Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  8.516.462,00 ₫
  5.318.327  - 61.223.902  5.318.327 ₫ - 61.223.902 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  15.870.361,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.348.144  - 177.654.699  6.348.144 ₫ - 177.654.699 ₫
 3. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  19.222.873,00 ₫
  10.381.974  - 86.705.704  10.381.974 ₫ - 86.705.704 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Joanna Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.254.067,00 ₫
  9.023.124  - 1.085.632.755  9.023.124 ₫ - 1.085.632.755 ₫
 5. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  11.247.137,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.787.604  - 51.463.768  4.787.604 ₫ - 51.463.768 ₫
 7. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 192.603.927  7.602.632 ₫ - 192.603.927 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Fidelia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  17.816.980,00 ₫
  5.778.487  - 85.583.689  5.778.487 ₫ - 85.583.689 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn nam Bellanca Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  14.031.885,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 11. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.490.465,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  18.357.709,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.343.083  - 188.574.967  7.343.083 ₫ - 188.574.967 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Tasenka Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.977.120,00 ₫
  5.190.986  - 348.580.181  5.190.986 ₫ - 348.580.181 ₫
 14. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  16.492.197,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 15. Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0mm
  23.359.441,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.716.447  - 184.144.852  14.716.447 ₫ - 184.144.852 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn April Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn April

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.867.935,00 ₫
  5.497.038  - 63.305.702  5.497.038 ₫ - 63.305.702 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dorotea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  25.441.243,00 ₫
  4.438.293  - 241.380.894  4.438.293 ₫ - 241.380.894 ₫
 18. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Bright Pattern 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  18.222.527,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.289.010  - 183.864.890  7.289.010 ₫ - 183.864.890 ₫
 19. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  30.226.683,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 20. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.440.204,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.629.668  - 228.816.405  7.629.668 ₫ - 228.816.405 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Dream Love 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  21.683.185,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.673.274  - 220.348.876  8.673.274 ₫ - 220.348.876 ₫
 22. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  22.818.713,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.127.485  - 251.867.492  9.127.485 ₫ - 251.867.492 ₫
 23. Nhẫn Melisenda Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  6.705.024,00 ₫
  5.364.019  - 50.287.680  5.364.019 ₫ - 50.287.680 ₫
 24. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  8.813.862,00 ₫
  5.814.986  - 66.144.525  5.814.986 ₫ - 66.144.525 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Cledwyn Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  18.033.272,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 27. Nhẫn nam Beamard Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.058.922,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 28. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  16.329.979,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Machi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Machi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  131.450.932,00 ₫
  9.568.719  - 399.908.773  9.568.719 ₫ - 399.908.773 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.381.627,00 ₫
  5.526.238  - 63.427.371  5.526.238 ₫ - 63.427.371 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Edoarda Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 32. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.056.844,00 ₫
  6.207.555  - 60.683.177  6.207.555 ₫ - 60.683.177 ₫
 33. Nhẫn Eldora Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  13.869.667,00 ₫
  7.365.793  - 86.286.635  7.365.793 ₫ - 86.286.635 ₫
 34. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  7.840.553,00 ₫
  5.221.808  - 55.897.737  5.221.808 ₫ - 55.897.737 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Egidia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  15.654.069,00 ₫
  5.721.981  - 150.187.144  5.721.981 ₫ - 150.187.144 ₫
 36. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  18.060.308,00 ₫
  10.270.854  - 124.813.493  10.270.854 ₫ - 124.813.493 ₫
 37. Nhẫn Dietmar Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.111.263,00 ₫
  6.328.678  - 65.130.662  6.328.678 ₫ - 65.130.662 ₫
 38. Nhẫn Redfern Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  24.035.350,00 ₫
  8.529.440  - 118.067.912  8.529.440 ₫ - 118.067.912 ₫
 39. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.897.743,00 ₫
  9.921.273  - 117.608.297  9.921.273 ₫ - 117.608.297 ₫
 40. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  94.492.184,00 ₫
  8.671.110  - 426.228.694  8.671.110 ₫ - 426.228.694 ₫
 41. Nhẫn nam Fine Tune Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.115.767,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 42. Nhẫn Quanika Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  19.249.909,00 ₫
  6.853.725  - 79.121.996  6.853.725 ₫ - 79.121.996 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.331.019,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.732.407  - 216.842.325  7.732.407 ₫ - 216.842.325 ₫
 45. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  19.006.582,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.602.632  - 198.335.641  7.602.632 ₫ - 198.335.641 ₫
 46. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cưới Forever Love 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  32.227.377,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  14.502.319  - 285.050.067  14.502.319 ₫ - 285.050.067 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.923.047,00 ₫
  6.136.719  - 67.955.962  6.136.719 ₫ - 67.955.962 ₫
 48. Nhẫn Jacenty Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.544.885,00 ₫
  7.762.147  - 90.882.827  7.762.147 ₫ - 90.882.827 ₫
 49. Nhẫn Roverta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.248.177,00 ₫
  6.774.238  - 77.297.040  6.774.238 ₫ - 77.297.040 ₫
 50. Nhẫn đính hôn Nina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Nina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  131.450.932,00 ₫
  8.260.158  - 1.090.620.969  8.260.158 ₫ - 1.090.620.969 ₫
 51. Nhẫn Neroli Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  20.385.438,00 ₫
  12.043.088  - 149.443.646  12.043.088 ₫ - 149.443.646 ₫
 52. Nhẫn Endlessheart Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  20.115.074,00 ₫
  10.144.053  - 119.771.207  10.144.053 ₫ - 119.771.207 ₫
 53. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  10.976.774,00 ₫
  7.887.867  - 85.556.658  7.887.867 ₫ - 85.556.658 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Simone Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Simone

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  13.896.704,00 ₫
  7.559.104  - 86.205.526  7.559.104 ₫ - 86.205.526 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Loredana Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.111.956,00 ₫
  5.555.978  - 253.141.726  5.555.978 ₫ - 253.141.726 ₫
 56. Nhẫn Aditya Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.410.395,00 ₫
  8.309.904  - 97.331.002  8.309.904 ₫ - 97.331.002 ₫
 57. Nhẫn Cienian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  78.594.786,00 ₫
  7.725.918  - 170.302.217  7.725.918 ₫ - 170.302.217 ₫
 58. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  32.822.177,00 ₫
  8.522.951  - 110.849.197  8.522.951 ₫ - 110.849.197 ₫
 59. Nhẫn Despoina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  33.119.577,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 60. Nhẫn đính hôn Amoretta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn đính hôn Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  20.763.947,00 ₫
  8.270.431  - 97.560.810  8.270.431 ₫ - 97.560.810 ₫
 61. Nhẫn Jobina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  8.894.972,00 ₫
  6.878.057  - 70.700.159  6.878.057 ₫ - 70.700.159 ₫
 62. Nhẫn Tishal Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  33.416.977,00 ₫
  7.825.412  - 104.063.065  7.825.412 ₫ - 104.063.065 ₫
 63. Nhẫn Tonyetta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  13.923.740,00 ₫
  8.732.753  - 120.109.159  8.732.753 ₫ - 120.109.159 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng