Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pleasant Luck SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Luck SET

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAA

  24.877.534,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.725.876  - 130.518.173  10.725.876 ₫ - 130.518.173 ₫
 2. Nhẫn cưới Pretty Raw Pair Đá Peridot

  Nhẫn cưới Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot
  16.80 - 3.85 mm
  44.925.829,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  18.592.385  - 1.230.642.440  18.592.385 ₫ - 1.230.642.440 ₫
 3. Nhẫn Pleasant Flower SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Flower SET

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  35.517.705,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.320.829  - 1.427.791.800  13.320.829 ₫ - 1.427.791.800 ₫
 4. Nhẫn Cute Treasure SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Cute Treasure SET

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  34.361.899,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.408.697  - 454.630.429  13.408.697 ₫ - 454.630.429 ₫
 5. Nhẫn Pleasant Line SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Line SET

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  33.777.914,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.635.457  - 1.419.883.657  12.635.457 ₫ - 1.419.883.657 ₫
 6. Nhẫn Bayins SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Bayins SET

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.558 crt - AAAAA

  37.254.792,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.111.643  - 2.174.712.647  14.111.643 ₫ - 2.174.712.647 ₫
 7. Nhẫn Pleasant Beauty SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Beauty SET

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  36.677.566,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.353.813  - 1.433.063.895  13.353.813 ₫ - 1.433.063.895 ₫
 8. Nhẫn Pleasant Blaze SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Blaze SET

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAA

  34.290.252,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.391.123  - 174.006.204  13.391.123 ₫ - 174.006.204 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pleasant Day SET Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Pleasant Day SET

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.65 crt - AAA

  31.993.511,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.932.510  - 1.411.772.737  11.932.510 ₫ - 1.411.772.737 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng