Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Sanviben Mở

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  11.563.192,00 ₫
  6.062.910  - 75.553.187  6.062.910 ₫ - 75.553.187 ₫
 2. Nhẫn Ellura Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  13.726.644,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 3. Nhẫn Aigurande Mở

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  66.009.346,00 ₫
  6.813.169  - 828.259.828  6.813.169 ₫ - 828.259.828 ₫
 4. Nhẫn Ekaterina Mở

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  64.882.469,00 ₫
  5.919.887  - 821.717.020  5.919.887 ₫ - 821.717.020 ₫
 5. Nhẫn Sarenurah Mở

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.292.373  - 55.600.337  5.292.373 ₫ - 55.600.337 ₫
 6. Nhẫn Brodi Mở

  Nhẫn GLAMIRA Brodi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.765.383,00 ₫
  6.549.565  - 77.445.739  6.549.565 ₫ - 77.445.739 ₫
 7. Nhẫn Elodie Mở

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  33.968.789,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 8. Nhẫn Shira Mở

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  11.734.603,00 ₫
  5.500.553  - 84.988.891  5.500.553 ₫ - 84.988.891 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Edy Mở

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.685.499,00 ₫
  5.993.426  - 83.326.152  5.993.426 ₫ - 83.326.152 ₫
 11. Nhẫn Chahna Mở

  Nhẫn GLAMIRA Chahna

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  17.606.636,00 ₫
  8.743.568  - 111.579.180  8.743.568 ₫ - 111.579.180 ₫
 12. Nhẫn Koino Mở

  Nhẫn GLAMIRA Koino

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  13.660.405,00 ₫
  6.735.305  - 92.275.198  6.735.305 ₫ - 92.275.198 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng