Đang tải...
Tìm thấy 507 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Unlit Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Unlit

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  16.654.415,00 ₫
  6.813.169  - 80.811.766  6.813.169 ₫ - 80.811.766 ₫
 2. Nhẫn Samingi Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Samingi

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  14.941.389,00 ₫
  6.367.069  - 83.866.878  6.367.069 ₫ - 83.866.878 ₫
 3. Nhẫn Rigea Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigea

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.794 crt - VS

  24.659.350,00 ₫
  8.428.865  - 1.374.435.482  8.428.865 ₫ - 1.374.435.482 ₫
 4. Nhẫn Vexata Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vexata

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  15.845.487,00 ₫
  6.752.338  - 220.927.865  6.752.338 ₫ - 220.927.865 ₫
 5. Nhẫn Marrifest Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Marrifest

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  28.083.237,00 ₫
  6.754.771  - 267.565.636  6.754.771 ₫ - 267.565.636 ₫
 6. Nhẫn Mima Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mima

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  20.746.644,00 ₫
  8.487.263  - 51.482.693  8.487.263 ₫ - 51.482.693 ₫
 7. Nhẫn Nodeles Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nodeles

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  19.794.962,00 ₫
  8.097.939  - 279.718.495  8.097.939 ₫ - 279.718.495 ₫
 8. Nhẫn Onen Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Onen

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  19.128.787,00 ₫
  7.825.412  - 112.092.874  7.825.412 ₫ - 112.092.874 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Osedr Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Osedr

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.38 crt - VS

  29.611.335,00 ₫
  8.769.253  - 2.342.067.913  8.769.253 ₫ - 2.342.067.913 ₫
 11. Nhẫn Owulle Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Owulle

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  21.507.988,00 ₫
  8.798.722  - 120.474.152  8.798.722 ₫ - 120.474.152 ₫
 12. Nhẫn Oxpen Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Oxpen

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  18.814.080,00 ₫
  7.066.230  - 86.070.342  7.066.230 ₫ - 86.070.342 ₫
 13. Nhẫn Pavina Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pavina

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  15.893.071,00 ₫
  6.772.615  - 175.790.608  6.772.615 ₫ - 175.790.608 ₫
 14. Nhẫn Psiathoa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Psiathoa

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  20.699.060,00 ₫
  8.467.797  - 112.457.867  8.467.797 ₫ - 112.457.867 ₫
 15. Nhẫn Rigean Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigean

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  27.455.994,00 ₫
  10.139.998  - 142.495.293  10.139.998 ₫ - 142.495.293 ₫
 16. Nhẫn Rigeaus Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeaus

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.214 crt - AAAAA

  17.891.600,00 ₫
  7.319.291  - 95.465.488  7.319.291 ₫ - 95.465.488 ₫
 17. Nhẫn Rigeo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rigeo

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  18.557.777,00 ₫
  7.591.818  - 99.818.351  7.591.818 ₫ - 99.818.351 ₫
 18. Nhẫn Snep Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Snep

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.83 crt - VS

  20.519.538,00 ₫
  6.735.305  - 1.359.930.458  6.735.305 ₫ - 1.359.930.458 ₫
 19. Nhẫn Soldin Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Soldin

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  23.649.271,00 ₫
  9.405.960  - 120.460.637  9.405.960 ₫ - 120.460.637 ₫
 20. Nhẫn Sretonan Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sretonan

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  22.887.927,00 ₫
  9.103.152  - 414.265.097  9.103.152 ₫ - 414.265.097 ₫
 21. Nhẫn Stota Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Stota

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  15.417.230,00 ₫
  6.569.842  - 173.222.150  6.569.842 ₫ - 173.222.150 ₫
 22. Nhẫn Swangy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Swangy

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.842 crt - VS

  20.471.953,00 ₫
  6.995.665  - 1.360.917.282  6.995.665 ₫ - 1.360.917.282 ₫
 23. Nhẫn Tamant Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tamant

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.318 crt - AAAAA

  22.126.580,00 ₫
  8.800.344  - 130.599.279  8.800.344 ₫ - 130.599.279 ₫
 24. Nhẫn Tilf Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tilf

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  18.462.609,00 ₫
  7.552.885  - 91.328.922  7.552.885 ₫ - 91.328.922 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Urengan Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Urengan

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  14.893.806,00 ₫
  6.346.792  - 381.659.209  6.346.792 ₫ - 381.659.209 ₫
 27. Nhẫn Vamo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vamo

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  13.466.284,00 ₫
  5.738.473  - 76.175.026  5.738.473 ₫ - 76.175.026 ₫
 28. Nhẫn Vaurp Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vaurp

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  19.271.538,00 ₫
  7.883.811  - 110.970.863  7.883.811 ₫ - 110.970.863 ₫
 29. Nhẫn Vomar Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vomar

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  19.604.627,00 ₫
  8.020.074  - 106.442.269  8.020.074 ₫ - 106.442.269 ₫
 30. Nhẫn Zige Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zige

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  16.511.663,00 ₫
  6.754.771  - 78.392.010  6.754.771 ₫ - 78.392.010 ₫
 31. Nhẫn Vontasia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.504.438,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Trắng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  35.601.517,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.655.927,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Juicy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Juicy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  24.224.605,00 ₫
  6.326.515  - 207.031.162  6.326.515 ₫ - 207.031.162 ₫
 35. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.965.874,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 36. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  21.200.855,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 37. Nhẫn cưới Infinite Anticipation Vàng Trắng 18K

  Nhẫn cưới Infinite Anticipation

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia

  0.18 crt

  29.208.762,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.699.270  - 154.519.721  5.699.270 ₫ - 154.519.721 ₫
 38. Nhẫn nam Heroic Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  38.153.753,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 39. Nhẫn Kinkade Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  16.094.220,00 ₫
  5.198.556  - 67.469.306  5.198.556 ₫ - 67.469.306 ₫
 40. Nhẫn nam Motivo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  25.458.546,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  40.521.060,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 42. Nhẫn Venice Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  27.113.173,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Nhẫn Amelie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.477.318,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 45. Nhẫn Violinda Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.835.322,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 46. Nhẫn Katharyn Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.291.392,00 ₫
  5.545.974  - 70.362.200  5.545.974 ₫ - 70.362.200 ₫
 47. Nhẫn Emmy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  37.832.561,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 48. Nhẫn cưới Winsome Aura Vàng Trắng 18K

  Nhẫn cưới Winsome Aura

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski
  3.4 mm
  23.268.599,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.949.357  - 123.759.077  5.949.357 ₫ - 123.759.077 ₫
 49. Nhẫn Tanazia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.752.869,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Expai Women Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Expai Women

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  16.269.416,00 ₫
  5.372.670  - 67.212.460  5.372.670 ₫ - 67.212.460 ₫
 51. Nhẫn đính hôn Vitaly Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Vitaly

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  12.982.873,00 ₫
  4.967.936  - 54.762.203  4.967.936 ₫ - 54.762.203 ₫
 52. Nhẫn Eldora Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.711.690,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 53. Nhẫn Trevenant Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  37.236.677,00 ₫
  9.304.843  - 148.267.560  9.304.843 ₫ - 148.267.560 ₫
 54. Nhẫn nam Bolivie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bolivie

  Vàng Trắng 18K
  20.556.307,00 ₫
  7.591.818  - 87.597.900  7.591.818 ₫ - 87.597.900 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Sue Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Sue

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  24.050.491,00 ₫
  8.452.927  - 238.663.740  8.452.927 ₫ - 238.663.740 ₫
 56. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  29.528.061,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 57. Nhẫn cưới Pretty Guns Pair Vàng Trắng 18K

  Nhẫn cưới Pretty Guns Pair

  Vàng Trắng 18K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  31.786.143,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.739.200  - 185.199.276  11.739.200 ₫ - 185.199.276 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Oleysa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  37.379.430,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 59. Nhẫn Aslaug Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  18.053.818,00 ₫
  6.610.397  - 75.242.272  6.610.397 ₫ - 75.242.272 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Aleckon Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Aleckon

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AA

  17.143.232,00 ₫
  6.245.406  - 273.878.636  6.245.406 ₫ - 273.878.636 ₫
 61. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  45.105.350,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.011.683,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.574.084,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫

You’ve viewed 60 of 507 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng