Đang tải...
Tìm thấy 505 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.568.962,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.108.605,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 3. Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  42.045.083,00 ₫
  7.584.869  - 2.838.793.147  7.584.869 ₫ - 2.838.793.147 ₫
 4. Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  19.503.302,00 ₫
  7.376.568  - 80.659.991  7.376.568 ₫ - 80.659.991 ₫
 5. Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  30.164.004,00 ₫
  8.252.790  - 202.937.710  8.252.790 ₫ - 202.937.710 ₫
 6. Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  27.051.946,00 ₫
  7.315.436  - 223.937.615  7.315.436 ₫ - 223.937.615 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  26.343.271,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  19.644.810,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  34.097.950,00 ₫
  10.669.760  - 143.942.708  10.669.760 ₫ - 143.942.708 ₫
 11. Nhẫn cặp Winsome Aura

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  26.449.684,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.762.703  - 138.466.319  6.762.703 ₫ - 138.466.319 ₫
 12. Nhẫn cặp Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  33.824.838,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.599.968  - 177.204.339  6.599.968 ₫ - 177.204.339 ₫
 13. Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  44.472.240,00 ₫
  15.571.623  - 67.877.789  15.571.623 ₫ - 67.877.789 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  27.181.001,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  41.270.746,00 ₫
  10.677.684  - 164.970.912  10.677.684 ₫ - 164.970.912 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  24.898.747,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  15.691.622,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  20.393.108,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 19. Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  52.617.484,00 ₫
  16.661.241  - 189.239.661  16.661.241 ₫ - 189.239.661 ₫
 20. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  27.062.133,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  14.258.420,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  41.844.705,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 23. Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  67.120.435,00 ₫
  14.603.704  - 1.134.617.261  14.603.704 ₫ - 1.134.617.261 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  17.744.064,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  26.715.720,00 ₫
  6.282.988  - 74.801.526  6.282.988 ₫ - 74.801.526 ₫
 27. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  13.645.972,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 28. Nhẫn cặp Pretty Path Pair

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia
  3.95 mm
  47.071.474,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  16.849.448  - 245.588.456  16.849.448 ₫ - 245.588.456 ₫
 29. Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng Trắng 18K
  12.253.526,00 ₫
  5.221.673  - 52.216.732  5.221.673 ₫ - 52.216.732 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  21.653.103,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 31. Nhẫn cặp Pretty Bund Pair

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia
  3.15 mm
  37.956.045,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  15.096.154  - 174.253.886  15.096.154 ₫ - 174.253.886 ₫
 32. Nhẫn nữ Coqu

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  24.411.956,00 ₫
  8.087.225  - 1.427.780.962  8.087.225 ₫ - 1.427.780.962 ₫
 33. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  39.310.001,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 34. Nhẫn cặp Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  36.910.012,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.631.538  - 209.362.209  13.631.538 ₫ - 209.362.209 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.553.849,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  26.817.608,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  19.445.566,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 38. Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  31.727.394,00 ₫
  10.323.629  - 129.890.887  10.323.629 ₫ - 129.890.887 ₫
 39. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  45.157.142,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.683.683,00 ₫
  7.720.717  - 78.721.319  7.720.717 ₫ - 78.721.319 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  21.409.707,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.874.225,00 ₫
  7.494.304  - 84.042.053  7.494.304 ₫ - 84.042.053 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.014.233,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 45. Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  18.325.950,00 ₫
  6.153.932  - 75.876.996  6.153.932 ₫ - 75.876.996 ₫
 46. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  19.019.908,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  32.274.184,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 48. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  28.515.712,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 49. Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  41.673.764,00 ₫
  6.947.514  - 114.834.360  6.947.514 ₫ - 114.834.360 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  15.612.377,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 51. Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  22.091.214,00 ₫
  6.495.252  - 168.933.159  6.495.252 ₫ - 168.933.159 ₫
 52. Nhẫn cặp Pretty Lovegun Pair

  Vàng Trắng 18K
  2.0 mm
  29.986.272,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.267.111  - 127.782.412  12.267.111 ₫ - 127.782.412 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  17.595.764,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 54. Nhẫn nam Ardito

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  28.395.713,00 ₫
  11.034.853  - 120.523.011  11.034.853 ₫ - 120.523.011 ₫
 55. Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  14.595.777,00 ₫
  5.773.557  - 63.056.299  5.773.557 ₫ - 63.056.299 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  16.201.054,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 57. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Classic Step Vàng Trắng 18K

  Nhẫn cặp Classic Step

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương
  6.0 mm
  66.499.310,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.873.674  - 347.626.052  6.873.674 ₫ - 347.626.052 ₫
 58. Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 18K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  20.505.183,00 ₫
  7.682.227  - 860.076.106  7.682.227 ₫ - 860.076.106 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Higieos

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  23.720.262,00 ₫
  8.904.862  - 295.795.760  8.904.862 ₫ - 295.795.760 ₫
 60. Nhẫn nam Wartol

  Vàng Trắng 18K
  23.560.643,00 ₫
  8.701.373  - 100.400.467  8.701.373 ₫ - 100.400.467 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  112.098.713,00 ₫
  7.823.453  - 170.419.001  7.823.453 ₫ - 170.419.001 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  30.375.704,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.407.840,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫

You’ve viewed 60 of 505 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng