Đang tải...
Tìm thấy 371 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Đôi Marrifest Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  17.913.499,00 ₫
  6.754.771  - 263.996.833  6.754.771 ₫ - 263.996.833 ₫
 2. Nhẫn Đôi Mima Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAA

  16.442.450,00 ₫
  8.487.263  - 46.724.288  8.487.263 ₫ - 46.724.288 ₫
 3. Nhẫn Đôi Nodeles Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  18.491.808,00 ₫
  8.097.939  - 277.339.292  8.097.939 ₫ - 277.339.292 ₫
 4. Nhẫn Đôi Onen Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAA

  15.238.249,00 ₫
  7.825.412  - 103.657.520  7.825.412 ₫ - 103.657.520 ₫
 5. Nhẫn Đôi Osedr Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  1.38 crt - AAA

  62.364.572,00 ₫
  8.769.253  - 296.791.979  8.769.253 ₫ - 296.791.979 ₫
 6. Nhẫn Đôi Owulle Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAA

  18.415.024,00 ₫
  8.798.722  - 108.280.739  8.798.722 ₫ - 108.280.739 ₫
 7. Nhẫn Đôi Oxpen Vàng Hồng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.911.378,00 ₫
  7.066.230  - 84.610.377  7.066.230 ₫ - 84.610.377 ₫
 8. Nhẫn Đôi Pavina Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAA

  13.695.011,00 ₫
  6.772.615  - 171.627.004  6.772.615 ₫ - 171.627.004 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Đôi Psiathoa Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  19.326.963,00 ₫
  8.467.797  - 106.509.861  8.467.797 ₫ - 106.509.861 ₫
 11. Nhẫn Đôi Rigean Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAA

  22.625.943,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 12. Nhẫn Đôi Rigea Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.794 crt - AAA

  23.960.459,00 ₫
  8.428.865  - 162.934.807  8.428.865 ₫ - 162.934.807 ₫
 13. Nhẫn Đôi Rigeaus Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAA

  14.101.098,00 ₫
  7.319.291  - 88.381.954  7.319.291 ₫ - 88.381.954 ₫
 14. Nhẫn Đôi Rigeo Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAA

  14.596.946,00 ₫
  7.591.818  - 92.410.380  7.591.818 ₫ - 92.410.380 ₫
 15. Nhẫn Đôi Samingi Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAA

  12.121.494,00 ₫
  6.367.069  - 79.108.473  6.367.069 ₫ - 79.108.473 ₫
 16. Nhẫn Đôi Snep Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.83 crt - AAA

  20.879.122,00 ₫
  6.735.305  - 147.023.891  6.735.305 ₫ - 147.023.891 ₫
 17. Nhẫn Đôi Soldin Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.224 crt - AAA

  20.333.257,00 ₫
  9.405.960  - 112.133.429  9.405.960 ₫ - 112.133.429 ₫
 18. Nhẫn Đôi Sretonan Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAA

  22.524.287,00 ₫
  9.103.152  - 409.804.092  9.103.152 ₫ - 409.804.092 ₫
 19. Nhẫn Đôi Stota Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAA

  13.340.834,00 ₫
  6.569.842  - 169.058.546  6.569.842 ₫ - 169.058.546 ₫
 20. Nhẫn Đôi Swangy Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.842 crt - AAA

  20.843.703,00 ₫
  6.995.665  - 147.902.569  6.995.665 ₫ - 147.902.569 ₫
 21. Nhẫn Đôi Tamant Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAA

  17.712.889,00 ₫
  8.800.344  - 122.866.871  8.800.344 ₫ - 122.866.871 ₫
 22. Nhẫn Đôi Tilf Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  15.499.420,00 ₫
  7.552.885  - 85.975.717  7.552.885 ₫ - 85.975.717 ₫
 23. Nhẫn Đôi Unlit Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  13.748.003,00 ₫
  6.813.169  - 76.648.162  6.813.169 ₫ - 76.648.162 ₫
 24. Nhẫn Đôi Urengan Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAA

  15.790.062,00 ₫
  6.346.792  - 373.926.801  6.346.792 ₫ - 373.926.801 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Đôi Vamo Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  11.023.546,00 ₫
  5.738.473  - 72.011.422  5.738.473 ₫ - 72.011.422 ₫
 27. Nhẫn Đôi Vaurp Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAA

  15.344.502,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Đôi Vexata Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAA

  13.659.594,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Đôi Zige Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.168 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Linderoth Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Linderoth

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  10.583.934,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 31. Fashion Nhẫn Đôi Nam Abel Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 22.471.565  8.346.133 ₫ - 22.471.565 ₫
 32. Eternity Nhẫn Đôi Vontasia Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  12.170.159,00 ₫
  5.961.523  - 66.915.060  5.961.523 ₫ - 66.915.060 ₫
 33. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Vitaly Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vitaly

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  10.623.948,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 34. Fashion Nhẫn Đôi Nam Ardito Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ardito

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.025 crt - AAA

  17.766.692,00 ₫
  9.349.183  - 101.224.246  9.349.183 ₫ - 101.224.246 ₫
 35. Fashion Nhẫn Đôi Nam Buizel Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  12.203.413,00 ₫
  6.365.447  - 69.469.999  6.365.447 ₫ - 69.469.999 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Tension Nhẫn Đôi April Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  10.806.173,00 ₫
  5.497.038  - 61.413.155  5.497.038 ₫ - 61.413.155 ₫
 37. Fashion Nhẫn Đôi Nam Heroic Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.6 crt - AAA

  34.402.454,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 38. Trái tim Nhẫn Đôi Tanazia Vàng Hồng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  11.844.101,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 39. 3 & 5 Stones Nhẫn Đôi Jayendra Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Jayendra

  Vàng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.974.212,00 ₫
  6.265.683  - 84.853.706  6.265.683 ₫ - 84.853.706 ₫
 40. Eternity Nhẫn Đôi Holz Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.753.055,00 ₫
  4.684.054  - 161.826.314  4.684.054 ₫ - 161.826.314 ₫
 41. Fashion Nhẫn Đôi Nam Pineiro Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  18.917.902,00 ₫
  8.720.858  - 109.037.763  8.720.858 ₫ - 109.037.763 ₫
 42. Nhẫn đính hôn
 43. Design Solitaire Nhẫn Đôi Juicy Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Juicy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  13.862.909,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 44. Fashion Nhẫn Đôi Nam Expai Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  11.334.735,00 ₫
  5.917.724  - 64.076.240  5.917.724 ₫ - 64.076.240 ₫
 45. Trái tim Nhẫn Đôi Katharyn Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  11.114.928,00 ₫
  5.545.974  - 64.414.194  5.545.974 ₫ - 64.414.194 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  8.874.153,00 ₫
  4.787.604  - 50.544.531  4.787.604 ₫ - 50.544.531 ₫
 47. Classic Solitaire Nhẫn Đôi Bộ Cưới Graceful-nhẫn A Vàng 585 Kim Cương Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.794.928,00 ₫
  5.664.664  - 96.019.736  5.664.664 ₫ - 96.019.736 ₫
 48. Nhẫn Đôi Nam Final Round Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.36 crt - AAA

  28.569.623,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Classic Solitaire Nhẫn Đôi Dorotea 0.5 Crt Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dorotea 0.5 crt

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  14.626.145,00 ₫
  5.301.294  - 97.709.510  5.301.294 ₫ - 97.709.510 ₫
 50. Trái tim Nhẫn Đôi Liquidum Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  12.845.798,00 ₫
  6.287.582  - 72.011.424  6.287.582 ₫ - 72.011.424 ₫
 51. Trái tim Nhẫn Đôi Mindy Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  13.457.903,00 ₫
  7.080.829  - 75.985.772  7.080.829 ₫ - 75.985.772 ₫
 52. Eternity Nhẫn Đôi Bộ Cưới Precious Moments B Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  22.387.481,00 ₫
  7.996.012  - 106.212.454  7.996.012 ₫ - 106.212.454 ₫
 53. Infinity Nhẫn Đôi Violinda Vàng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  14.649.397,00 ₫
  6.692.047  - 81.109.170  6.692.047 ₫ - 81.109.170 ₫
 54. Fashion Nhẫn Đôi Nam Beau Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  1.6 crt - AAA

  64.481.251,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 55. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  16.817.174,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 56. Trái tim Nhẫn Đôi Kinkade Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.195 crt - AAA

  10.474.706,00 ₫
  5.198.556  - 59.736.898  5.198.556 ₫ - 59.736.898 ₫
 57. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  1.078 crt - AAA

  35.927.576,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 58. Fashion Nhẫn Đôi Cosete Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  12.667.899,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 59. Fashion Nhẫn Đôi Nam Silent Approval Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  34.070.447,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 60. Exclusive Nhẫn Đôi Expai Women Vàng Hồng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Expai Women

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen

  0.128 crt - AAA

  11.343.386,00 ₫
  5.372.670  - 62.454.055  5.372.670 ₫ - 62.454.055 ₫
 61. Eternity Nhẫn Đôi Angelina Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  11.619.968,00 ₫
  6.683.395  - 64.279.013  6.683.395 ₫ - 64.279.013 ₫
 62. Trái tim Nhẫn Đôi Gaby Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.048.107,00 ₫
  7.137.606  - 75.782.997  7.137.606 ₫ - 75.782.997 ₫
 63. Trái tim Nhẫn Đôi Amelie Vàng Trắng 585 Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  16.503.282,00 ₫
  7.778.369  - 91.450.587  7.778.369 ₫ - 91.450.587 ₫

You’ve viewed 60 of 371 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng