Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Oxpen Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.397.686,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 2. Nhẫn Snep Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS

  16.309.972,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 3. Nhẫn Onen Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  14.237.903,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 4. Nhẫn Marrifest Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  23.861.505,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 5. Nhẫn Mima Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 6. Nhẫn Nodeles Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 7. Nhẫn Osedr Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS

  23.540.314,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 8. Nhẫn Owulle Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Pavina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 11. Nhẫn Psiathoa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 12. Nhẫn Rigean Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  20.435.996,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 13. Nhẫn Rigea Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  19.391.309,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 14. Nhẫn Rigeaus Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  13.317.043,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 15. Nhẫn Rigeo Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  13.812.891,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 16. Nhẫn Samingi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 17. Nhẫn Soldin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  17.602.582,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 18. Nhẫn Sretonan Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 19. Nhẫn Stota Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 20. Nhẫn Swangy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS

  16.274.553,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 21. Nhẫn Tamant Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  16.469.216,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 22. Nhẫn Tilf Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 23. Nhẫn Unlit Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 24. Nhẫn Urengan Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  11.085.730,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Vamo Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 27. Nhẫn Vaurp Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  10.492.281,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.772.496,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 33. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Hồng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  30.065.816,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 34. Nhẫn Aglio Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.079.013,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 35. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.476.938,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 36. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.927.524,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 37. Nhẫn Astrid Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.445 crt - VS

  19.722.234,00 ₫
  5.740.095  - 911.518.393  5.740.095 ₫ - 911.518.393 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  35.034.024,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 39. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.600.004,00 ₫
  4.846.272  - 48.868.272  4.846.272 ₫ - 48.868.272 ₫
 40. Nhẫn Katharyn Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  13.872.640,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 41. Nhẫn Violinda Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 42. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng Hồng 14K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Hồng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  23.509.492,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Lexina Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.028.067,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 45. Nhẫn Gautvin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  48.071.511,00 ₫
  6.346.792  - 634.909.082  6.346.792 ₫ - 634.909.082 ₫
 46. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng Hồng 14K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  17.319.241,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 47. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng Hồng 14K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.443.108,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Danitacsa Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Danitacsa

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  16.495.169,00 ₫
  5.697.918  - 156.310.886  5.697.918 ₫ - 156.310.886 ₫
 49. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 14K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.250.211,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.002.111,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.739.318,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 52. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.566.395,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Expai Women Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  12.911.497,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 54. Nhẫn Holz Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  22.727.058,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  9.446.513,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 56. Nhẫn Wesyi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng Hồng 14K
  9.952.364,00 ₫
  5.697.918  - 56.979.187  5.697.918 ₫ - 56.979.187 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.459.635,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Burke Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.800.995,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 59. Nhẫn Hrundl Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  10.320.600,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Ashwin Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Ashwin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  20.022.338,00 ₫
  7.036.220  - 83.582.996  7.036.220 ₫ - 83.582.996 ₫
 61. Nhẫn Javier Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  16.992.640,00 ₫
  5.901.503  - 79.662.721  5.901.503 ₫ - 79.662.721 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng Hồng 14K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.270.533,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 63. Nhẫn Tamriel Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  37.569.767,00 ₫
  7.299.825  - 133.100.146  7.299.825 ₫ - 133.100.146 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng