Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Two-Stone Nhẫn Đôi Emmy Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 100.994.436  8.252.858 ₫ - 100.994.436 ₫
 2. Two-Stone Nhẫn Đôi Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 585 Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.465.008,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 3. Two-Stone Nhẫn Đôi Masdevalia Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 4. Two-Stone Nhẫn Đôi Sonnett Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  39.943.562,00 ₫
  9.489.773  - 246.680.028  9.489.773 ₫ - 246.680.028 ₫
 5. Two-Stone Nhẫn Đôi Despoina Vàng 585 Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  36.782.196,00 ₫
  7.088.941  - 109.916.440  7.088.941 ₫ - 109.916.440 ₫
 6. Two-Stone Nhẫn Đôi Salvina Vàng Trắng 585 Đá Peridot

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 585 & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  24.489.289,00 ₫
  8.072.254  - 131.356.297  8.072.254 ₫ - 131.356.297 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng