Đang tải...
Tìm thấy 391 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Rigea Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  27.637.408,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 2. Nhẫn Vamo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  12.862.020,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 3. Nhẫn Marrifest Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  18.994.955,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 4. Nhẫn Mima Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  18.362.034,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 5. Nhẫn Nodeles Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  21.384.701,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 6. Nhẫn Onen Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.537.034,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 7. Nhẫn Osedr Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.38 crt - VS

  54.713.273,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 8. Nhẫn Owulle Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  20.469.789,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Oxpen Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  15.370.997,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 11. Nhẫn Pavina Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  17.236.777,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 12. Nhẫn Psiathoa Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  21.976.529,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 13. Nhẫn Rigean Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  25.951.419,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  16.155.863,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  16.922.075,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  14.176.260,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Snep Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  24.718.290,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 18. Nhẫn Soldin Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  20.657.694,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 19. Nhẫn Sretonan Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  32.635.896,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 20. Nhẫn Stota Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.256 crt - VS

  16.963.709,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 21. Nhẫn Swangy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  24.709.907,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 22. Nhẫn Tamant Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  20.795.038,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 23. Nhẫn Tilf Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  15.715.711,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 24. Nhẫn Unlit Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  13.910.221,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.558 crt - VS

  19.412.938,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.508 crt - VS

  21.049.180,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  18.174.671,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  20.810.448,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  14.533.951,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  10.502.825,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  8.901.190,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 33. Nhẫn Vontasia Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.386.450,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 34. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Kim Cương Nhân Tạo

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  22.387.481,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 35. Nhẫn Venice Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  17.709.916,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 36. Nhẫn Angelina Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  11.863.296,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 37. Nhẫn nam Heroic Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  32.455.834,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.140.876,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 39. Nhẫn Violinda Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  14.865.688,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Cadieux Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  21.081.354,00 ₫
  5.150.432  - 796.681.327  5.150.432 ₫ - 796.681.327 ₫
 41. Nhẫn Gaby Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  14.264.398,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Egidia Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.051.115,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  13.408.427,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Tasenka Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.988.627,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Joanna Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 47. Nhẫn đính hôn Vitaly Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  10.867.275,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Himawari Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Himawari

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  33.613.801,00 ₫
  7.552.885  - 1.748.984.119  7.552.885 ₫ - 1.748.984.119 ₫
 49. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  12.203.413,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 50. Nhẫn Amelie Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  16.746.609,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 51. Nhẫn Kinkade Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.195 crt - VS

  11.610.235,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 52. Nhẫn Toinette Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  12.597.064,00 ₫
  6.553.620  - 74.796.172  6.553.620 ₫ - 74.796.172 ₫
 53. Nhẫn Mindy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  13.782.340,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 54. Nhẫn Dossleyn Women Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  14.044.863,00 ₫
  6.245.406  - 90.571.906  6.245.406 ₫ - 90.571.906 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Simone Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  14.619.386,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.354.201,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  10.968.391,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Fritsche Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  9.293.757,00 ₫
  4.623.222  - 54.572.947  4.623.222 ₫ - 54.572.947 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  11.631.324,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 60. Nhẫn Emmy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  22.012.217,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 61. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.542.114,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Duct Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  25.579.397,00 ₫
  7.725.648  - 822.433.485  7.725.648 ₫ - 822.433.485 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Ashwin Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  16.102.061,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫

You’ve viewed 60 of 391 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng