Đang tải...
Tìm thấy 27 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Oleysa Vàng Trắng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn GLAMIRA Oleysa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  33.656.519,00 ₫
  6.618.508  - 282.449.169  6.618.508 ₫ - 282.449.169 ₫
 2. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Danitacsa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Danitacsa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 155.716.085  5.697.918 ₫ - 155.716.085 ₫
 3. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Guerino Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Guerino

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  35.243.286,00 ₫
  6.267.035  - 103.346.601  6.267.035 ₫ - 103.346.601 ₫
 4. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Bourget Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bourget

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  22.683.801,00 ₫
  7.221.960  - 179.832.552  7.221.960 ₫ - 179.832.552 ₫
 5. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Ashwin Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ashwin

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.022.338,00 ₫
  7.036.220  - 82.393.395  7.036.220 ₫ - 82.393.395 ₫
 6. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nina Vàng Hồng-Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Nina

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  134.820.206,00 ₫
  8.260.158  - 216.318.161  8.260.158 ₫ - 216.318.161 ₫
 7. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Aleckon Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aleckon

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AA

  13.395.988,00 ₫
  6.245.406  - 267.822.484  6.245.406 ₫ - 267.822.484 ₫
 8. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Brutna Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Brutna

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.017.791,00 ₫
  5.332.927  - 57.790.278  5.332.927 ₫ - 57.790.278 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Moolpira Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Moolpira

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.02 crt - VS

  25.756.216,00 ₫
  9.746.618  - 207.166.341  9.746.618 ₫ - 207.166.341 ₫
  Mới

 11. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Ceise Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ceise

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.378 crt - VS

  21.981.666,00 ₫
  9.159.929  - 316.542.062  9.159.929 ₫ - 316.542.062 ₫
  Mới

 12. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Paguodea Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Paguodea

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.19 crt - VS

  23.221.283,00 ₫
  9.822.320  - 339.157.998  9.822.320 ₫ - 339.157.998 ₫
  Mới

 13. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Clom Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Clom

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.442 crt - VS

  31.087.522,00 ₫
  8.781.419  - 300.374.298  8.781.419 ₫ - 300.374.298 ₫
  Mới

 14. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Himawari Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Himawari

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.072 crt - VS

  21.258.171,00 ₫
  7.552.885  - 170.437.401  7.552.885 ₫ - 170.437.401 ₫
  Mới

 15. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Onearm Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Onearm

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  18.789.208,00 ₫
  8.097.939  - 148.348.672  8.097.939 ₫ - 148.348.672 ₫
  Mới

 16. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Ters Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Ters

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.856 crt - VS

  33.657.331,00 ₫
  8.156.337  - 384.362.844  8.156.337 ₫ - 384.362.844 ₫
  Mới

 17. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Eionia Vàng Trắng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eionia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  115.330.483,00 ₫
  5.975.042  - 200.812.791  5.975.042 ₫ - 200.812.791 ₫
 18. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Bifige Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Bifige

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.874 crt - VS

  21.233.028,00 ₫
  9.178.854  - 166.773.972  9.178.854 ₫ - 166.773.972 ₫
  Mới

 19. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Dansome Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Dansome

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
  9.141.003  - 115.945.555  9.141.003 ₫ - 115.945.555 ₫
  Mới

 20. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Dideneua Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Dideneua

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.88 crt - VS

  21.830.262,00 ₫
  9.916.947  - 200.853.340  9.916.947 ₫ - 200.853.340 ₫
  Mới

 21. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Enpli Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Enpli

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.04 crt - VS

  22.922.803,00 ₫
  8.467.797  - 177.047.804  8.467.797 ₫ - 177.047.804 ₫
  Mới

 22. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Hehwe Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Hehwe

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.28 crt - VS

  29.510.489,00 ₫
  10.913.238  - 225.524.048  10.913.238 ₫ - 225.524.048 ₫
  Mới

 23. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Hergy Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Hergy

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.85 crt - VS

  17.655.843,00 ₫
  7.475.021  - 103.003.240  7.475.021 ₫ - 103.003.240 ₫
  Mới

 24. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Memeald Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Memeald

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.728 crt - VS

  34.649.026,00 ₫
  8.459.686  - 383.416.571  8.459.686 ₫ - 383.416.571 ₫
  Mới

 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Nealim Vàng 585 Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Nealim

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.758 crt - AAAAA

  18.204.682,00 ₫
  9.727.692  - 424.822.803  9.727.692 ₫ - 424.822.803 ₫
  Mới

 27. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Odinga Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Odinga

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.082 crt - VS

  22.826.823,00 ₫
  10.030.500  - 187.902.914  10.030.500 ₫ - 187.902.914 ₫
  Mới

 28. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Selifig Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Selifig

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.872 crt - VS

  39.642.918,00 ₫
  10.333.308  - 419.442.561  10.333.308 ₫ - 419.442.561 ₫
  Mới

 29. Solitaire Pave Nhẫn Đôi Tspr Vàng 585 Đá Moissanite

  Nhẫn GLAMIRA Tspr

  Vàng 585 & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.932 crt - VS

  19.032.265,00 ₫
  8.662.458  - 187.537.917  8.662.458 ₫ - 187.537.917 ₫
  Mới

You’ve viewed 27 of 27 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng