ - 1.338.885.162 ₫
 4. Nhẫn nữ Seto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  20.240.845,00 ₫
  9.469.765  - 1.317.757.899  9.469.765 ₫ - 1.317.757.899 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  27.223.454,00 ₫
  13.669.746  - 530.261.634  13.669.746 ₫ - 530.261.634 ₫
 6. Nhẫn nữ Mongold

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  18.620.854,00 ₫
  7.621.095  - 104.433.463  7.621.095 ₫ - 104.433.463 ₫
 7. Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.632 crt - VS

  24.856.861,00 ₫
  10.816.929  - 1.352.880.376  10.816.929 ₫ - 1.352.880.376 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  32.473.713,00 ₫
  8.724.015  - 414.889.540  8.724.015 ₫ - 414.889.540 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Puccod

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  20.537.447,00 ₫
  9.628.255  - 1.319.456.004  9.628.255 ₫ - 1.319.456.004 ₫
 11. Nhẫn hứa nữ Sretonan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  24.287.430,00 ₫
  10.618.817  - 445.328.073  10.618.817 ₫ - 445.328.073 ₫
 12. Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  25.921.856,00 ₫
  11.114.098  - 1.385.469.846  11.114.098 ₫ - 1.385.469.846 ₫
 13. Nhẫn nữ Dideneua

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  25.879.688,00 ₫
  11.530.134  - 1.690.973.117  11.530.134 ₫ - 1.690.973.117 ₫
 14. Nhẫn nữ Tspr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  22.732.249,00 ₫
  10.005.235  - 1.676.355.258  10.005.235 ₫ - 1.676.355.258 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng