Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Samingi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  9.597.917,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 2. Nhẫn Onen Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  12.788.211,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 3. Nhẫn Snep Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.83 crt - VS

  14.112.995,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 4. Nhẫn Vamo Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.212 crt - VS

  8.705.716,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 5. Nhẫn Vaurp Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.508 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 6. Nhẫn Marrifest Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  20.953.201,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 7. Nhẫn Mima Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  12.869.320,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 8. Nhẫn Nodeles Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  13.193.757,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Osedr Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.38 crt - VS

  19.574.346,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 11. Nhẫn Owulle Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  13.464.121,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 12. Nhẫn Oxpen Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  12.328.593,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 13. Nhẫn Pavina Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.286 crt - VS

  10.598.264,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 14. Nhẫn Psiathoa Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  13.166.721,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 15. Nhẫn Rigean Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.416 crt - VS

  17.681.798,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 16. Nhẫn Rigea Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.794 crt - VS

  16.302.942,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 17. Nhẫn Rigeaus Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  10.976.772,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 18. Nhẫn Rigeo Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  11.436.391,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 19. Nhẫn Soldin Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  14.302.250,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 20. Nhẫn Sretonan Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  17.222.180,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 21. Nhẫn Stota Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  10.490.118,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 22. Nhẫn Swangy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.842 crt - VS

  14.112.994,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 23. Nhẫn Tamant Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.318 crt - VS

  13.815.594,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 24. Nhẫn Tilf Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.144 crt - VS

  11.030.846,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Unlit Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  9.895.318,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 27. Nhẫn Urengan Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.558 crt - VS

  11.841.938,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 28. Nhẫn Vexata Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  10.868.627,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.404 crt - VS

  13.031.540,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  10.030.500,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 32. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng Trắng 9K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 9K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  14.248.177,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 33. Nhẫn Verde Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 34. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.463.428,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 36. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  12.139.339,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 37. Nhẫn cưới Charming View Vàng Trắng 9K

  Nhẫn cưới Charming View

  Vàng Trắng 9K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  20.790.984,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.316.393  - 165.286.971  8.316.393 ₫ - 165.286.971 ₫
 38. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.246.791,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 39. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Trắng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  26.252.334,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  15.978.506,00 ₫
  5.301.294  - 1.033.952.690  5.301.294 ₫ - 1.033.952.690 ₫
 41. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.032.232,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 42. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.246.098,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.546.617,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 45. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng Trắng 9K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng Trắng 9K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  13.220.795,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 46. Nhẫn Hrundl Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  7.948.698,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 47. Nhẫn Violinda Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.355.976,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 48. Nhẫn Aglio Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.218.369,00 ₫
  4.501.558  - 45.880.749  4.501.558 ₫ - 45.880.749 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Oleysa Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  32.497.740,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 50. Nhẫn Mindy Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 51. Nhẫn Angelina Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.976.427,00 ₫
  6.683.395  - 68.712.981  6.683.395 ₫ - 68.712.981 ₫
 52. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.925.471,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 54. Nhẫn cưới Pretty Path Pair Vàng Trắng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 9K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  23.251.296,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.648.316  - 217.372.581  14.648.316 ₫ - 217.372.581 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng Trắng 9K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Trắng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 56. Nhẫn Kinkade Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  10.895.664,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 57. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn A Vàng Trắng 9K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn A

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.004.156,00 ₫
  5.664.664  - 136.628.395  5.664.664 ₫ - 136.628.395 ₫
 58. Nhẫn nam Final Round Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  28.658.573,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Clerical Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Clerical

  Vàng Trắng 9K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  7.867.589,00 ₫
  5.616.810  - 69.334.822  5.616.810 ₫ - 69.334.822 ₫
 60. Nhẫn Masha Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.327.207,00 ₫
  5.373.482  - 57.952.498  5.373.482 ₫ - 57.952.498 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Burke Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Burke

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  10.733.447,00 ₫
  7.124.629  - 87.381.614  7.124.629 ₫ - 87.381.614 ₫
 62. Nhẫn nam Couchelle Vàng Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Couchelle

  Vàng Trắng 9K
  14.112.996,00 ₫
  9.173.447  - 105.847.470  9.173.447 ₫ - 105.847.470 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng