Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Tamant Princess

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  29.698.122,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 3. Nhẫn nam Magical Day Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.341.748,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 4. Nhẫn nam Silent Approval Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 5. Nhẫn nam Beau Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 6. Nhẫn nam Alecander Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  20.188.072,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 7. Nhẫn nam Admetus Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  31.022.905,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Ceise Princess

  Nhẫn đính hôn Ceise

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.378 crt - VS

  21.981.666,00 ₫
  9.159.929  - 2.533.580.187  9.159.929 ₫ - 2.533.580.187 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Izarra Princess

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Paguodea Princess

  Nhẫn đính hôn Paguodea

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.19 crt - VS

  23.221.283,00 ₫
  9.822.320  - 2.545.489.712  9.822.320 ₫ - 2.545.489.712 ₫
 12. Nhẫn nam Cledwyn Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  22.634.595,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 13. Nhẫn nam Bogdan Princess

  Nhẫn nam GLAMIRA Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  28.287.633,00 ₫
  11.160.621  - 235.486.957  11.160.621 ₫ - 235.486.957 ₫
 14. Nhẫn Malvika Princess

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  14.984.378,00 ₫
  6.572.276  - 78.797.559  6.572.276 ₫ - 78.797.559 ₫
 15. Nhẫn Tishal Princess

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  36.786.251,00 ₫
  7.825.412  - 104.063.065  7.825.412 ₫ - 104.063.065 ₫
 16. Nhẫn Terantia Princess

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  31.637.172,00 ₫
  6.474.134  - 177.101.878  6.474.134 ₫ - 177.101.878 ₫
 17. Nhẫn Lych Princess

  Nhẫn GLAMIRA Lych

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  13.387.879,00 ₫
  7.358.223  - 272.013.122  7.358.223 ₫ - 272.013.122 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Lramel Princess

  Nhẫn đính hôn Lramel

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.99 crt - VS

  23.540.043,00 ₫
  9.278.889  - 2.508.490.415  9.278.889 ₫ - 2.508.490.415 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng