Đang tải...
Tìm thấy 154 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Beamard

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  11.015.041  - 120.820.178  11.015.041 ₫ - 120.820.178 ₫
 2. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Passionate Waiting 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  18.481.044,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.392.417  - 204.727.867  7.392.417 ₫ - 204.727.867 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.848.994,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.216.917,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.537.689,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 6. Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  16.415.015,00 ₫
  9.526.369  - 109.117.401  9.526.369 ₫ - 109.117.401 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.773.542,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  19.499.906,00 ₫
  6.617.798  - 95.957.086  6.617.798 ₫ - 95.957.086 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  21.169.710,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 11. Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  26.207.422,00 ₫
  24.565.921  - 189.848.154  24.565.921 ₫ - 189.848.154 ₫
 12. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Fantastic Spell 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 226.913.828  8.965.995 ₫ - 226.913.828 ₫
 13. Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  13.132.012,00 ₫
  5.909.405  - 369.352.019  5.909.405 ₫ - 369.352.019 ₫
 14. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Sense Mira 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  4.0 mm
  21.594.237,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.637.694  - 221.275.197  8.637.694 ₫ - 221.275.197 ₫
 15. Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  34.273.421,00 ₫
  10.597.307  - 1.148.117.193  10.597.307 ₫ - 1.148.117.193 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Ornate Leaf 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.641.402,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.056.560  - 251.149.751  9.056.560 ₫ - 251.149.751 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 18. Nhẫn cặp Pretty Pulse Pair

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0mm
  27.622.510,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.402.181  - 216.536.705  17.402.181 ₫ - 216.536.705 ₫
 19. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Bright Glory 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  26.688.552,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.074.107  - 271.642.407  9.074.107 ₫ - 271.642.407 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.254.557,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.245.233,00 ₫
  6.408.648  - 73.485.495  6.408.648 ₫ - 73.485.495 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  27.197.983,00 ₫
  5.076.201  - 256.923.305  5.076.201 ₫ - 256.923.305 ₫
 23. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Dream Love 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  25.641.387,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.256.554  - 260.220.596  10.256.554 ₫ - 260.220.596 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  18.169.725,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.669.760,00 ₫
  6.379.214  - 72.763.803  6.379.214 ₫ - 72.763.803 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.075.423,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 28. Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  139.527.639,00 ₫
  11.248.248  - 433.059.264  11.248.248 ₫ - 433.059.264 ₫
 29. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Gorgeous Sparkle 6 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  26.858.363,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.743.345  - 293.498.580  10.743.345 ₫ - 293.498.580 ₫
 30. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Bright Pattern 4 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia

  0.01 crt

  21.481.030,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.592.412  - 216.628.898  8.592.412 ₫ - 216.628.898 ₫
 31. Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  9.339.578,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  15.735.773,00 ₫
  8.538.072  - 99.933.483  8.538.072 ₫ - 99.933.483 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.971.654,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.867.887,00 ₫
  6.294.309  - 59.009.152  6.294.309 ₫ - 59.009.152 ₫
 36. Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  17.264.068,00 ₫
  6.639.024  - 163.796.388  6.639.024 ₫ - 163.796.388 ₫
 37. Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  20.971.597,00 ₫
  13.223.993  - 257.135.565  13.223.993 ₫ - 257.135.565 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  28.499.864,00 ₫
  9.843.915  - 133.994.642  9.843.915 ₫ - 133.994.642 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  20.943.296,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.726.320,00 ₫
  11.730.510  - 138.395.565  11.730.510 ₫ - 138.395.565 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  100.244.806,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.386.728,00 ₫
  7.130.343  - 77.928.875  7.130.343 ₫ - 77.928.875 ₫
 43. Nhẫn đính hôn
 44. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Forever Love 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  38.179.064,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  17.180.578  - 332.716.108  17.180.578 ₫ - 332.716.108 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  10.499.949,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  16.047.092,00 ₫
  7.906.377  - 89.405.235  7.906.377 ₫ - 89.405.235 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  21.084.804,00 ₫
  7.902.981  - 89.829.758  7.902.981 ₫ - 89.829.758 ₫
 48. Nhẫn nữ Nina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  138.848.397,00 ₫
  9.593.161  - 1.151.003.972  9.593.161 ₫ - 1.151.003.972 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  23.575.359,00 ₫
  14.127.101  - 173.206.719  14.127.101 ₫ - 173.206.719 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  23.603.661,00 ₫
  11.906.547  - 139.173.865  11.906.547 ₫ - 139.173.865 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  12.877.296,00 ₫
  9.297.125  - 99.961.784  9.297.125 ₫ - 99.961.784 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  83.490.169,00 ₫
  9.012.409  - 187.400.052  9.012.409 ₫ - 187.400.052 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  36.480.958,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.660.307,00 ₫
  9.134.107  - 106.598.550  9.134.107 ₫ - 106.598.550 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn cặp Marvelous Soul 5 mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  5.0 mm
  22.414.988,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.965.995  - 232.913.799  8.965.995 ₫ - 232.913.799 ₫
 56. Nhẫn nữ Simone

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.877.282,00 ₫
  8.883.919  - 100.216.500  8.883.919 ₫ - 100.216.500 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  6.452.799  - 271.357.198  6.452.799 ₫ - 271.357.198 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  35.999.828,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.669.731,00 ₫
  9.776.557  - 113.773.043  9.776.557 ₫ - 113.773.043 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  10.301.837,00 ₫
  7.992.414  - 81.438.288  7.992.414 ₫ - 81.438.288 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  16.188.602,00 ₫
  10.238.441  - 137.829.532  10.238.441 ₫ - 137.829.532 ₫
 62. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn hứa cặp Private Ring 8mm

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  42.050.743,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.556.533  - 560.609.316  11.556.533 ₫ - 560.609.316 ₫
 63. Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  23.264.040,00 ₫
  9.727.312  - 113.589.080  9.727.312 ₫ - 113.589.080 ₫

You’ve viewed 60 of 154 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng