Đang tải...
Tìm thấy 503 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Marrifest Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  81.933.776,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 2. Nhẫn Nodeles Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  86.300.154,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 3. Nhẫn Onen Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  83.434.299,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 4. Nhẫn Osedr Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  107.266.879,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 5. Nhẫn Owulle Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  92.897.033,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 6. Nhẫn Oxpen Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  76.120.951,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 7. Nhẫn Pavina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  69.294.265,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 8. Nhẫn Psiathoa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  89.612.116,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Rigean Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  119.081.778,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 11. Nhẫn Rigea Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  92.396.862,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 12. Nhẫn Rigeaus Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  77.053.705,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 13. Nhẫn Rigeo Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  79.973.639,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 14. Nhẫn Samingi Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  64.779.186,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 15. Nhẫn Snep Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  74.917.836,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 16. Nhẫn Soldin Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  101.643.309,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 17. Nhẫn Sretonan Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  101.751.456,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 18. Nhẫn Stota Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  67.428.753,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 19. Nhẫn Swangy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  74.742.095,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 20. Nhẫn Tamant Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  95.533.080,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 21. Nhẫn Tilf Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  79.216.619,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 22. Nhẫn Unlit Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  71.403.102,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 23. Nhẫn Urengan Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  66.847.473,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 24. Nhẫn Vamo Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  58.439.153,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vaurp Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  84.340.018,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 27. Nhẫn Vexata Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  69.388.894,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 28. Nhẫn Vomar Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  85.434.994,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 29. Nhẫn Zige Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Palladium 950 & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  71.011.075,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 30. Nhẫn Lannie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Palladium 950 & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  127.571.207,00 ₫
  6.287.582  - 1.138.515.935  6.287.582 ₫ - 1.138.515.935 ₫
 31. Nhẫn cưới Pretty Spark Pair Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pretty Spark Pair

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  3.5 mm
  153.093.562,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.268.108  - 157.554.566  13.268.108 ₫ - 157.554.566 ₫
 32. Nhẫn nam Allame Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  119.406.215,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 33. Nhẫn nam Silent Approval Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  185.861.665,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 34. Nhẫn nam Beau Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Palladium 950 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  176.899.103,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  50.166.018,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 36. Nhẫn Aglio Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  45.231.876,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 37. Nhẫn nam Hercules Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  109.605.521,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 38. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Palladium trắng

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  6.0 mm
  135.452.317,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 39. Nhẫn Monalisa Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  76.431.871,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 40. Nhẫn nam Beamard Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  100.345.557,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 41. Nhẫn Mindy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  75.985.772,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 42. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Inspiration 4mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  154.387.718,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.561.514  - 175.014.253  4.561.514 ₫ - 175.014.253 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Masdevalia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  100.521.297,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 45. Nhẫn Vontasia Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  63.129.965,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  150.254.737,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 47. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Palladium 950 & Đá Zirconia
  5.0 mm
  142.549.365,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Simone Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Simone

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  81.203.794,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 49. Nhẫn Amelie Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  87.259.946,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 50. Nhẫn nam Fine Tune Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  155.675.537,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 51. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm Palladium trắng

  Nhẫn cưới Classic Destiny 4mm

  Palladium 950 & Kim Cương
  4.0 mm
  130.274.846,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.405.201  - 170.690.194  4.405.201 ₫ - 170.690.194 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn April

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  61.413.155,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 53. Nhẫn Gaby Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  74.512.287,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 54. Nhẫn Angelina Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  64.279.013,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 55. Nhẫn Verde Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  92.937.592,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 56. Nhẫn nam Final Round Palladium trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  158.879.345,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 57. Nhẫn Endlessheart Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  114.309.856,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Edoarda Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  59.263.767,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Oleysa Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  86.273.117,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 60. Nhẫn Emmy Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  100.994.436,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 61. Nhẫn Tamriel Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  97.817.656,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Anamir Palladium trắng

  Nhẫn đính hôn Anamir

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  119.649.544,00 ₫
  11.887.089  - 420.618.648  11.887.089 ₫ - 420.618.648 ₫
 63. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Palladium trắng

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Palladium 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  63.143.484,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫

You’ve viewed 60 of 503 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng