Đang tải...
Tìm thấy 505 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 4. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  27.224.869,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 5. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.892.947,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 7. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  38.712.833,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  37.778.593,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  14.479.741,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 11. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  26.711.192,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 12. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  34.461.910,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.931.734,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 14. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  25.006.010,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.166.822,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 18. Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.711.348,00 ₫
  6.867.136  - 75.947.748  6.867.136 ₫ - 75.947.748 ₫
 19. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  19.686.981,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 20. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  41.906.686,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.419.557,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 22. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 23. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  15.421.906,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 24. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 29. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.945.927,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.805.295,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 32. Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  13.840.121,00 ₫
  7.259.399  - 93.735.401  7.259.399 ₫ - 93.735.401 ₫
 33. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  33.822.857,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 34. Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  18.194.063,00 ₫
  6.495.252  - 168.933.159  6.495.252 ₫ - 168.933.159 ₫
 35. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.560.104,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.727.679,00 ₫
  6.325.441  - 71.065.698  6.325.441 ₫ - 71.065.698 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Jenesila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.245 crt - AAA

  17.706.141,00 ₫
  8.874.297  - 106.131.568  8.874.297 ₫ - 106.131.568 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.435.662,00 ₫
  7.912.886  - 94.881.623  7.912.886 ₫ - 94.881.623 ₫
 40. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  16.305.488,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 41. Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  32.740.880,00 ₫
  7.110.815  - 208.852.781  7.110.815 ₫ - 208.852.781 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.826.040,00 ₫
  6.716.571  - 89.334.476  6.716.571 ₫ - 89.334.476 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng 14K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  22.561.872,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.924.786,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 47. Nhẫn nữ Cigo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.58 crt - VS

  42.608.853,00 ₫
  9.747.123  - 2.271.413.759  9.747.123 ₫ - 2.271.413.759 ₫
 48. Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  36.034.073,00 ₫
  13.432.011  - 405.917.884  13.432.011 ₫ - 405.917.884 ₫
 49. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  5.0mm
  36.185.488,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 50. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.292.665,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  23.082.624,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  13.060.691,00 ₫
  6.537.704  - 71.886.445  6.537.704 ₫ - 71.886.445 ₫
 54. Nhẫn cặp Pretty Lovegun Pair

  Vàng Trắng 14K
  2.0 mm
  22.319.328,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.267.111  - 127.782.412  12.267.111 ₫ - 127.782.412 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.773.597,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.512.754,00 ₫
  7.471.662  - 83.122.240  7.471.662 ₫ - 83.122.240 ₫
 57. Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  63.942.997,00 ₫
  9.027.126  - 1.121.612.605  9.027.126 ₫ - 1.121.612.605 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  70.359.288,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 59. Nhẫn cặp Pretty Raw Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  16.80 - 3.85 mm
  51.831.263,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  22.156.876  - 1.324.323.910  22.156.876 ₫ - 1.324.323.910 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  40.885.276,00 ₫
  8.532.978  - 148.244.575  8.532.978 ₫ - 148.244.575 ₫
 63. Nhẫn cặp Charming View

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia

  0.106 crt

  40.533.769,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.826.368  - 194.036.813  9.826.368 ₫ - 194.036.813 ₫

You’ve viewed 60 of 505 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng