Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Eternal Love Silver Design

  Eternal Love

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  4.001.385  - 8.327.207  4.001.385 ₫ - 8.327.207 ₫
 2. Eternal Heaven Silver Design

  Eternal Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 3. Silver & Diamonds Shiny Silver Design

  Silver & Diamonds Shiny

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  2.676.602,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 4. Silver Sky Silver Design

  Silver Sky

  Bạc 925
  5,0 mm
  2.379.202,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 5. Silver & Design Adorable Silver Design

  Silver & Design Adorable

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 6. Eternal Heart Silver Design

  Eternal Heart

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 7. Silver Bullet Silver Design

  Silver Bullet

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 8. Silver Devotion Silver Design

  Silver Devotion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Magnetic Style Silver Design

  Magnetic Style

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  9,0 mm
  4.001.385,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 11. Silver & Diamonds Sun Silver Design

  Silver & Diamonds Sun

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 12. Silver Fancy Silver Design

  Silver Fancy

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 13. Eternal Passion Silver Design

  Eternal Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 14. Silver Line Silver Design

  Silver Line

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.217.330,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 15. Eternal Feather Silver Design

  Eternal Feather

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 16. Eternal Luxury Silver Design

  Eternal Luxury

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 17. Infinity Time Silver Design

  Infinity Time

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.190.294,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 18. Infinity Story Silver Design

  Infinity Story

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  2.919.930,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 19. Silver & Diamonds Dream Silver Design

  Silver & Diamonds Dream

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  4,5 mm
  4.569.150,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 20. Silver Opaque Silver Design

  Silver Opaque

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 21. Magnetic Passion Silver Design

  Magnetic Passion

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 22. Infinity Appeal Silver Design

  Infinity Appeal

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  8,0 mm
  4.298.786,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 23. Silver Inspiration Heaven Silver Design

  Silver Inspiration Heaven

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,5 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 24. Silver Wing Silver Design

  Silver Wing

  Bạc 925
  7,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Silver Faith Silver Design

  Silver Faith

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 27. Eternal Safety Silver Design

  Eternal Safety

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.460.658,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 28. Silver & Diamonds Twice Silver Design

  Silver & Diamonds Twice

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,0 mm
  2.946.966,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 29. Eternal Starlite Silver Design

  Eternal Starlite

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,0 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 30. Silver Dream Silver Design

  Silver Dream

  Bạc 925
  5,5 mm
  2.649.566,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 31. Eternal Sparkline Silver Design

  Eternal Sparkline

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  7,5 mm
  3.731.021,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 32. Silver Wish Silver Design

  Silver Wish

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  6,0 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
 33. Silver Cover Silver Design

  Silver Cover

  Bạc 925 & Đá Zirconia
  5,5 mm
  3.758.058,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng