Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 3. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 4. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  18.357.709,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 6. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 7. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.733.793,00 ₫
  5.758.751  - 66.536.557  5.758.751 ₫ - 66.536.557 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 12. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.222.873,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Calmar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  13.950.776,00 ₫
  7.973.301  - 1.059.299.307  7.973.301 ₫ - 1.059.299.307 ₫
 14. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 16. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.056.844,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Misery Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  17.573.653,00 ₫
  8.944.989  - 1.592.916.552  8.944.989 ₫ - 1.592.916.552 ₫
 19. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 20. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  18.060.308,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.440.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 22. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.226.683,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 23. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  13.301.903,00 ₫
  7.267.381  - 74.241.925  7.267.381 ₫ - 74.241.925 ₫
 24. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Ahsal Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  6.569.842  - 71.781.612  6.569.842 ₫ - 71.781.612 ₫
 27. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.331.019,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 28. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 29. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.683.185,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 31. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  10.706.410,00 ₫
  6.178.896  - 69.794.438  6.178.896 ₫ - 69.794.438 ₫
 32. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  10.868.628,00 ₫
  6.269.198  - 820.189.468  6.269.198 ₫ - 820.189.468 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.923.047,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  18.222.527,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  15.654.069,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 36. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 37. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Noble Inifinite 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  20.033.965,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.013.586  - 223.901.660  8.013.586 ₫ - 223.901.660 ₫
 38. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.976.774,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Simone Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.896.704,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.194.451,00 ₫
  6.510.362  - 74.201.369  6.510.362 ₫ - 74.201.369 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 42. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  20.385.438,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  15.924.433,00 ₫
  8.043.326  - 101.967.746  8.043.326 ₫ - 101.967.746 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.221.834,00 ₫
  5.486.224  - 1.035.777.650  5.486.224 ₫ - 1.035.777.650 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.818.713,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 47. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  20.115.074,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.816.980,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 49. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  13.869.667,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 50. Xem thêm kích cỡ
  Private Ring 8mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Private Ring 8mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  35.183.806,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.669.337  - 476.626.354  9.669.337 ₫ - 476.626.354 ₫
 51. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  12.869.321,00 ₫
  8.472.934  - 84.394.092  8.472.934 ₫ - 84.394.092 ₫
 52. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  98.006.916,00 ₫
  7.887.867  - 284.544.495  7.887.867 ₫ - 284.544.495 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  25.441.243,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 55. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  6.515.770,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 56. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  33.119.577,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 57. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.410.396,00 ₫
  6.868.324  - 83.542.447  6.868.324 ₫ - 83.542.447 ₫
 58. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Classic Infinity 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.087.691,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.635.076  - 197.311.704  7.635.076 ₫ - 197.311.704 ₫
 59. Nhẫn Elodie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  31.362.211,00 ₫
  5.885.821  - 2.695.595.756  5.885.821 ₫ - 2.695.595.756 ₫
 60. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Adore Spin 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 193.306.873  7.602.632 ₫ - 193.306.873 ₫
 61. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.897.743,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 62. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  11.652.683,00 ₫
  7.004.587  - 82.177.103  7.004.587 ₫ - 82.177.103 ₫
 63. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.227.377,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng