Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.778.593,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 2. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  25.006.010,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 3. Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  18.194.063,00 ₫
  6.495.252  - 168.933.159  6.495.252 ₫ - 168.933.159 ₫
 4. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.560.104,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 5. Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.774.660,00 ₫
  6.028.272  - 68.377.027  6.028.272 ₫ - 68.377.027 ₫
 6. Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  29.543.348,00 ₫
  8.002.320  - 101.334.419  8.002.320 ₫ - 101.334.419 ₫
 7. Nhẫn nữ Dansome

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.37 crt - VS

  21.335.274,00 ₫
  10.599.005  - 133.938.038  10.599.005 ₫ - 133.938.038 ₫
 8. Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  18.505.099,00 ₫
  7.110.815  - 292.427.857  7.110.815 ₫ - 292.427.857 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  142.761.397,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 11. Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  29.952.309,00 ₫
  11.332.021  - 1.865.311.909  11.332.021 ₫ - 1.865.311.909 ₫
 12. Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.378 crt - VS

  26.601.381,00 ₫
  10.539.572  - 2.662.345.868  10.539.572 ₫ - 2.662.345.868 ₫
 13. Nhẫn nữ Paguodea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.19 crt - VS

  27.496.848,00 ₫
  11.411.266  - 2.676.723.157  11.411.266 ₫ - 2.676.723.157 ₫
 14. Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  35.086.247,00 ₫
  10.143.347  - 3.098.277.765  10.143.347 ₫ - 3.098.277.765 ₫
 15. Nhẫn nữ Himawari

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  24.691.580,00 ₫
  8.639.958  - 1.838.481.849  8.639.958 ₫ - 1.838.481.849 ₫
 16. Nhẫn nữ Onearm

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  21.977.158,00 ₫
  9.434.671  - 1.445.129.939  9.434.671 ₫ - 1.445.129.939 ₫
 17. Nhẫn nữ Ters

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.856 crt - VS

  37.799.818,00 ₫
  9.373.540  - 3.293.390.049  9.373.540 ₫ - 3.293.390.049 ₫
 18. Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  121.877.533,00 ₫
  6.851.287  - 1.647.445.014  6.851.287 ₫ - 1.647.445.014 ₫
 19. Nhẫn nữ Bifige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.874 crt - VS

  25.060.351,00 ₫
  10.638.628  - 1.468.309.076  10.638.628 ₫ - 1.468.309.076 ₫
 20. Nhẫn nữ Dideneua

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  25.879.688,00 ₫
  11.530.134  - 1.690.973.117  11.530.134 ₫ - 1.690.973.117 ₫
 21. Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  26.589.212,00 ₫
  9.760.708  - 1.847.326.145  9.760.708 ₫ - 1.847.326.145 ₫
 22. Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.28 crt - VS

  35.402.660,00 ₫
  12.693.335  - 1.894.038.189  12.693.335 ₫ - 1.894.038.189 ₫
 23. Nhẫn nữ Hergy

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.85 crt - VS

  21.378.292,00 ₫
  8.701.090  - 1.385.084.943  8.701.090 ₫ - 1.385.084.943 ₫
 24. Nhẫn nữ Memeald

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.728 crt - VS

  38.633.872,00 ₫
  9.846.179  - 3.284.347.639  9.846.179 ₫ - 3.284.347.639 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Nealim

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.758 crt - VS

  25.343.086,00 ₫
  11.213.154  - 471.620.406  11.213.154 ₫ - 471.620.406 ₫
 27. Nhẫn nữ Odinga

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.082 crt - VS

  27.763.167,00 ₫
  11.629.189  - 1.505.186.256  11.629.189 ₫ - 1.505.186.256 ₫
 28. Nhẫn nữ Selifig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.872 crt - VS

  45.160.255,00 ₫
  12.086.263  - 3.336.677.577  12.086.263 ₫ - 3.336.677.577 ₫
 29. Nhẫn nữ Tspr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  22.732.249,00 ₫
  10.005.235  - 1.676.355.258  10.005.235 ₫ - 1.676.355.258 ₫

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng